lördag, januari 05, 2008

Wager och Wager och ……


Det börjar bli genant ofta vi tvingas länka artiklar skriva av Merit Wager. Men det kan helt enkelt inte hjälpas, hennes artiklar kan inte ignoreras.

I denna artikel skriver hon om den vettlösa flyktingpolitik vi har i detta land, en politik som saknar motstycke i övriga Europa. Wager visar klart att inga andra länder har en tillnärmelsevis lika generös politik som Sverige. År 2006 tog Sverige emot fler asylsökande än Tyskland med sina 82 miljoner invånare. Flyktingströmmen till Tyskland minskar, till Sverige ökar den. Nu måste jag tyvärr skrika till våra svenska politiker som styr landet, - VAKNA FÖR HELVETE, VAAAKNA! Ni har det fulla ansvaret för de konsekvenser er politik för med sig, kom det ihåg.

I nästa artikel refereras det till en anställd på Migrationsverket som med förtvivlan ser på vår flyktingpolitik och de konsekvenser den för med sig. Ett felaktigt antagande som författaren visar på är att det skulle vara utbildad arbetskraft som kan sättas inte i arbetslivet nästan direkt. Så är det inte, utan det är ofta outbildad arbetskraft med annan kultur och språk som behöver massiva insatser för att platsar i svenskt arbetsliv. Så här skriver hon.

" Bakgrund
Invandringen till Sverige har enligt Statistiska centralbyrån (SCB), som mäter efter hur många som faktiskt har fått personnummer, varit följande sedan millennieskiftet:
2000 - 58.659 personer inklusive barn
2001 - 60.795 personer inklusive barn
2002 - 64.087 personer inklusive barn
2003 - 63.795 personer inklusive barn
2004 - 62.028 personer inklusive barn
2005 - 65.229 personer inklusive barn
2006 - 95.750 personer inklusive barn
2007 - drygt 100.000 personer inklusive barn.

Eftersom anhöriginvandringen ökar rejält är det en rimlig gissning att invandringen nu etablerat sig på minst 100.000 personer per år.

Invandringen omfattar alla personer oavsett medborgarskap och ålder. Samtidigt med invandringen har det varit en utvandring på i snitt 35.000 personer per år, mest nordiska medborgare. Det är knappast någon vild chansning att tro att de som utvandrar i regel har det rätt gott ställt.

Ovan nämnda invandring omfattar dock nya personer, vilket gör att invandringen räknat per capita till Sverige slår invandringen till USA med god marginal. Men USA har en markerad arbets- och försörjningslinje, vilket nästan helt lyser med sin frånvaro i Sverige."

Nu måste jag tyvärr skrika igen till våra svenska politiker som styr landet, - VAKNA FÖR HELVETE, VAAAKNA! Ni har det fulla ansvaret för de konsekvenser er politik för med sig, kom det ihåg.

Vad sysslar Rädda Barnen med?


I en reklamruta på DN så tigger Rädda Barnen pengar för att göra något mot gatuvåldet. Just gatuvåldet har ju aldrig varit Rädda Barnens specialitet, vad har Rädda Barnen tänkt göra mot detta problem? Jag surfar in på deras hemsida och hittar mycket riktigt inget handlingsprogram, de frågar dig och mig vad vi tycker. Jag har redan sagt vad jag tycker, sluta var politiskt korrekt till att börja med. Jag skrev här om när Dokument inifrån konstaterade att invandrarbarn var överrepresenterade när det gällde våld inom familjen. Rädda Barnen vägrade konsekvent att erkänna problemet, det var viktigare att vara politisk korrekt.
Dessutom har Rädda Barnen tagit politisk ställning angående de s.k. ensamkommande barnen.

Jag tog upp flera politiskt tveksamma ställningstaganden i ett E-postmeddelande till Nivert men fick ett surt svar, - tycker du inte som oss så låt bli att stödja oss då. Jepp, jag låter bli att stödja er och jag uppmanar andra att inte stödja er heller. Dessutom är det alldeles uppenbart att ni inte kan göra något att gatuvåldet i Sverige, det är rent bedrägeri att ni tigger pengar för detta ändamål. Jag gissar att dessa pengar kommer att satsas i något projekt i utlandet till slut, någon som sätter emot?

Brott och straff

Denna blogg skriver sällan om brott men ibland kan jag reflektera över straffskalor, rättspraxis och rättsäkerhet. Jag har tidigare skrivit om en man som blev dömd för våldtäkt på sin dotter trots att det torde vara helt uppenbart för den mest amatörmässiga Blomqvistare att han var helt oskyldig. Det är den ena sidan av vår rättvisa, eller brist på sådan. Det finns en annan sida av saken också och det är när skyldiga döms och vin alla frapperas över det utdömda straffets mildhet.

Det står i SvD om en kvinna som fick en nyårsraket instoppad i munnen där mannen hotade att tända på. Till saken hör att mannen lär ha kysst den hotade kvinnan provocerande under hotet. Som lök på laxen skall mannen som utförde hotet skall under samma kväll ha misshandlat en entrévärd. Vi slås av grovheten och känslokylan i mannens agerande. Kvinnan som blev utsatt för hotet med nyårsraketen får med största säkerhet psykiska men för livet. Mannen som misstänks för brotten är enligt uppgift 18 år. Så unga människor brukar får mycket kraftig straffrabatt i vårt land, alldeles för kraftig rabatt enligt mig när det gäller grova brott. Inget annat än fängelse kan komma ifråga vid sådana brott vi här talar om där offret får men för livet. I den mån mannen inte är svensk medborgare skall livstids utvisning utdömas, allt annat är ett hån mot offret och övrig befolkning och fullständigt oacceptabelt. Givetvis skall en viss tid på fängelsestraffet dras av när livstids utvisning döms ut. En del människor reagerar på att rätten drar av en del på fängelsestraffet när den samtidigt dömer till livstids utvisning men så måste en rättsstat fungera. Jag skulle vilja att i de fall där en ung människa döms till livstids utvisning så skall hela familjen också dömas till detta. Detta för att familjen som sådan misslyckats i vårt land och att risken för att den dömde skall återvända illegalt ökar om familjen finns kvar i landet. Förnärvarande strider detta mot rättspraxis men principen är inte helt obekant i helt andra sammanhang. Vi har en åldersgräns för att få köpa på systembolaget som är tjugo år. Egentligen skall ju gränsen vara arton år då man blir myndig men risken för langning bedöms så pass stor att man brutit mot all logik och satt en högre åldergräns. Jag jämför här risken för langning med risken för en dömd att återvända till vårt land. Båda sakerna skulle utgöra grund för att man bryter mot logisk rättspraxis.

En 16 årig flicka våldtogs utanför Stockholm natten till lördag. Mannen som utförde brottet är inte identifierad och gripen än men han uppges vara i 20-årsåldern. Man sitter och hoppas att mannen är så gammal som möjligt i den mån han blir gripen. Varje år som mannen kan lägga till sin ålder minskar den oerhört generösa ungdomsrabatten på straffet i vårt land. Flickan kommer utan tvekan få men för livet av händelsen. Allt annat än ett flerårigt fängelsestraff är uteslutet. Samma sak här, i den mån gärningsmannen är utländsk medborgare skall han ovillkorligen dömas till livstids utvisning, allt annat är ett grovt hån mot offret och övrig befolkning. Jag skulle vilja gå så långt att jag vill påstå att dömer rätten inte till livstids utvisning så är den medskyldig till framtida brott som gärningsmannen eventuellt gör sig skyldig till. I framtiden får vi också börja diskutera möjligheten att dra tillbaka medborgarskap vid grova brott, men det får bli en senare fråga.

Länk DN

Länk SvD nyårsraket

Länk SvD 16-åring

fredag, januari 04, 2008

Konungen vill bryta naturskydd

Läser i DN att konungen vill bygga små stugor till sina barn i ett naturskyddat område där absolut ingen annan får slå in en spik. Det kan du glömma Karl Gustav, du har uttalat dig positivt om mångkulturen fastän du bor rätt skyddat själv och väl inte kommer i kontakt med mångkulturens avigsidor. Bygg du dina stugor i det mångkulturella Fittja eller Rinkeby, där får dina barn garanterat uppleva mer spänning än i björntäta naturskyddsområden.

Länk SvD

Antalet asylsökande fördubblat 2006

Enligt SvD så ökade antalet asylsökande med 50 % 2007 jämfört med föregående år. Antalet asylsökande år 2007 var 36207. Antal asylsökande skall inte förväxlas med antalet uppehållstillstånd, antalet uppehållstillstånd är mycket större och var t.ex. år 2006 hela 86 436 enligt Migrationsverket.

Mer än hälften av alla asylsökande, 18 559 var från Irak. Sverige tar emot hälften av alla irakflyktingar som flyr till väst. Denna siffra är i det närmaste pervers och vårt land sticker ut från övriga länder inom EU med sin generösa flyktingpolitik. Det kan inte vara lösningen på oroligheter i ett land att flytta en stor del av befolkningen till ett annat land, det är ju precis det vi gör. I stället för att hjälpa till och försöka lösa problemen i Irak så låter vi en del av befolkningen flytta från landet. Detta kan aldrig vara en lösning på några problem och det skapar dessutom problem i vårt eget land. Skall vi dra nuvarande politik till sin spets så skulle vi alltså lösa Iraks problem genom att flytta på hela befolkningen, hälften hit till Sverige och hälften till andra länder. Detta är i det närmaste en pervers problemlösningsmetod och innehåller måhända en smula dold rasism, "det är enbart i vårt fina land ni kan skapa er en framtid".

Länk SvD

torsdag, januari 03, 2008

Tack alla ni som röstade på denna blogg

Som sagt, tack alla ni som röstade på denna blogg i omröstningen på Bloggen Bent.
Denna blogg kom på 20e plats, vilket är mycket bra och hedrande. Jag har väl inte varit jätteengagerad i denna tävling, trots att jag nog får klassas som en tävlingsmänniska, men hur tävlar man i en bloggtävling? Jag skriver så mycket och bra jag kan alltid, det har liksom inte med någon tävling att göra. Den verkliga tävlingen är hur många människor man kan påverka, den tävlingen går tyvärr inte att mäta. Tack än en gång;-)

UPPDATERING:

Vinnaren blev "Att arbeta som eskort", glömde faktiskt att nämna det, grattis Isabella Lund.

onsdag, januari 02, 2008

Stureplanscentern är avskyvärd!

I alla fall om ordförande för centerpartiet på Kungsholmen, Oscar Fredriksson tillhör kategorin "Stureplanscentern". Fredriksson skriver som rubrik i en krönika på Politikerbloggen "Välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige". Bara rubriken är fullständigt orealistisk. Hur många vill komma för att arbeta och bo i Sverige? 50 miljoner, 100 miljoner människor? Om nu alla dessa människor VILL arbeta i Sverige, så är det ju inget som säger att alla får jobb, snarare tvärtom. Sedan är det så att alla som säger att de vill arbeta kanske inte verkligen vill det. Det torde räcka att en procent ljuger för att Sverige skulle gå i konkurs. Alla förstår nog att detta är ett fullständigt orealistiskt förslag. Dessutom skulle i alla fall inte jag vilja att alla människor som vill flytta hit från jordens alla hörn skulle få tillstånd till det, även om det gick ihop ekonomiskt. Det skulle nämligen innebära att nationen Sverige som den nu ser ut skulle försvinna och bli något annat, det vill inte jag.

Vidare skriver Fredriksson.

"Senaste exemplet på det folkhemsrasistiska tänkande som finns som en tydlig underström i svensk invandringspolitik är givetvis Göran Johanssons uttalanden men det finns även all anledning att vara kritisk till hur tidigare statsråd som Barbro Holmberg och Mona Sahlin m.fl. hanterat sina respektive ansvarsområden."

Folkhemsrasistsikt tänkande? Sverige tar emot hälften av alla irakier som flyr till väst, det kallar Fredriksson folkhemsrasistiskt, fullständigt horribelt. Vi undrar hur folkhemsrasistiska andra europeiska nationer är? Sedan kastar Fredriksson skit på Göran Johansson, skillnaden är att Johansson har ansvaret för en kommun och har sett utvecklingen under många år. Fredriksson är ung och lever i teoriernas underbara värld, men inte ens teorierna stämmer.

Vidare säger Fredriksson.

"Inom uttalat främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna fokuserar man ofta på att beskriva invandringen som en stor samhällskostnad samt att invandringen innebär en ökad kriminalitet i samhället. Båda dessa påståenden saknar dock vetenskaplig grund och utgör endast ett exempel på de s.k. “sanningar” som är en del av den främlingsfientliga propagandan."

Idiot! Siffrorna om invandrares överrepresentation kommer från BRÅ, inte från SD, hur dåligt påläst får man bli? Ekonom efter ekonom har visat att vi förlorar på denna hämningslösa flyktingpolitik. Vi har ekonomer som Jan Ekberg, Jan Andersson, Bo Jonsson, Ferdinand E Banks och Lars Jansson. Då skall vi påpeka att Jan Ekberg är invandringspositiv men ändå medgett att invandringspolitiken (flyktingpolitiken är ett felaktigt ord) kostar pengar.

Om nu Fredriksson representerar den s.k. "Stureplanscentern" så är det illa, riktigt illa. Förmodligen kommer denna extrema falang att få ökat inflytande i Centern framöver. Om nu Fredriksson representerar en ännu större falang inom Centern så är det förstås ännu värre. Faktiskt har jag ännu inte hört någon socialdemokrat framföra dessa fullständigt horribla idéer som representanten för Centern på Kungsholmen här för fram

UPPDATERING:

Efter ett tips från Grue ser jag att ordföranden för Centerns ungdomsförbund, Magnus Andresson stödjer Fredrikssson i hans syn på fri invandring. Det verkar vara så att en röst på Centerpartiet är en röst för fri invandring, bara så ni vet. De som verkligen vill ha fri invandring kan rösta på Centerpartiet i nästa val, de som inte vill ha en sådan invandring skall rösta på något annat parti (vilket vet ni nog) det är så vårt demokratiska system skall fungera. Dessutom skall ju väljarna helst vara bra informerade om vilka konsekvenser olika typer av invandring för med sig.

Uppfriskande om feminist

En för mig okänd författare, Per Ström skriver riktigt uppfriska om feminism. Jag är ingen feminist själv men det är ju en populär hållning bland offentliga personer. Man måste vara feminist om man är någon, det är påbjudet, fram till nu i alla fall.

Lyssna på vad denna Ström dristar sig att säga i våra offentliga medier.

"Enligt den feministiska retoriken, som märkligt nog accepterats som sanning av större delen av medierna och det politiska Sverige, är män en skock lata och egoistiska härskare som super, slår sina fruar och konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas. Runt omkring kvinnan lyser däremot helgonauran som en sol."

Ha, ha, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Ord och inga visor. Vidare skriver Ström.

"Denna vrångbild förstärks av forskningsrapporter som påfallande ofta är vinklade, utförda av hängivna feminister som redan från början bestämt sig för vad de vill få fram. Och medierna papegojar glatt vidare den feministiska propagandan."

Detta är precis vad jag själv tjatat om bl.a. på denna blogg. De feministiska forskarrapporter som jag skrivit om och som Ström hänvisar till här är av så undermålig kvalité så man faller i gapskratt, fast man egentligen borde gråta. Man borde gråta därför att nivån på våra universitet sjunkigt så lågt så man gapskrattar åt oss utomlands.

Ström skriver vidare om alla de områden där män drar det kortaste strået, som t.ex. värnplikten. Dock är det ju inte politiskt korrekt att prata om dessa saker. Ströms artikel är i alla fall av den kalibern att ni måste läsa och avnjuta den. Det är en knytnäve i den politiska korrekthetens solarplexus, sådant gillar jag.

Länk SvD

UPPDATERING:

Sabuni ser inga tecken på mansförtryck i vårt samhälle. Det gör väl inte jag heller direkt, förutom att skulle man skriva en artikel som Joanna Rytel skrev i Aftonbladet, men byta ut "vit man" mot "vit kvinna" eller något annat så skulle man hamna i fängelse, vilket inte Rytel gjorde. Dessutom ser inte jag något klvinnoförtryck i vårt samhälle, gör du det Sabuni?

Länk SvD 2

tisdag, januari 01, 2008

Upplopp i Kenya – medias rapportering


Läser i SvD och DN om det val som hållits i Kenya och som tydligen utlöst våldsamheter. Det var en farbror som heter Kibaki som vann valet i Kenya, dock har det pratats om valfusk. Enligt opinionsmätningar så skulle Kibakis motståndare vinna, en politiker vid namn Raila. Enligt SvD så är olika etniska grupper hårt knutna till de olika kandidaterna, riktigt så skall det väl inte vara i en modern demokrati, man skall rösta på ett partiprogram och en förtroendeingivande kandidat, nu är väl knappast någon kandidat förtroendeingivande i Afrika, inte i Sverige heller för den delen.

Man slås återigen av de olika siffror över antalet dödsfall som presenteras i de olika tidningarna. Nu kl. 11:15 uppger DN siffran 250 döda, i SvD står det 130 döda. Vi drar nog den slutsatsen att ingen har en aning om någonting om vad som händer där nere. Nyhetsredaktionerna har dragit ner sin personal runt om i världen, det är alldeles uppenbart att uppgifterna som våra tidningsdrakar presenterar är andra eller tredjehandsuppgifter. Information har tydligen givits från ambassaden i Nairobi, vår ambassadör där heter Anna Brandt och säger så här till TT,

- Där är det fortfarande väldigt spänt med förödelse, förstörelse, skottlossningar, hus som sätts i brand och inbrott. Att det är de allra fattigaste som drabbats är helt klart.

När jag först läste artikeln så började jag fundera, ambassaden i Nairobi, verkar bekant….vad var det jag stötte på den sist? Jo, för höge farao! Det var ju Somalia som enligt ambassaden i Nairobi var värst drabbat av våld på jorden (och därför skulle flyktingar få asyl), jag skrev ju t.o.m. en artikel om det här. Alltså samma ambassadör igen som rapporterar om Afrika, detta är ju inte klokt. Tidningarna hämtar sitt stoff av en ytterst opålitlig ambassadör i Kenya, gång efter gång. Så långt har det alltså gått med våra riksmedier, de har ingen egen man i området när det händer något, ingen annan nyhetsbyrå lämnar tydligen ifrån sig adekvat information. Följden blir att svenska tidningar går på vad en instabil och tendentiös ambassadör lämnar för uppgifter, inte för att jag har anledning att tvivla på hennes uppgifter denna gång men i alla fall. Kvalitén på vår nyhetsrapportering går nedåt trots de enorma informationsmedel vi har i dag, den blir inte bättre i takt med alla tekniska landvinningar vi gör, en mycket märklig utveckling vill jag påstå.

Länk SvD

Länk DN


Länk tidigare artikel Robsten

måndag, december 31, 2007

Lite tankar inför det nya året

Ett nytt år stundar och det är med ljusa förhoppningar vi systemkritiker kan blicka framåt. Vi flyttar hela tiden fram våra positioner nästan omärkligt med små steg men stadigt. Alltmer sällan blir vi kallade "rasister" och de problem vi hela tiden pekat på börjar t.o.m. ganska högt uppsatta socialdemokrater prata om. Vi märker hur den politiskt korrekta muren börjar få sprickor, den verkar plötsligt inte helt ointaglig längre.

Det är på nätet vi rönt de största framgångarna dock. På bloggtoppens förstasida vimlar det av systemkritiska bloggar nuförtiden, Grue har behandlat detta ämne ingående så jag går inte närmare in på det, utan läs hans artikel i stället. Mediemonopolet börjar också luckras upp, nu när informationen är fri på nätet. Detta bidrar och hänger samman med att den politiska korrektheten spricker upp naturligtvis.

I praktisk politik ser det sämre ut. Flyktingvågen från Irak fortsätter och Sverige tar emot hälften av alla irakflyktingar som flyr till väst. En fullständigt absurd siffra och skvallrar om den nästan perversa politik den förra socialdemokratiska regeringen förde och vår nuvarande alliansregering för. Ligismen i våra etniska enklaver fortsätter som ett symtom på att något gått snett i den förda politiken. Vi får dagliga rapporter om att tunnelbanestationer stängs p.g.a. missbruk av nyårsraketer. Stenkastning mot bussar i Ronna har vi också läst om med stigande irritation. Det har alltså gått så långt att vi börjat stänga ner vår infrastruktur p.g.a. ligistfasoner. Vad vill våra politiker göra åt det tro?

Allt är inte bara frid och fröjd för oss systemkritiker dock. Jag reagerar ofta på den ensidiga kritik som systemkritiker ofta riktar mot socialdemokratin, kritiken mot vår nuvarande alliansregering lyser ofta med sin frånvaro eller är påfallande ljum. Det torde stå klart för alla att flyktingpolitiken inte blivit en millimeter bättre sedan alliansregeringen tog över makten i vårt land, "flyktingarna" fortsätter att välla in i en strid ström. Anders Isaksson har i sin bok "Den politiska adeln" visat att borgare och socialdemokrater tillhör samma politiska nomenklatura och står mycket närmare varandra, än vad de gör gentemot sina respektive väljargrupper.

Som den amerikanske sociologen och forskaren Christopher Lasch visat så är mångkultur och en nästan fri invandring lika mycket ett liberalt projekt som ett socialistiskt (nu för ju inte socialdemokraterna en socialistisk politik i klassisk mening, det vet alla som läst Marx och andra klassiska marxistiska teoretiker). Det är t.o.m. så att många liberaler ser den ohämmade flyktingpolitiken som ett verktyg för att montera ned välfärdsstaten. En liberal som Svansbo (Pophöger) är dum nog att öppet skriva om detta. I övrigt så kommer tankarna om ett samhälle som ser ut som ett mångkulturellt smörgåsbord ursprungligen från liberalt håll. Det är mot denna bakgrund vi skall se Reinfeldts uttalande om att "allt svenskt är barbari" och Olofssons uttalande om att "svenskar byggde inte Sverige". De som sätter sin förhoppning till en förnuftigare politik av alliansregeringen ser jag utan vidare som politiska motståndare. Ni övriga önskar jag ett mycket GOTT NYTT ÅR!!