lördag, maj 14, 2011

Jag är med dig Ullenhag!


En lång rad författare står bakom en artikel i SvD där problemet med ökande islamofobi och antisemitism tas upp. Det är förmodligen ett riktigt påstående att islamofobin och antisemitismen ökar i vårt samhälle, något som är negativt och destruktivt för vårt samhälle. Artikeln har både judiska och muslimska företrädare, vilket sannolikt är vitsen med artikeln. Att den ökande antisemitismen till stor del är ett resultat av en stor muslimsk invandrig är naturligt nog inget som nämns i artikeln. Faktum är dock att antisemitismen ökat en del utan muslimska gruppers förtjänst, det kan vi inte blunda för.


Även från systemkritiskt håll frodas konspirationsteorierna, främst beroende på att påfallande många med judiska efternamn tillhör den medieelit som med något som bäst kan liknas vid fanatism, försvarar etablissemangets mångkulturprojekt. Dessutom hymlar dessa skribenter inte med sin avsky och sitt hat mot de medborgare som vågar anmäla en avvikande åsikt. Att samma skribenter sedan kan skriva upprörda artiklar om ”näthatet” gör inte heller saken bättre. 


Låt mig deklarera en gång för alla att jag inte tror på någon judisk konspiration. Skulle det finnas en sådan så har konspiratörerna agerat så erbarmligt klumpigt så vi i kan i alla fall lämna den därhän. Däremot finns det en vilja från muslimskt håll att förändra vårt samhälle i en riktning som gör samhället mer anpassat för islam. Detta är egentligen inget konstigt, alla grupper arbetar för sina egna intressen. Det behöver dock inte innebära att vi behöver gå olika intressegrupper till mötes. Min åsikt är att vi inte skall vika en millimeter för dessa krav på samhällsförändring. Muslimerna skall ju ha flytt från ett förtryck som med all logik måste vara av muslimsk natur. Det finns, vad jag vet, inga kristna diktaturer som förtrycker muslimska minoriteter. Så här står det i artikeln som väl har Ullenhags signatur, trots alla underskrifter. 


Kvinnor som bär slöja får höra att de inte hör hemma i Sverige eller attackeras handgripligen. Journalisten Niklas Orrenius har i Sydsvenska dagbladet beskrivit hur muslimska kvinnor som visar sin religiösa tillhörighet misstänkliggörs, trakasseras och misshandlas.    


Det är förfärligt att kvinnor bespottas och misshandlas bara för att de bär huckle, jag tar å det starkaste avstånd från ett sådant kriminellt beteende. Däremot skall alla människor, oavsett religion, följe de lagar och föreskrifter vi har i vårt land. Finns det föreskrifter i något yrke om en speciell huvudbonad skall denna föreskrift gälla alla, utan undantag. Det är närmast att underblåsa det förakt som Ullenhag skriver när man t.ex. ger en muslimsk kvinna skadestånd på 40,000 kr för att hon var tvungen att av sig hucklet på en restaurangskola, LÄNK DN. Vidare i artikeln.


Misstänkliggörande mot muslimer märks på gator och torg. Men också hela vägen in i Sveriges riksdag, där Sverigedemokrater kommenterade med ”Vad var det jag sa” och ”vi ska inte skuldbelägga en hel grupp. Varför inte?” Muslimer som grupp pekades ut som galna terrorister.


Jag vill inte diskutera vad Sverigedemokrater sagt eller inte, men tydligen missar inte Ullehang en chans att rikta kritiken mot SD. Jag vill i stället klargöra att SD vill skuldbelägga är våra regeringar, inklusive den nuvarande, för att ha skapat ett sämre samhälle med en vansinnig immigrationspolitik. Det är en politik som inte ens tjänat immigranternas väl på lång sikt. Att sitta större delen av sitt liv i en enklaviserad betongförort utan vettigt arbete kan inte anses som ett värdigt liv. Att det inte gått upp för Alliansen att dessa immigranter i en överväldigande omfattning röstar på socialdemokraterna är inget annat än en gåta. Olika reportage kring bombmannen visade med en förfärande klarhet det utanförskap som många av våra immigranter lever i. Det borde Ullenhag ta till sig så kan vi lämna diskussionen om vem som sagt vad. Vidare i artikeln.


Det som händer är inget som är isolerat till Sverige. I hela Europa går populistiska och främlingsfientliga partier framåt. Att peka ut muslimer, judar eller romer som ansvariga för alla tänkbara samhällsproblem har blivit vardagsmat i flera länder i vår närhet. Det måste förhindras att man i Sverige slår in på den vägen.
När en grupp pekats ut står nästa på tur. Och självklart finns det ett samband mellan vad som sägs i riksdagens talarstol och det som händer på Malmös gator.  
  
Vi skall inte slå in på vägen att peka ut olika grupper för alla problem Ullenhag, jag är med dig i denna fråga. Vi skall i stället kritisera regeringen för en vansinnig politik. Vi blir allt fler som varken vill ha ett mångkulturellt samhälle eller den typ av immigrationspolitik vi nu för. Försök att förstå detta Ullenhag. Försök också förstå att det är vår förbannade demokratiska rätt att både tycka så och att arbeta för en annan politisk riktning än den du förespråkar. 


Förövrigt så verkar Ullenhag missat att det mesta som hände på Malmös gator faktiskt skedde innan SD kom in i riksdagen och överhuvud kunde säga något i riksdagens talarstol. Det finns också ett samband mellan vad som händer t.ex. på Malmös och Göteborgs gator, och vad som INTE sägs eller görs i riksdagen. I dag läser vi som av en händelse om den gängkriminalitet som alltmer breder ut sig i våra stora städer. En gängkriminalitet som tilläts växa sig stark mitt framför ögonen på både politiker och polisen(svensk maffia, Lasse Wierup). Denna gängkriminalitet har också delvis ett samband med vår ohämmade immigrationspolitik,LÄNK DN. Länk SvD


fredag, maj 13, 2011

Fördel idiotin


DN:s ledarredaktion har skrivit en artikel med rubriken ”Fördel populisten”. Detta med anledning av att Sannfinländarna har hoppat av regeringsförhandlingarna när övriga partier, däribland de finska Socialdemokraterna, bifallit stödlån till Portugal. Redaktionen på DN frukar nu att Sannfinländarna skall få ökat stöd bland väljarna, speciellt sedan de partier som bekämpade varandra ihärdigt under valrörelsen, nu förnöjt går armkrok i denna uppgörelse. 


I artikeln skriver redaktionen att det finska socialdemokratiska partiet ljugit om sin negativa inställning till EU, detta för att locka till sig EU-kritiska väljare. Det allvarligaste enligt redaktionen är dock inte att de finska socialdemokraterna uppenbarligen lurat sina väljare under valrörelsen, utan att Sannfinländarna därigenom kan få ökat stöd. Så här står det i ledaren.


Men under valrörelsen förde Socialdemokraterna fram många invändningar mot ett finländskt deltagande i nya räddningspaket. Partiet lockade väljare genom att låta nästan lika kritiskt mot Bryssel som populistiska Sannfinländarna.


Nu kan man tro att det alltså är Socialdemokraterna som redaktionen bl.a. i rubriken, framställer som populister, men redaktionen slår alla rekord genom att i stället kalla Sannfinländarna för populister. Det är alltså inte Socialdemokraterna, som uppenbarligen ljugit i valrörelsen för att locka väljare, som är populister. Det är alltså DN själv som påstår att Socialdemokraterna ljugit i valrörelsen, bäst att påpeka det en gång till. Kan det bli mer avslöjande? De vilka ledarredaktionen inte delar politisk uppfattning med är populister, övriga partier kan bete sig precis hur som helst, utan att förtjäna detta epitet.

Länk DN

torsdag, maj 12, 2011

Aftonbladet lovar att flytta utomlands


Om Aftonbladet inte tillåts publicera annonser från utländska spelbolag så lovar chefredaktör Helin att Aftonbladet skall flytta utomlands. Jag hoppas verkligen SD stödjer ett förbud mot utländska annonser för spelbolag. Detta är ett ypperligt tillfälle att vända på den hand som Aftonbladet hade på sin förstasida valdagen. Någon duktig illustratör borde rita en stoppande hand med texten ”Inga spelbolagsannonser” eller ”Vi gillar Malta och London”. Det är till Malta eller London Aftonbladet lovar att de skall flytta till, om de inte får sin vilja igenom. 


Grundaren av Aftonbladet, Lars johan Hierta, gav aldrig upp sitt tidningsprojekt, trots att dåtidens statsmakter gjorde allt för att stoppa tidningen. Då utgivning av Aftonbladet förbjöds ändrade Hierta bara namnet på tidningen, som därmed fick en lång rad av namn. Annat är det nu, det räcker tydligen med att Helin inte får ta in utländska spelannonser för att vi skall bli av med tidningen. Det är något som statsmakterna på 1800-talet inte mäktade med, ens med lagstiftning och rättsprocesser.

Länk Aftonbladet

Skoldebatten – det fjärde benet


I går sändes en debatt med anledning av Zarembas artikelserie ”Hem till skolan”. Det var en diskussion som många gånger missade målet och en del talare uppträdde inför publik för första gången, pinsamhetsfaktorn blev hög. Tyvärr var det en hel del inlägg som handlade om ”katederundervisning” och skolk i betyget”. Detaljer som inte utgör de stora frågorna för svensk skola. Kommunaliseringen av skolan diskuterades också, vilket är en huvudfråga i dagens skoldebatt. Som vanligt utgjorde lärarförbundet ingen höjdpunkt i debatten. En av de saker som är speciella med vår svenska skola är att våra två fackföreningar för lärare är så pass erbarmligt dåliga och tandlösa. Skall man representera en yrkesgrupp räcker det inte att se allvarlig ut samt uttala diverse inlärda mantra. Det borde inte ens räcka bakom katedern.   


Dessutom är plötsligt våra dagstidningar nedlusade med artiklar om skolan, som ju verkligen är ett område som engagerar människor. En juriststudent, Carolina Westerlund har lyckats med konststycket att få in en artikel i SvD utan att vara etablerad politiker. Så här skriver hon i artikeln.


Innan vi inför ett system där skolk står med i betyget måste rimligtvis den svenska skolan kunna garantera eleverna en viss kvalité på de lektioner de förväntas närvara på. Vid många gymnasieskolor är lektionerna ett hav av tjafs, videovisande vikarier och irrelevanta utlägg.


Här pekar Westerlund på ett av huvudproblemen med svensk skola, nämligen flummet. Tjänstemän vid skolverket och politiker har i många fall en bakgrund från barrikaderna från 68. De har anammat relativismen och andra osunda ideologier som de efter bästa förmåga försökt förstöra vår svenska skola med. Göran Högg beskriver i sin bok ”Välfärdsåren” hur elever och den svenska skolan överlevt genom att gamla lärare struntat i direktiven ovanifrån, för att i stället lära ut och hålla ordning som de alltid gjort. Vi kan helt enkelt inte ha ett Skolverk och skolpolitiker som efter bästa förmåga försöker rasera vår skola. Låt mig också vara tydlig med att Jan Björklund INTE hör till denna illustra skara. 


En lärare som deltog i skoldebatten angående Zarembas artikelserie sade i går att undervisningen lutar på tre ben. Dessa är ämneskunskaper, pedagogik (konsten att lära ut) samt ledarskap. Det hon sade var sant, delvis. Undervisningen lutar sig mot minst fyra ben. Det fjärde benet är att skolan och lärarna har en viss auktoritet samt att skolan har möjligheter att vidta åtgärder, rent formellt mot de elever som räcker fingret åt både lärare, kamrater och skolan i stort. Varenda kompetent lärare vet att dessa elever en dag även räcker fingret åt hela samhället, med en semester på Kumlas fasta paviljong som påföljd. Varför inte sätta ned foten och markera gränser lite tidigare för dessa vilsekomna barn, innan de hinner förstöra livet både för sig själva och ett valfritt antal andra människor.   

Länk SvD

Länk Debatten angående Zaremba

tisdag, maj 10, 2011

Regeringens utredning om främlingsfintlighet


Som bekant har regeringen tillsatt Bengt ”Luciabeslutet” Westerberg för att utreda främlingsfientlighet och intolerans i det svenska samhället. Utredningen har ju väckt en del uppmärksamhet då många tyckt sig identifiera denna utredning som en utredning i hur regeringen skall indoktrinera skolelever att rösta och tycka rätt. Valet av utredare spädde på dessa farhågor rätt rejält, milt uttryckt. 


Tittar vi på det kommittédirektiv som regeringen gett inför utredningen så lugnas vi inte i våra dubier angående denna utredning. Så här står det angående själva uppdraget som Westerberg skall utreda.


Utredaren ska bl.a. undersöka varför främlingsfientliga attityder uppstår och faktorer som kan vara gynnsamma för framväxten av sådana attityder.
sammanställa den kunskap som finns, och som kan användas inom skolan, om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans och om hur dessa fenomen kan bemötas med beaktande av de krav på vetenskaplighet som ställs på undervisningen i skolan.


Att Westerberg skulle vara kompetent att undersöka varför främlingsfientliga attityder uppstår, eller ens utreda själva definitionen på ”främlingsfientlighet” är ytterst osannolikt. Annars är en populär definition på främlingsfientlighet att man är kritisk till det mångkulturella samhället och den immigrationspolitik som förts i vårt land, något som utredaren själv faktiskt har ett tungt ansvar för. Utredaren kommer alltså att utreda effekterna av sin egen politik. 


Att kraven på vetenskaplighet i detta arbete kommer att upprätthållas tror i princip ingen människa, men det ser ju bra ut i kommittédirektivet. Vidare står det så här om utredningen.


Det finns en rad skilda definitioner av begreppet främlingsfientlighet som används i olika sammanhang. Främlingsfientlighet kan ses som avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Den kan komma till uttryck genom en negativ attityd – missaktning eller rent av hat – mot vissa personer på grund av etnisk tillhörighet eller religiös ellerkulturell bakgrund. 
Företeelser som t.ex. antisemitism, islamofobi, afrofobi och antiziganism omfattas av uppdraget. Avgörande i sammanhanget är om det är fråga om ideologier, uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om alla människors lika värde.


Det är skönt att regeringen anser att man kan vara kritisk till immigrationspolitiken utan att vara främlingsfientlig. Det borde regeringen markera lite tydligare, ofta görs nämligen denna sammanblandning. Enligt tidningen ”Mitti” så blev Miljöpartisten Anders Wallner utsatt för våldsamt övervåld vid rånet i Alby där Wallner blev svårt skadad. Trots att Wallner omedelbart lämnade över allt av värde samt tog ut pengar till rånarna blev han upprepade gånger knivskuren på ett mycket rått sätt. Dessutom finns det uppgifter om att det finns flera vittnen till dådet, inget vittne vill dock träda fram och berätta vad de såg om det grova rånet mot den tilltänkta partisekreteraren. Nu undrar vi om inte detta övervåld vid rånet faktiskt kan vara ett utslag av främlingsfientlighet enligt regeringens definition av detta begrepp. Wallner ser påtagligt svensk ut och rånarnas övervåld kan ju ha inspirerats av Wallners typiska svenska utseende. Till sist klipper vi in denna överraskande text i direktivet.


Forum för levande historia fick nyligen ett uppdrag att bl.a. utveckla metoder och utarbeta material för att stärka ungdomars demokratiska värderingar och förebygga att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande.


Plötsligt kommer begreppet ”demokratiska värderingar” in i texten. Vi undrar vad t.ex. ”ett antidemokratiskt agerande” är. Kan det vara när vänsteraktivister förstör grundlagsskyddade torgmöten med visselpipor och afrikanska plasttrumpeter? Demokrati är nära förknippat med åsiktsfrihet och yttrandefrihet, samt rättigheten att välja regering i allmänna val. Vi får således enligt demokratiska principer tycka annorlunda än regeringen. Det är snarare regeringen som beter sig ”antidemokratiskt” när de ger uttryck för principen att vi inte får ifrågasätta den heliga ko som vår hämningslösa immigrationspolitik är. 

Länk regeringens kommittédirektiv

Grekland hotar att lämna euro-samarbetet


I en artikel på Dagensps så skriver Dick Erixon att der Spiegel meddelar att Grekland överväger att lämna eurosamarbetet och den gemensamma valutan. Samtidigt drar Erixon slutsatsen att det nog inte ligger något allvar bakom hotet, det är snarare ett sätt för Grekland att pressa ännu mer pengar från de övriga euro-länderna, eller snarare EU-länderna, Sverige är ju som bekant också med och finansierar fiaskot med den gemensamma valutan.

Innan den s.k. valutakrisen så släppte både DN och SvD regelbundet artiklar där alla fördelar med att gå med i euro-samarbetet poängterades. Inga artiklar publicerades där motsatta ståndpunkt framfördes. Efter att valutakrisen blev manifest så har dessa artiklar naturligt nog slutat publiceras, det har liksom inte varit läge för det.

Det är ganska uppenbart att vårt land tjänat ekonomiskt på att inte vara med i valutasamarbetet, speciellt under valutakrisen har detta blivit uppenbart. Precis som Erixon skriver så är dessutom valutasamarbetet mer ett politiskt projekt än ett rent ekonomiskt sådant. Som kuriosa kan jag nämna att under folkomröstningen angående införandet av euro i vårt land så pratade jag med ett barn i 10-årsåldern (ej svenskt ursprung). Med uppspärrade ögon berättade barnet för mig att det främst var främlingsfientliga människor som röstade ”nej” till euron. Fast det starkaste minnet från folkomröstningen är ändå Jens Spendrup som i TV-rutan upprepar "jag är ingen dysterkvist, jag tror på euron, jag är ingen dysterkvist...". Ibland kan faktiskt dysterkvistar också få rätt. Dessutom har jag av någon outgrundlig anledning slutat dricka ett speciellt öl, tillverkat av ett speciellt företag, med ett speciellt efternamn.

Länk Dagensps  

måndag, maj 09, 2011

Expo på besök - krönika


Av en lärare fick jag via E-post denna beskrivning av ett besök från Alexander Bengtsson, Expo. Detta besök initierades tydligen för att åtgärda problem samt icke önskvärda attityder bland elever. Jag publicerar brevet i sin helhet här, detta för att ge en bild av den statligt initierade propaganda som tydligen pågår runt om i landet. Demokratiskt är detta en mycket tvivelaktig verksamhet. 


Hej!


Tack för bra sida. Vispade ihop detta efter mitt besök i Angered förra veckan då demagogen och propagandisten Alexander Bengtsson var där och spydde galla över SD. Hoppas ni kan göra något av det:
Alexander Bengtssons föreläste om Högerextremism på Blå Stället, Angered, 27 april 2011. Mot slutet av föreläsningen hånar Alexander Bengtsson Jimmie Åkesson, och talar om hur Åkesson inte arbetat utöver sin politiska verksamhet och nu är en av Sveriges högst betalda politiker. Själv undrar jag över Bengtssons arbetslivserfarenhet? (fråga 1) Är det en 26-årig världsveteran som berättar för oss om livet, eller en som inte har erfarenhet? Bengtssons enda arbetslivserfarenhet verkar vara professionell åsiktsmaskin för medieetablissemanget. Och detta förstås på skattebetalarnas bekostnad, ty Expo klarar lika lite av att försörja sig själv som de flesta andra vänsterprojekt. Bengtsson är lika vänstervriden som de flesta av sina kollegor i journalistkåren. Så vad har alltså Bengtsson gjort under sin karriär? På sin fina tidningsredaktion sitter Bengtsson och skriver samma åsikter om och om igen i artiklar, böcker, nätforum och föredrag. Jag uppmanar Bengtsson att komma ner från sitt elfenbenstorn för att se på den verklighet han är så mån om att beskriva. Har Alexander Bengtsson någonsin tagit med en mellanstadieklass till ett allmänt badhus och pratat med en badvaktmästare som berättar om skolklasser på besök där tjejerna ”knappt kan gå på toaletterna ensamma utan att riskera att bli våldtagna”? Vill du gissa etniciteten på förövarna, Bengtsson? (fråga 2)


Jag däremot är äkta vara, lika äkta som ett knäckebröd. Jag har arbetat i femton år som lärare i Göteborg med kranskommuner; från Gunnared i norr till Kungsbacka i söder; Mölndal, Haga, Linnéstaden, Vasastaden, Johanneberg, Munkebäck, Hisingen; på minst tjugo olika skolor och gymnasium runtom i hela staden; i centrum och periferin, i rika stadsdelar och fattiga, i stora och små, i problemområden och i högstatusskolor; och med alla sorters människor, invandrare och svenskar, fattiga och rika, vackra och fula, dumma och smarta; på alla nivåer: gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet, lågstadiet, förskolan. Det jag har sett är den gemensamma faktorn: minst 80-90% av problemen i dagens skola orsakas av invandrare!


I hela den varierande mångfald av skolor jag varit på gäller att förövarna bakom nästan samtliga problem är invandrare! Vartenda problem på varenda skola; alltifrån ”småsaker” som klotter, skadegörelse, vandalisering, stölder, luntning, hela vägen upp till grova kriminella övergrepp: bötning, utpressning, misshandel, knivskärningar, överfall, gruppvåldtäkter, mordbrand och mord. Alexander Bengtssons prat om socioekonomiska orsaker till problem är helt enkelt falskt. (påstående/hävdande/anklagelse/fakta 1) Samma förhållande gäller de specialskolor där ynkliga sociopatslynglar, med ett uppförande som gör att de helt enkelt inte kan tillåtas vistas på vanliga skolor interneras. Även där kan man lätt räkna ett invandrarklientel på 60-70%. Allt fler skolor börjar förvandlas till dessa specialskolor, bara i större skala. Och överallt samma brist på handling: ingen gör något! Såtillvida man helt enkelt inte stänger ner hela skolor, vilket man gjort med inte mindre än tre skolor runtom i Göteborg, samtliga med en stor andel invandrare: Högsbo, Biskopsgården, Lövgärdesskolan. För om någon skulle säga det jag säger ovan ringer rektorn, eller en förälder, eller en reporter, efter Expo och ber dem skicka Alexander Bengtsson för att komma och föreläsa om den rätta värdegrunden och den rätta människosynen. Ingen vågar protestera för att inte bli uthängd, eller förföljd, som rasist och inte kallad att dela klubben Sveriges gemensamma värdegrund och inte har den av Expo godkända människosynen. (påstående 2)


Jag vet vad som sägs i lärarrum och vaktmästarbostäder när dörren är stängd och mikrofonen är avstängd. O ja, jag har hört saker som skulle få varenda ”antirasist” att baxna. Men när lärarna står upp i podiet och talar, eller när journalister lyssnar, eller när hjältarna från Expo är på besök för att upprepa sina floskler om ”värdegrund” och ”människosyn”, då talar ingen om den där enda eleven man mött under hela sin karriär, som var från Somalia och faktiskt var intelligent. Eller efter det senaste sexuella övervåldet som skett på skolan (”incidenten” som ni på Expo kallar det när det begås av invandrare (påstående 3)), då nickar ingen instämmande och uttalar sig om ”översexualiserade xxxxxbarn”. Så mycket ger Sveriges lärarkår för det officiella pladdret om ”människosyn” och ”värdegrund”. Där har Janne Josefsson lite att göra! En del påstår att Sverige inte har en kultur. Det har vi och en av de riktigt dåliga delarna med denna kultur är konflikträdsla. Lägg ihop detta med rädslan för att bli offer så får vi dagens situation där kunskapsnivån i skolan sjunker som en sten. Offer för vad undrar någon? Offer för den veritabla konspiration som är etablissemangets media, i kollaboration med politiker och tjänstemän på varenda nivå i nämnder och styrelser. Lägg sedan till professionella stöt-trupper som Expo, AFA och deras gelikar vilka bedriver uthängningar, utfrysningar, förföljelser, hatkampanjer och ren terror mot dem som vågar ha fel åsikter. (påstående 4)


Alexander Bengtsson berättar i en intervju om hur han mobbades i skolan. Det är min fullständiga övertygelse att Alexander Bengtssons osunda fixering vid SD och hela hans verksamhet handlar om att bekämpa sina egna demoner och trauman genom att slå tillbaka mot just dessa rednecks, raggare och bonnläppar. (påstående 5) Bitterheten i Bengtssons liv lyser igenom i hånet mot Jimmie Åkessons lön. Bengtsson är besviken över att han själv inte kan klämma fram högre lön ur skattebetalarna, trots att han har en så mycket ädlare värdegrund och människosyn. Lika bittert är hånet mot den omtyckte, uppskattade och beundrade TV-personligheten och nöjesprofilen Bert Karlsson. Det Bengtsson säger i sitt hån är ingenting annat än att han vill byta plats med Karlsson, att få skratta med en miljon TV-tittare istället för att inse att han och hans Expo, efter femton år och outtömliga resurser från staten varken lyckats skrämma folket till att rösta rätt eller ens hålla käften. (påstående 6) I själva verket är ju hela den ”antirasistiska” kampen ingenting annat än ett tjugofem år långt misslyckande, vilket senast bevisades för hundrade gången då Sannfinländarna kom in i Finlands riksdag. Tiotals miljoner över hela Europa ser faran i islamisering och ökad social oro. Vad är orsaken till Expos misslyckande enligt dem själva? Som vanligt saknar de självinsikt och skyller allt på regeringar och kapitalet; det är alltid någon annans fel. Men en lära som förklarar allt förklarar ingenting, och eftersom Bengtsson med flera anser sig förklara alla problem med socioekonomiska strukturer kan de inte nå någon lösning. Ett underhållande bevis på att Alexander Bengtsson och den s.k. ”antirasistiska” rörelsen har fel när de skyller alla problem på social miljö, är den danska polisens offentliga påstående att kriminaliteten bland invandrare beror på inavel! (påstående 7) Vad ger ni mig för det? LÄNK.


Likt autistiska papegojor upprepar den s.k. antirasistiska rörelsen samma mantra om människosyn, värdegrund, legitimering, kollektiv skuldbeläggning, vi och dem tänkande. Tack vare deras arbete har problemen som orsakats av invandringen fått samma status i det svenska samhället som sexualiteten i det viktorianska: alla vet att det finns, alla tänker på det, men ingen pratar om det. Man sopar det under mattan, rensar bort det ur tidningar och TV, man osynliggör, isolerar eller helt enkelt förföljer de som försöker ställa frågor. Bluffen har fungerat förvånansvärt bra. Ännu idag kan ingen tillåtas tala fritt, men fasaden har fått sprickor: inte bara stöds nya tankar av hundratusentals i Sverige. Vi ser nya medier, nya artiklar, nya böcker och även offentliga personer som vågar ta bladet från munnen. Redan idag är en stor del av dem som varnar homosexuella och judar; förr eller senare kommer även tongivande kvinnokämpar att våga vägra kalla dem som förespråkar sharialagar, kvinnlig underkastelse, homofobi och antisemitism för ”kamrat”. Den dagen, Alexander Bengtsson, den dagen har du och din rörelse förlorat.
Undertecknat: En biffig kille med texten I am a motherfucker på ryggen
PS: skriver detta för publicering i Expo, inte som privat diskussion mellan två personer; några i publiken vid föreläsningen ville ha debatt. OK, då debatteras så alla får läsa.
PPS: lägger in ”fråga #” att svara på samt ”påstående #” att bemöta, ehuru jag inte har stort hopp om att du gör det; vissa frågor/påståenden upprepas i olika former.
Mvh
urverksapelsin

söndag, maj 08, 2011

Och så blir det lite finkultur

Av In Extremo, som trots namnet spelar gamla folkvisor, så gå inte i taket nu Bjurwald.
Här blir det Krummavisur som är en gammal Isländsk folksång, om jag är rätt informerad.

Ett samhälle i förfall - Elite lever fortfarande


Den E-postlista som för flera år sedan blev uppmärksammad för att ägna sig åt grövsta tänkbara förnedring av vissa personer, främst då sådana som inte föll Alexander bard på läppen, lever fortfarande. Nyheter24 har publicerat uppgifter om att Jenny Östergren blivit ett nytt mål för herr Bards ursinne sedan hon skrivit en krönika i Expressen där hon varit kritisk till bruket av droger. Så här har Bard uppmanat sina deltagare på Elite att agera mot Östergren. 


Förresten, apropå något helt annat med endast lös koppling till din och min arbetsplats TV4, så ondgör sig gamla Elitfavoriten Jenny Östergren över min granne Persbrandt och laddet på krogarna i en krönika i tidningen idag. Argumentet är att knark fortfarande är bajs (ja, hon använder exakt de orden). Med tanke på att Jenny därmed diskat sig själv från att tas på allvar överhuvudtaget, så kanske vi kan få höra något mer om hennes senaste herraffärer? Om Jenny slår lågt och fegt så kan väl vi hämnas mot henne genom att slå lågt och fegt tillbaka?


Få se nu, Ola Lindholm har åkt fast för att ha testats positivt för kokain. Hela samhället och hela vår media stormar mot Lindholm som sannolikt får sparken från ett antal uppdrag. Samtidigt går Bard, som själv är anställd på TV4, till storms mot Östergren för att hon har skrivit en drogkritisk krönika. Bard uppmanar t.o.m. medlemmarna på E-postlistan att ”slå lågt och fegt”. Jag har lite svårt att få ihop det, luktar det inte lite dubbelmoral här? Vi måste också påpeka att Bard inte heller tappar stilen när han går till storms mot ”Nyheter24”, de kallar han för ”ett rövhål.” Men snälla Bard, du är ju representant för Liberaldemokraterna nu, tänk om Åkesson sade något liknande om TV4? 


Apropå dubbelmoral så undrar vi hur det, rent moraliskt, rimmar med att TV4, som med fanatisk ihärdighet propagerat för ”humanism” och ”allas lika värde” anställer en person som grundat E-postlistan Elite, där tankarna närmast går till nazisternas övermänniskoideal. Får vi påminna om Bards egen beskrivning av Elite. Så här lyder den. 


Tycker du att hat är en fantastisk känsla? Vill du tillhöra en utvald skara människor som anser sig vara fysiskt och mentalt överlägsna alla andra? Vill du ha rätten att förlöjliga, håna och jaga underlägsna människor? Blir du upphetsad av att avslöja kända kollegers och bekantas sexuella äventyr, deras otrohet, deras knark- och alkoholvanor? Och, när du väl kommit in i den exklusiva skaran - är du beredd att hänga ut, skada och förstöra livet för den som läcker till utom stående?
Då borde du tillhöra sändlistan Elit, som funnits i drygt 15 år och som styrs enväldigt av artisten och debattören Alexander Bard.


TV4 anställer alltså en person som står för ovanstående värderingar, samtidigt som de systematiskt går till angrepp mot SD för dess påstådda bristande ”människosyn”. Jaha, det är alltså OK med Bards människosyn, bara man inte röstar på fel parti? Nu luktar det inte lite dubbelmoral längre, nu stinker det. Jag har dessutom tidigare skrivit om Jan Söderqvist, en annan medlem i Elite, som efter valet beskrev Sverigedemokratiska väljare som i princip utvecklingsstörda. Söderqvist har tillsammans med Bard dessutom bildat partiet Liberaldemokraterna, ett parti som nog inte borde ha ordet ”demokraterna” i sitt namn. Söderqvist skriver nu artiklar tillsammans med Newsmills chefredaktör Sakine Madon. Vi måste i rättvisans namn påpeka att Madon ändå avhållit sig från sådana utspel som Bard och Söderqvist tillåtit sig.   


Dubbelmoralen verkar finnas överallt i vårt samhälle dessa dagar. Vi hittar den ofta från de som skriker högst och rabblar oftast teser om ”allas lika värde”. Kan inte TV4 göra ett uttalande om Bards lathund för E-postlistan Elite, hur det rimmar med alla högstämda deklarationer? Eller är det, när allt kommer omkring, inte annat än ren simpel partipolitik, där TV4 ställt sig på det politiska etablissemangets sida?


Nu hoppas jag att jag får ihop alla länkar här:


Länk Resume ”Rövhål”


Länk Nyheter24 ”slå lågt och fegt”


Länk SvD ”Ola förlorar jobben”


Länk DN ”E-postlistan Elite”

Länk Robsten "Söderqvist eftervalsanalys