tisdag, november 04, 2008

Moderaterna ägnar sig åt kosmetiska åtgärder

Moderaterna har något som kallas "arbetsgrupp mot utanförskap och segregation". Denna arbetsgrupp har kommit fram till att reglerna för asylsökande skall ändras. Man föreslår att dra in försörjningsstödet för dem som väljer att bosätta sig i "överhettade" flyktingkommuner. En del moderater vill gå ännu längre och helt avskaffa den s.k. "EBO-lagen".

Dessa åtgärder är av kosmetisk art. Vi går in i en lågkonjunktur nu och chansen för den inhemska befolkningen att få ett jobb minskar drastiskt om man inte redan har ett jobb. Är man asylsökande torde chanserna vara minimala. Sanningen är den att dagens flyktingpolitik inte är hälsosam för någon part. Vi tar helt enkelt emot för många flyktingar. En sanning riksdagspartierna gör allt för att inte erkänna. Som vanligt har dagens socialdemokrater minst verklighetsförankring, Anders Lago säger så här till DN.

Att ta bort försörjningsstödet får inte någon effekt. Jag utgår från att asylsökande med rätt information självmant kommer att föredra andra bostadsorter än trångboddheten i Södertälje.

Att grunda en nationell politik på vad sådana som Anders Lago "utgår ifrån" är inte att rekommendera. Jag själv utgår ifrån att Lago har helt fel i sina antaganden. Så här står det slutligen i DN.

Anders Lago avvisar regeringens förslag om ett försörjningskrav för anhöriginvandring. Barnets rätt att återförenas med sina föräldrar går före, menar han.

Det är just denna rätt jag framhärdat när jag kritiserat att vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa barn skall leva med sina föräldrar, eller släktingar om föräldrarna inte är i livet. Plötsligt gäller inte denna princip när vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. I princip tycker jag att barn under 18 år skall leva med sina föräldrar. Problemet är att föräldrarna fått asyl på lösa grunder. När det gäller anhöriginvandringen så är det inte bara barn till föräldrar det gäller. Alla andra släktingar kan ju också komma ifråga. Varför nämner bara Lago barn till föräldrar som anhöriginvandrare, det torde vara en försvinnande minoritet. Det stora problemet är ju alla andra släktingar.Länk DN

Inga kommentarer: