torsdag, mars 01, 2012

Axess böjer sig för den konsensus den säger sig vilja bekämpa

Axess har den sista tiden blivit utsatt för kritik, främst från individer ur den grupp som vanligen går under benämningen "kulturvänstern". Om Axess inte skulle ha rönt kritik från den politiska grupp skulle frågan rimligen ställas vad för funktion Axess har i den samhälleliga debatten. Förvånansvärt nog verkar Axess ha tagit åt sig av den relativt svepande och oprecisa kritik den utsatts för. Under rubriken "Den mest politiska stereotypen vänster-höger-skalan" kryper Axess ledarredaktion till korset, på samma förnedrande sätt som Göran Hägglund brukar krypa till korset när Reinfeldt på allvar sätter ned foten.

Stolt deklarerar redaktionen på Axess att det inte finns någon ursvensk kultur. Vilket modigt ställningstagande! Det låter mycket likt ett barn som ertappats med att ha stulit en slant från mammas portmonnä, köpt godis för slanten men blivit ertappad och under skamliga former tvingas erkänna stölden för en argsint och moraliskt indignerad moder. Exakt varför deklarerar Axess att det inte finns någon "ursvensk kultur"? Nu har Axess sannolikt rätt, det finns snarare en urnordisk kultur. Sverige är en rätt sen statsbildning och namnet på vårt land är på många europeiska språk byggt på Svitjod snarare än Sverige. Skulle redaktionen ha modet att konstatera avsaknaden av en persisk urkultur? Sedan skriver redaktörerna på Axess följande:

Istället bör Sverige globaliseras och internationaliseras inte bara socialt och ekonomiskt utan också kulturellt.
Så blir det geografiskt isolerade, kalla och konsensusstyrda Sverige ett intressant och spännande land att leva i, som kan attrahera människor från andra länder och vitt skilda kulturer.

Här börjar man på allvar fundera över om redaktörerna på Axess ägnar sig åt ironi. Är de verkligen allvarliga? Sverige bör enligt Axess i grunden omvälvas socialt, ekonomiskt och kulturellt, för att bli mer spännande? Jag är helt emot detta och kräver att en sådan förändring först får ske efter en folkomröstning. Vill verkligen vår befolkning reformera hela vårt samhälle efter de principer som Axess här målar upp, så är det demokratiskt riktigt att så sker, annars inte.

Lite hårda fakta: Sverige är inte geografiskt isolerat. Vi har grannländer som Norge och Finland. Grekland har sina grannländer i Turkiet och Albanien. Exakt vad är det som gör oss mer geografiskt isolerade än Grekland? Jag önskar verkligen att redaktörerna på Axess ville svara på den frågan.

Framförallt visar Axess att man själv bidrar till det konsensusstyrda samhälle man säger sig vara så trött på. Detta är egentligen väldigt märkligt och något av en logisk kullerbytta. Först påstår man att det är tråkigt med detta konsensusstyrda samtalsklimat, för att samtidigt bekänna sig till det mest konsensustyngda som existerar i vårt land. Finns det något som så definitivt placerar en rörelse i den mittfåra av svensk konsensuspolitik som mångkultur, globalisering samt förnekande av svensk kultur? För att göra tillvaron lite mer spännande och bryta den trista konsensusstyrningen behövde redaktörerna bara konstatera att det finns en svensk urkultur och att de var emot mångkultur. Kanske att tillvaron rentav blev lite för spännande för Axess redaktörer då.

Därefter påtalar Axess-redaktörerna att de är för fri invandring och mot varje form av extremism, antingen den är politisk eller religiös. Om nu Axess är trött på konsensuskulturen i Sverige, så gör de verkligen inget för att själva motverka den och sticka ut hakan, i alla fall inte i denna artikel. Att samtidigt säga sig vilja bryta mot konsensuskulturen, samtidigt som man lägger sig platt för den värsta politiska korrekthet, är verkligen en paradox. Jag skall själv hjälpa Axess-redaktörerna att bryta mot den trista konsensuskulturen, enbart för att göra tillvaron lite mer spännande för dem. Jag är emot mångkultur och fri invandring. Dessutom är jag emot den hysteriska hyllning av globaliseringen som vi ser i dag. Jag anser att det finns en urnordisk kultur, precis som det finns en persisk och arabisk kultur. In your face Axess!   

Länk Axess

onsdag, februari 29, 2012

Har den arabiska våren övergått i höst?

Bertil Malmberg har i princip formulerat mina egna tankar om den arabiska våren och händelserna i Syrien. Detta har han gjort i Södermanlands Nyheter. Det är en mycker bra och välformulerad artikel.

Länk Södermanlands Nyheter

söndag, februari 26, 2012

IF Metall och demokratin


Fackföreningar skall egentligen vara fristående organisationer med huvuduppgift att arbetar för sina medlemmars intressen. Nu är det ju inte riktigt så längre. Det är allmänt känt att LO-förbunden är knutna till det Socialdemokratiska partiet och LO:s ordförande sitter dessutom med i socialdemokraternas partistyrelse. Fackförbund har också tagit partipolitisk ställning på ett sätt som inte ingick i deras ursprungliga mandat. Vi har sett att främst Transport uteslutit medlemmar i SD, en ren partipolitisk åtgärd som torde falla långt från en fackförenings normala mandat. 


Det senaste av exemplen (och kanske det mest hårresande) är att IF Metall skall ordna en "utbildningsdag" om SD. Självklart vet fackföreningspamparna väldigt lite om SD, de har ju s.a.s. sin försörjning från annat håll. Metall ordnar därför denna "utbildning" i samarbete med experterna från Expo. Att en fackförening "granskar" ett enskilt riksdagsparti är i sig oerhört problematiskt. Att den gör det utan att kontakta eller låta någon från partiet vara med hör hemma i rena diktaturer eller möjligen i Putins Ryssland, men inte ens han skulle gå riktigt så långt förmodligen. Tänk tanken igen, en fackförening ordnar och betalar en utbildning om ett av riksdagens partier, för medlemmarnas pengar.  Så här ser anmälningsinformationen ut. 


Bara överskriften säger en del av det som komma skall. Det första avsnitt som skall tas upp är valresultatet. Detta torde stå klart för alla, det blev 5.7 procents riksdagsröster. 

Det andra avsnittet handlar om "Sverigedemokraterna och demokratin". Det vore lämpligare med ett avsnitt om "IF Metall och demokratin". Att en fackförening ordnar betalda utbildningsdagar för att få sina medlemmar att inte rösta just på detta parti, strider mot alla demokratiska principer. 

Det tredje avsnittet handlar om SD:s politik. Det är inte heller svårt att ta reda på alldeles själv. Här finns partiprogrammen, LÄNK, men då utan Expos "klargörande" kommentarer. 

Fjärde avsnittet handlar om hur de jobbar lokalt. Vi har ingen aning vad som kommer i detta avsnitt. Vi vet däremot att Expo torde ha rätt tunna kunskaper om detta ämne i alla fall. Ingen från SD pratar i princip med Expo och organisationen släpps inte in någonstans i SD:s organisation längre. Vad har förresten en fackförening med detta att göra?

Femte avsnittet har enbart rubriken "Europa". Antingen skall de ta upp att vi har fri rörlighet av arbetskraft inom EU. Vilket i sin tur innebär att människor från fattigare länder än Sverige kommer hit och tar arbeten för människor som är anslutna till IF Metall. Eller så skall de ondgöra sig hur folk har röstat ute i ett Europa, där socialdemokratin är kraftigt på tillbakagång överallt. Jag gissar väl på det senare alternativet. 

Att en fackförening håller betalda kurser om ett politiskt parti är egentligen lika osannolikt som om SD ordnade kurser om dagens välbetalda fackpampar. Att de dessutom bygger kursen på det allt annat än objektiva Expo är horribelt, rent demokratiskt. 

Fackföreningarna har spelat ut mycket av sin tidigare viktiga roll. De har glömt bort vad deras huvudsakliga uppdrag är och i dag sysslar de mest med partipolitik och allmänna floskler. Om det inte funnits så starka partipolitiska kopplingar skulle t.ex. IF Metall aldrig ha ägnat sig åt utbildningar som den vi beskriver här. En sann demokratisk fackmedlem med moraliskt patos har i princip bara en sak att göra, lämna LO och spara sin fackavgift till trevligare saker. Alternativt starta en egen fackförening, precis som brandmännen gjorde när Ylva Thörn fick ner deras löner efter den legendariska "Vi tar fighten" strejken. 
UPPDATERING:

Nyheter24 har plockat upp tråden och gjort aff'är av att SD reagerat på fackkursen. Så här står det bl.a. på Nyheter24


Vi vill visa att SD inte är demokratiska, i alla fall om man kollar vad de härstämmar från, säger Michael Wallbom, studieorganisatör IF Metall Mälardalen, till Nyheter24.


SD bildades 1988 av en tämligen brokig skara människor som var starkt kritiska till Sveriges immigrationspolitik. Ser vi till alla som någon gång varit medlemmar i M och C så sticker knappast SD ut. Det enda Wallbom visar är att han och IF Metall inte vet vad begreppet demokrati innebär. De tror att demokrati är när alla sjunger samma visa och tycker exakt som dem. Det demokratiska patoset visar sig när man träffar någon som anmäler en avvikande uppfattning, inte när man möter någon som klappar en på ryggen. Wallner och IF Metall har skamligen misslyckats med det demokratiska provet.  


Länk Nyheter24