torsdag, november 06, 2008

Tomhetens triumf


Mats Alvesson och Karl Ydén går i dag ut i DN debatt och publicerar en artikel om försvaret med anledning av en doktorsavhandling de publicerat. Det handlar om att försvaret i grunden är en ineffektiv organisation sett till de mål den är satt att sköta. I stället för att försvarsmakten utformar sin organisation med tanke på ett så effektivt försvar som möjligt så har det blivit en organisation som befrämjar karriärer och högre titlar (med tillhörande högre lön får man förmoda). I stället för att syssla med kärnverksamheten, som är att skapa ett gott försvar som kan göra en insats i ett krisläge, så satsar man på kringverksamheter. Det står i artikeln att man satsar massvis med tid och resurser på t.ex. genusforskning och kvalitetscertifiering. En "värdegrundsundersökning" lär ha kostat över 100 miljoner kronor. Så här står det bl.a. i artikeln.

Mycket resurser läggs på att förbättra intern och extern image med olika aktiviteter med diskutabel relevans för kärnverksamheten. Försvarsmakten satsar resurser på Gay pride-aktiviteter, "Mission impossible"-inspirerade reklamkampanjer, kvalitetscertifiering, genusforskning, försök att byta logotyp och en kostsam "värdegrundsundersökning" för över 100 miljoner kronor som nu är föremål för utredning av Konkurrensverket. Sammantaget spär detta på intrycket av en verksamhet där andra logiker än uppgiftens ges stort inflytande. Vår tids allmänna inriktning mot en tjusig fasad ("Tomhetens triumf") närmast parodieras i Försvarsmakten

Försvaret är inte den enda statliga eller kommunala organisation som har en sådan här utveckling. I det privata näringslivet går ett företag eller organisation omkull vid en sådan här utveckling så där är tendenserna inte så utpräglade. Vid statliga och kommunala organisationer i hela landet, syns tendenser till en sådan utveckling som skett i försvaret. Det avspeglar ett slags samhälligt förfall och tendenserna kunde säkert även märkas vid Romarrikets tillbakagång. Till det som författarna nämner kan läggas till saker som ständiga omorganisationer och ständigt nya direktiv som i en jämn ström droppar ned från politiskt håll. Det är heller inte svårt att lägga märke till hur politiskt korrekta de projekt är som försvarsmakten ägnat sig åt. Det är allt från Gay pride till genusforskning. Det behövs ingen större intelligens för att förstå från vilket håll de politiska signalerna kommit från. Vi är många som undrar var alla våra skattepengar tar vägen egentligen. Nu börjar vi i alla fall skönja svaren.


Länk DN

onsdag, november 05, 2008

Var är ni feminister?

Enligt uppgift så bad flickan, som stenades till döds i Somalia, för sitt liv. Hon grävdes ned i en grop så bara huvudet stack upp. Efter steningen grävdes hon upp och en sjuksköterska konstaterade att hon fortfarande levde. Hon grävdes då ned igen och steningen fortsatte. Var är ni alla, vanligtvis, så rabiata feminister? Ni som alltid tar kvinnors parti och kämpar för jämställdhet? Jag hör inte ett ord från er nu när en ung flicka blivit stenad till döds på det mest bestialiska sätt. Ni svenska feminister har tappat all er trovärdighet. Reagerar ni inte på denna avskyvärda handling men tar varje tillfälle i akt att käbbla om att kvotera in kvinnor från Djursholm i de svenska styrelserummen så vet vi i alla fall vad ni prioriterar.

Jag för min del tycker detta med sharialagar är avskyvärt. Jag vill inte ha in tendenser till sådan lagstiftning eller sådana tankemönster i mitt fosterland. Vi lever i en demokrati, vad tycker resten av svenska folket?

Länk DN

tisdag, november 04, 2008

Moderaterna ägnar sig åt kosmetiska åtgärder

Moderaterna har något som kallas "arbetsgrupp mot utanförskap och segregation". Denna arbetsgrupp har kommit fram till att reglerna för asylsökande skall ändras. Man föreslår att dra in försörjningsstödet för dem som väljer att bosätta sig i "överhettade" flyktingkommuner. En del moderater vill gå ännu längre och helt avskaffa den s.k. "EBO-lagen".

Dessa åtgärder är av kosmetisk art. Vi går in i en lågkonjunktur nu och chansen för den inhemska befolkningen att få ett jobb minskar drastiskt om man inte redan har ett jobb. Är man asylsökande torde chanserna vara minimala. Sanningen är den att dagens flyktingpolitik inte är hälsosam för någon part. Vi tar helt enkelt emot för många flyktingar. En sanning riksdagspartierna gör allt för att inte erkänna. Som vanligt har dagens socialdemokrater minst verklighetsförankring, Anders Lago säger så här till DN.

Att ta bort försörjningsstödet får inte någon effekt. Jag utgår från att asylsökande med rätt information självmant kommer att föredra andra bostadsorter än trångboddheten i Södertälje.

Att grunda en nationell politik på vad sådana som Anders Lago "utgår ifrån" är inte att rekommendera. Jag själv utgår ifrån att Lago har helt fel i sina antaganden. Så här står det slutligen i DN.

Anders Lago avvisar regeringens förslag om ett försörjningskrav för anhöriginvandring. Barnets rätt att återförenas med sina föräldrar går före, menar han.

Det är just denna rätt jag framhärdat när jag kritiserat att vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa barn skall leva med sina föräldrar, eller släktingar om föräldrarna inte är i livet. Plötsligt gäller inte denna princip när vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. I princip tycker jag att barn under 18 år skall leva med sina föräldrar. Problemet är att föräldrarna fått asyl på lösa grunder. När det gäller anhöriginvandringen så är det inte bara barn till föräldrar det gäller. Alla andra släktingar kan ju också komma ifråga. Varför nämner bara Lago barn till föräldrar som anhöriginvandrare, det torde vara en försvinnande minoritet. Det stora problemet är ju alla andra släktingar.Länk DN