onsdag, februari 29, 2012

Har den arabiska våren övergått i höst?

Bertil Malmberg har i princip formulerat mina egna tankar om den arabiska våren och händelserna i Syrien. Detta har han gjort i Södermanlands Nyheter. Det är en mycker bra och välformulerad artikel.

Länk Södermanlands Nyheter

4 kommentarer:

z999 sa...

Att debatten blivit som den blivit är väl en naturlig följd av antirasisternas syn på demokrati? För att en demokrati ska fungera så är åsiktsfriheten lika viktig som allmänna hemliga val men för antirasisterna så är inte yttrandefriheten speciellt viktig och dom upplever det inte som något problem när den kränks på olika sätt. Tvärtom så har kränkning av yttrandefriheten uppmuntrats.

Mångkulturen måste väl vara det största hotet mot liberalism idag egentligen? Mångkulturen har ju lett till en massa nya lagar för att skydda oss mot främmande synsätt (vilket vi inte kommer att kunna göra i framtiden när vi är en minoritet) och lagar inskränker alltid individernas frihet.

Robsten sa...

Liberalismens inneboende paradox, kanske.

z999 sa...

Enligt antirasisternas normer så är ju politiserade predikningar (inför riksdagen) helt ok så konsekvensen måste nästan bli att politisk (extrem) islam är helt ok också. Principiellt i alla fall.

Antirasisterna anser ju vidare att islam är som en religion bland alla andra och inte innehåller några inslag som inte kan återfinnas hos andra religioner.

Swedish Dissident sa...

Bra text, och kul att du når en större läsekrets. Jag håller med om det allra mesta som du säger, och motsäger mig det mesta som Axessredaktionen säger. Det var dock bra att de nämner att det finns negativa följder i globaliseringens kölvatten, och att dessa bör diskuteras. Är det inte då dessa följder som man bör undvika genom att ha vissa förhållningssätt? Säger man inte mellan raderna det som jag har tjatat om, nämligen att globaliseringen är ett tveeggat svärd? Vågar man särskilja det positiva från det negativa på ett tydligt sätt, och inte bara acceptera den mytiska "globaliserigens" centrifugalkrafter, så kan Axess vara att räkna med. Om de slappt accepterar den tsunami av otrevligheter som riskerar att följa av den så är det dock inte bättre än något annat som skitetablissemanget erbjuder.

Ps. Punkt i rubriker är mindre snyggt, för att inte säga skriftspråksmässigt felaktigt.