lördag, maj 14, 2011

Jag är med dig Ullenhag!


En lång rad författare står bakom en artikel i SvD där problemet med ökande islamofobi och antisemitism tas upp. Det är förmodligen ett riktigt påstående att islamofobin och antisemitismen ökar i vårt samhälle, något som är negativt och destruktivt för vårt samhälle. Artikeln har både judiska och muslimska företrädare, vilket sannolikt är vitsen med artikeln. Att den ökande antisemitismen till stor del är ett resultat av en stor muslimsk invandrig är naturligt nog inget som nämns i artikeln. Faktum är dock att antisemitismen ökat en del utan muslimska gruppers förtjänst, det kan vi inte blunda för.


Även från systemkritiskt håll frodas konspirationsteorierna, främst beroende på att påfallande många med judiska efternamn tillhör den medieelit som med något som bäst kan liknas vid fanatism, försvarar etablissemangets mångkulturprojekt. Dessutom hymlar dessa skribenter inte med sin avsky och sitt hat mot de medborgare som vågar anmäla en avvikande åsikt. Att samma skribenter sedan kan skriva upprörda artiklar om ”näthatet” gör inte heller saken bättre. 


Låt mig deklarera en gång för alla att jag inte tror på någon judisk konspiration. Skulle det finnas en sådan så har konspiratörerna agerat så erbarmligt klumpigt så vi i kan i alla fall lämna den därhän. Däremot finns det en vilja från muslimskt håll att förändra vårt samhälle i en riktning som gör samhället mer anpassat för islam. Detta är egentligen inget konstigt, alla grupper arbetar för sina egna intressen. Det behöver dock inte innebära att vi behöver gå olika intressegrupper till mötes. Min åsikt är att vi inte skall vika en millimeter för dessa krav på samhällsförändring. Muslimerna skall ju ha flytt från ett förtryck som med all logik måste vara av muslimsk natur. Det finns, vad jag vet, inga kristna diktaturer som förtrycker muslimska minoriteter. Så här står det i artikeln som väl har Ullenhags signatur, trots alla underskrifter. 


Kvinnor som bär slöja får höra att de inte hör hemma i Sverige eller attackeras handgripligen. Journalisten Niklas Orrenius har i Sydsvenska dagbladet beskrivit hur muslimska kvinnor som visar sin religiösa tillhörighet misstänkliggörs, trakasseras och misshandlas.    


Det är förfärligt att kvinnor bespottas och misshandlas bara för att de bär huckle, jag tar å det starkaste avstånd från ett sådant kriminellt beteende. Däremot skall alla människor, oavsett religion, följe de lagar och föreskrifter vi har i vårt land. Finns det föreskrifter i något yrke om en speciell huvudbonad skall denna föreskrift gälla alla, utan undantag. Det är närmast att underblåsa det förakt som Ullenhag skriver när man t.ex. ger en muslimsk kvinna skadestånd på 40,000 kr för att hon var tvungen att av sig hucklet på en restaurangskola, LÄNK DN. Vidare i artikeln.


Misstänkliggörande mot muslimer märks på gator och torg. Men också hela vägen in i Sveriges riksdag, där Sverigedemokrater kommenterade med ”Vad var det jag sa” och ”vi ska inte skuldbelägga en hel grupp. Varför inte?” Muslimer som grupp pekades ut som galna terrorister.


Jag vill inte diskutera vad Sverigedemokrater sagt eller inte, men tydligen missar inte Ullehang en chans att rikta kritiken mot SD. Jag vill i stället klargöra att SD vill skuldbelägga är våra regeringar, inklusive den nuvarande, för att ha skapat ett sämre samhälle med en vansinnig immigrationspolitik. Det är en politik som inte ens tjänat immigranternas väl på lång sikt. Att sitta större delen av sitt liv i en enklaviserad betongförort utan vettigt arbete kan inte anses som ett värdigt liv. Att det inte gått upp för Alliansen att dessa immigranter i en överväldigande omfattning röstar på socialdemokraterna är inget annat än en gåta. Olika reportage kring bombmannen visade med en förfärande klarhet det utanförskap som många av våra immigranter lever i. Det borde Ullenhag ta till sig så kan vi lämna diskussionen om vem som sagt vad. Vidare i artikeln.


Det som händer är inget som är isolerat till Sverige. I hela Europa går populistiska och främlingsfientliga partier framåt. Att peka ut muslimer, judar eller romer som ansvariga för alla tänkbara samhällsproblem har blivit vardagsmat i flera länder i vår närhet. Det måste förhindras att man i Sverige slår in på den vägen.
När en grupp pekats ut står nästa på tur. Och självklart finns det ett samband mellan vad som sägs i riksdagens talarstol och det som händer på Malmös gator.  
  
Vi skall inte slå in på vägen att peka ut olika grupper för alla problem Ullenhag, jag är med dig i denna fråga. Vi skall i stället kritisera regeringen för en vansinnig politik. Vi blir allt fler som varken vill ha ett mångkulturellt samhälle eller den typ av immigrationspolitik vi nu för. Försök att förstå detta Ullenhag. Försök också förstå att det är vår förbannade demokratiska rätt att både tycka så och att arbeta för en annan politisk riktning än den du förespråkar. 


Förövrigt så verkar Ullenhag missat att det mesta som hände på Malmös gator faktiskt skedde innan SD kom in i riksdagen och överhuvud kunde säga något i riksdagens talarstol. Det finns också ett samband mellan vad som händer t.ex. på Malmös och Göteborgs gator, och vad som INTE sägs eller görs i riksdagen. I dag läser vi som av en händelse om den gängkriminalitet som alltmer breder ut sig i våra stora städer. En gängkriminalitet som tilläts växa sig stark mitt framför ögonen på både politiker och polisen(svensk maffia, Lasse Wierup). Denna gängkriminalitet har också delvis ett samband med vår ohämmade immigrationspolitik,LÄNK DN. Länk SvD


45 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet. Jag ser ofta hur de som försvarar dagens immigrationspolitik med att skylla problemen på SD och rasism.

Den "rasism" som finns är symptom på den egentliga sjukdomen - nya kulturer som inte står för våra svenska värderingar kring jämställdhet, solidaritet och "sekularitet".

I stället har vi fått ett segregerat samhälle där varken invandrarna eller svenskarna är lyckligare. Kriminaliteten utanförskapet frodas för den som försöker göra något åt det kallas för rasist.

Staffan sa...

Bra analys och väl formulerat.

Robsten sa...

Tack Staffan och Anonymous ;-)

Torsten sa...

Rätta mig om jag har fel men det ser faktiskt ut som om du använder det påhittade begreppet islamofobi på samma sätt som PK-maffian gör. Antisemitism och "islamofobi" är ju inte alls jämförbara begrepp. Som vi vet har ju muslimerna uppfunnit "islamofobi" som ett pejorativ att användas mot de som insett faran med islam. Termen saknar alltså verklighetsförankring och det skulle förvåna mig mycket om man kunde hitta några som undergick psykiatrisk behandling pga "islamofobi".

Robsten sa...

Jag orkar inte varje gång påpeka det felaktiga i begreppet islamofobi eller det sjuka sätt det används. Jag har otaliga gånger påpekat detta tidigare på denna blogg.

Vad spelar det egentligen för roll vad man kallar saker, det viktiga är ju ställningstagandet att en främmande religion inte skall få påverka vårt samhälle i negativ riktning. Sedan kan de tjata om islamofobi bäst de vill, ingen tar ju längre detta på allvar. typ, "du är islamofob" -Sure thing baby, visst.

Anonym sa...

Tyvärr så kommer SD att få bära skulden för allsköns kriminalitet i Sverige. Det är ju ett guldläge för de övriga riksdagspartierna att de har en syndabock nu, så de slipper bära ansvaret för sin misslyckade politik själva.

All invandringskriminalitet kommer att skyllas på att SD finns i riksdagen - hur långsökt det än är! Debatten hålls på en ologisk och icke trovärdig nivå, men trots detta så finns det alldeles för många svenskar som låter sig duperas av de politiskt korrektas lögner och fantasier.

Haldor

Anonym sa...

"judiska efternamn...". Samma typ av fördomar kan vi med svenska efternamn möta här i Finland. Att försöka förklara att efternamnet inte visar vilken åsikt man företräder är ofta lika lönsamt som att prata med katten.

Robsten sa...

Men det är ju fråga om generaliseringar självklart. Alltså frågan om en överrepresentation.

Allan sa...

"Och självklart finns det ett samband mellan vad som sägs i riksdagens talarstol och det som händer på Malmös gator."

Om ett sådant samband finns måste det även gälla andra grupper. När riksdagspolitiker skapar konspirationsteorier om svenskars rasism mot vissa invandrargrupper så ger det muslimska invandrargäng en upplevd legitimitet att misshandla, råna och våldta svenskar.

Detta kan ju ses som en rättfärdig protestaktion eller hämnd mot det samhälle och de människor som angrep dem först, med sin rasism och sin islamofobi. Denna upplevelse om att ha rätt förstärks sedan av att medier konsekvent trivialiserar invandrares brott mot svenskar och förstorar svenskars brott mot invandrare.

z999 sa...

Att slå ihop islamofobi och antisemitism på det sättet som antirasisterna ör är att förlöjliga offren för holocaust. Religion är självvalt, så även islam. Jude är inte självvalt eftersom det syftar både på etnicitet och religion. Antirasisterna påstår alltså egentligen att judarna hade ett val, omvändelse eller utrotning och valde utrotning.

Anonym sa...

Du säger följande: "alla grupper arbetar för sina intressen". Men på något konstigt sätt så får du fram att det är muslimska identitetspolitiska organisationer (och till och med muslimerna som grupp) som bedriver identitetspolitik.

Däremot bedriver uppenbarligen inte judiska identitetspolitiska organisationer (och judar), någon som helst identitetspolitik.
Jag har hört detta många gånger tidigare. Muslimer agerar som en grupp för sina intressen och judar agerar som individer.

Detta är i direkt motsägelse till ditt påstående om att alla grupper agerar för sina egna intressen.
Det finns osakliga konspirationer om judar och judisk identitetspolitik.

Det är mycket sant, men det hindrar inte judiska identitetspolitiska organisationer så som svenska Paideia och judiska synagogan i Stockholm att bedriva judiska och sionistiska intressen i Sverige.

Tillexempel bedriver judiska och muslimska organisationer frågan om rituell omskärelse av pojkar och rituell slakt. Båda muslimska och judiska organisationer är också tydliga med sitt försvar för multikulturalism.

Alla minoriteter (invandrande som nationella) strävar efter etnisk, religiös och kulturell emancipation i det territorium de befinner sig i och rimligtvis är också att de vill ha en multikulturalistisk politik, även om den är på bekostnad av den statens nationella intressen.

Du behöver absolut inte ta någon antisemitisk position eller ens islamofobisk position (som du gör)för att försvara din nationalism. Istället säger du kort och gott att varje folk har rätt till sin egen nation, men att de judiska och muslimska organisationer som inte är villiga att ge svenskar eller andra västerlänningar samma rättigheter som alla andra folk är amoraliska.

DogDylan

Goten sa...

När inflytelserika judiska organisationer samarbetar med muslimska org mot påstådd hets mot folkgrupp i Sverige, utan att samtidigt nämna att det varit muslimer som förföljt och trakasserat judar i Malmö

- så indikerar detta att judarna är beredda på att ta litet lagom pisk av muslimerna, eftersom samarbetet med dem trots allt genererar olika former av vinster och fördelar för dem i Sverige.

Taktiskt? Tja, kanske på kort sikt, men judarnas trovärdighet blir allt mindre genom detta förfarande.

När judiska Simon Wiersental Centret besökte Malmö nämndes knappt vilka som hotat judar i Malmö.

Goten sa...

ett ord blev fel, ska vara:

- så indikerar detta att judarna är beredda på att ta litet lagom pisk av muslimerna, eftersom samarbetet med dem trots allt genererar olika former av vinster och fördelar för judarna i Sverige.

z999 sa...

Goten, det framgick vad du syftade på redan innan jag läste din rättelse. Det är konstigt att inte zigenare (romer för er som vill ha kliniska istället för romantiska termer) agerar på samma sätt som judarna. Deras organisationer är mer tydliga med att de enbart gynnar den egna gruppen.

Robsten sa...

"Däremot bedriver uppenbarligen inte judiska identitetspolitiska organisationer (och judar), någon som helst identitetspolitik.
Jag har hört detta många gånger tidigare. Muslimer agerar som en grupp för sina intressen och judar agerar som individer"

Jo jag vill nog påstå att judar agerar som individer i högre grad än muslimer.

Robsten sa...

Detta motsäger dock inte att även den judiska gruppen arbetar för sina intressen. Denna grupps intressen har dock aldrig varit ett hot mot vårt sätt att leva. Live and let live verkar ha varit den judiska gruppens motto. Något jag t.o.m. kan finna sympatiskt. Låt oss vara ärliga, inte fan har judar krävt speciella badtider eller regler för badhusen?

Robsten sa...

Jag sitter här och tänker historiskt. Jag har aldrig stört mig på någon judiskt grupp i Sverige. de har levt lite vid sidan om, rabblat sina verser möjligen och möjligen tyckte de varit utvalda på något sätt. Helt OK för mig. Jag bryr mig inte. De har i väldigt liten grad levt på bidrag, de har inte stört någon. Vad finns det att kritisera? För mig får de tro vad fan som helst. De får tro att de är bättre än mig, det är en demokratisk mänsklig rättighet. Jag har inte stört mig på dem som grupp, sorry, det är min uppfattning helt enkelt.

Anonym sa...

Alltid lika kul att läsa hur folk motsätter sig att SD "klumpar" ihop folk och säger att Sverigedemokrater därför är dumma.
Fattar inte att folk gräver en grop och trillar i själva utan att fatta det. Jaja...

/Danne

Anonym sa...

Robsten, Du börjar detta blogginlägg med: "En lång rad författare står bakom en artikel i SvD..."

Observerade du att en av Ullenhags medförfattare är Helena Benaouda? Vi har väl inte redan glömt vem denna kändissvärmor och kändismamma är?
http://politisktinkorrekt.info/2011/01/01/helena-benaouda-slappte-pressmeddelande-till-slut/#more-72707

I bloggen Axcess skriver Johan Lundberg följande om Integrationsminister Ullehags två kompisförfattare:

"Bland Ullenhags medundertecknare märks den av Muammar Gaddafi finansierade Bijzat Becirov samt Helena Benaouda, vars nära samröre med islamister är väldokumenterat.
Benaouda är knuten till Södermalmsmoskén, där en sal är uppkallad efter Muslimska brödraskapets grundare och tillika nazistsympatisören Hassan al-Banna: Albannasalen. På mosken har man tidigare tillhandahållit ljudband med texter som:
"Domens dag ska inte komma förrän muslimerna kämpar mot judarna. Muslimerna ska döda dem och judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom."

http://www.axess.se/blog/post/2011/05/14/Grattis-Gardell-Malm!.aspx

Anonym I

Robsten sa...

"Observerade du att en av Ullenhags medförfattare är Helena Benaouda? "

Jo, och hon är en pajas. Att Ullenhag skriver en artikel ihop med henne är anmärkningsvärt bara det. Artikeln i PI är bra. T.o.m. Expressen börjar dra öronen åt sig lite grand. Tack för länkarna, speciellt Axess-länken är värd att läsa tycker jag.

Anonym sa...

Robsten

Del 1
För det första är det varken judar eller muslimer som ”kräver” något alls. Det är judiska och muslimska lobbyorganisationer som ”kräver”. Det finns ingen konspiration om att judar och muslimer planerar att ”ta över västvärlden”. Det finns globala jihadister, men de är mycket få i antal.

Att muslimer flyttar till västvärlden beror inte på någon ”agenda”, det beror på fattigdom. Det är fattigdom som är det främsta skälet för muslimer, mexikaner eller indonesier att ta sig till västvärlden, oavsett om det är Sverige, USA eller Australien.

Så länge gränsen är öppen för dem och så länge västvärlden består av liberala demokrater är det möjligt för invandrare (och nationella minoriteter) att bedriva identitetspolitik. Intet sagt att de alltid lyckas väl med den. Vi hade ingen assimileringspolitik i Sverige (innan 1975) och historiskt har vi haft en kombinerad assimileringspolitik med en etnisk separatisk politik.

Det är än idag svårt att tala om någon assimileringspolitik likväl som det är svårt att tala om någon djupare mångkulturalistisk politik (Läs till exempel Kymlicka, Tamir, Young eller Walzer) för invandrare och nationella minoriteter idag.

Den mångkulturalistiska politiken som bedrivs i Sverige idag riktar sig främst till nationella minoriteter, bland annat samer.

Vill man tala om hur invandrargrupper och nationella minoriteter bedriver identitetspolitik så bör man titta på deras identitetspolitiska organisationer. Det är sant att judarna (som invandrargrupp) har funnits här i flera hundra år i Sverige, men de flesta av dem kom under 1900-talet, bland annat under andra världskriget och under kommunisttiden efter de antisemitiska förföljelser de utsattes för i Östeuropa. Judarna har haft en betydligt längre tid på sig att ”anpassa sig” och eftersom Sverige var så pass etniskt homogent var de tvungna att naturligt assimilera sig in i det svenska samhället. Det behöver de idag inte göra på grund av Sverige är ”mångkulturellt” och det inte längre finns en kraft i samhället att de skall anpassa sig.

Bara för att en invandrargrupp (t.ex. judarna) assimilerades inom ramen för ekonomisk emancipation, innebär det naturligtvis inte att judiska identitetspolitiska grupper inte bedriv och bedriver identitetspolitik.

Snarare tvärtom. Judiska organisationer har ständigt lobbat för Israel, omskärelse av pojkar och skäktning av djur.

Judiska organisationer (hör och häpna) har även lobbat för en mångkulturalistisk politik (grupprättigheter) och invandring (det finns två sidor av det sista) eftersom det har gynnat dem som minoritet. Det som gör den judiska identitetspolitiska organisationer unika är att de har inte bara lobbat för sin egen grupp men även för andra etniska gruppers rätt till identitetspolitik, vare sig det har handlat om nationella minoriteter eller invandrare.

DogDylan

Anonym sa...

Del 2

Beträffande invandringspolitiken, så finns det två sidor.

Vissa ”judar” har varit skarpt kritiska medans andra inte.
Det är helt naturligt det som ”judiska organisationer” gör.

Det är lika naturligt som när etniska svenskar boendes i diasporan i till exempel Spanien vägrar att assimilera sig och separerar sig från det övriga samhället. Att inte vilja assimileras är ett helt naturligt beteende, man kan tycka att det är amoraliskt att invandrargrupper gör så, men det är ändå ett någorlunda vanligt mänskligt beteende.

Sverigedemokrater (som du själv) är upprörda för att muslimer vill ha bönerum och separata badtider.

Det är väl inte så konstigt att de vill det? Det är inte heller så konstigt att judar vill ha tillgång till judiska skolor, omskärelser av pojkar och kosherslakt.

Det är därför heller inte så konstigt att judar säger nej till just partier som Sverigedemokraterna, eftersom detta parti vill inskränka judarnas rätt att leva som just judar i Sverige.

I Nederländerna röstar judarna hellre på kristdemokraterna än Geert Wilders, trots att Wilders sionism. Det är naturligt för judar att samarbeta med andra minoritetsgrupper i Sverige, precis som det är naturligt för etniska svenskar att samarbeta med ”vita” västerlänningar när de befinner sig i diasporan.Ibland går den ”västerländska” identitetspolitiken i diasporan i stick i stäv med inhemska kulturer och ibland inte. Som det ser ut nu så är assimileringsgraden bland judar hög. Israel och judiska organisationer har till och med kallat det för ”silent holocaust”, och gjort reklam för att judar inte skall gifta sig med icke-judar, då detta beteende övertid oftast leder till fullständigt assimilering, efter tre-fyra generationer.

I Israel har man liknande lagar som USA en gång hade rörande etniska blandäktenskap.

När ”vita” har befunnit sig i diasporan (Sydamerika är delvis ett undantag) så ägnade de sig åt etnisk separatism och satte upp lagar mot ”miscegenation”.

Svenska Judisk Krönika tar ständigt upp sin oro för assimilering bland judar. Jag kan tänka mig att graden av judisk assimilering är högre än dem muslimska. Detta kan bero på att judar har det betydligt bättre ekonomiskt förspänt än muslimer och bor och lever bland etniska svenskar.

Det kan också bero på att judarna befunnit sig längre i Sverige eller helt enkelt är bättre på att hantera inter-etniska relationer än muslimer och andra invandrargrupper.

Således har gruppen kanske funnit det nödvändigt att ”blanda” sig med ursprungsbefolkningen. ¨

Både judar, muslimer, svarta, samer och många fler etniska, kulturella och religiösa grupper kräver och kommer alltid kräva en del av kakan, och de kommer inte assimileras utan tvång.

Jag tycker faktiskt det är rätt nedvärderande om judar.
Du skriver:

”Jag har aldrig stört mig på någon judiskt grupp i Sverige. de har levt lite vid sidan om, rabblat sina verser möjligen och möjligen tyckte de varit utvalda på något sätt. Helt OK för mig. Jag bryr mig inte. De har i väldigt liten grad levt på bidrag, de har inte stört någon. Vad finns det att kritisera?”

DogDylan

Anonym sa...

Del 3

Ja, vad finns det att kritisera? Baruch de Spinoza (jude förövrigt) har kritiserat judisk religiositet, bland annat ”utvaldheten”.

Han var en stark kritiker till detta och argumenterade för universalism och liberal demokrati.

Det är nämligen väldigt svårt att tro på universella principer och samtidigt följa en partikulär religion (som judaism). Det är en motsägelse. Att judar har rabblat verser i skymundan och inte levt på bidrag är förvisso sant, men judar har gjort betydligt mer än så.

Judar varit framträdande i en mängd akademiska och kulturella fält. Det är intet för intet att man talar om den ”Judeo-kristna” civilisationen. Vi har influerat varandra men vi har samtidigt varit varandras fiender. Hur judar och kristna västerlänningar skall förhålla sig till varandra har alltid varit en ständig diskussion inom båda grupperna.

Occidenten har i vissa sammanhang all rätt att fördöma judarna, precis som judarna har all rätt att fördöma occidenten. Båda har dock skäl att hylla varandra.
Det finns ingen mening med att hylla judiskheten utan eftertanke, likväl som det inte finns någon mening med att ta en anti-semitisk position och fördöma judarna för allt det gjort och inte gjort.

Man kan och bör förhålla sig pragmatisk till judisk identitetspolitik. På samma sätt bör man förhålla sig pragmatisk rörande muslimsk, samisk eller svart identitetspolitik.

För svensk identitetspolitik finns det skäl att båda omfamna och förkasta judisk, muslimsk, samisk eller svart identitetspolitik. Man behöver varken förneka, överdriva eller hyckla rörande de här frågorna.

DogDylan

Robsten sa...

"Sverigedemokrater (som du själv) är upprörda för att muslimer vill ha bönerum och separata badtider. "

Bönerum måste väl muslimer få ha, det hör till religionsfriheten. Separata badtider säger jag nej till.

"Det är väl inte så konstigt att de vill det? Det är inte heller så konstigt att judar vill ha tillgång till judiska skolor, omskärelser av pojkar och kosherslakt. "

Och det är heller inget konstigt att vi säger nej till detta.

z999 sa...

@DogDylan:
"Att inte vilja assimileras är ett helt naturligt beteende, man kan tycka att det är amoraliskt att invandrargrupper gör så, men det är ändå ett någorlunda vanligt mänskligt beteende."

Jaså. Du har inte hört talas om den ökända intervjun med Dolph Lundgren där han låtsades ha tappat svenska språket efter några år i USA? Svenskar som flyttat till USA har präglats av en viss stolthet att bli amerikaner och har gladeligen tagit till sig så många amerikanska sedvänjor och tänkesätt som möjligt. En enorm skillnad mot samtliga invandrare till Sverige.

Menar du förresten att det är så stor skillnad på svenskar och judar att de inte förstår att svenskarna anser att omskärelse och schäktning är ociviliserade beteenden? Jag vet att Kent Ekroth har diskuterat detta med judar och företrädare för judiska organisationer.

z999 sa...

@DogDylan:
"Judar varit framträdande i en mängd akademiska och kulturella fält. Det är intet för intet att man talar om den ”Judeo-kristna” civilisationen."

Judeokristet syftar på kristendomens ursprung ur judendomen. Själva läran har inte så mycket koppling till judendomen. Om du tänker säga emot det så säger du att Jesus (Messias alltså) inte har så stor betydelse inom kristendomen.

"Vi har influerat varandra men vi har samtidigt varit varandras fiender. Hur judar och kristna västerlänningar skall förhålla sig till varandra har alltid varit en ständig diskussion inom båda grupperna."

Enligt dig så har vi inte influerat varandra. Judarna har, enligt dig, lidit i tystnad under Sveriges heterogena period och har först nu under mångkulturen fått tillfälle att framhäva en del vidriga sedvänjor.

Jag tror att judarna i sig inte är någon problemgrupp i Sverige. Det är deras organisationer med offentliga företrädare som skapar problem.

LP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LP sa...

All identitetspolitik förutom den svenska är skadlig för projektet Sverige och bör undvikas så långt det är möjligt. Oavsett det gäller zigenare, judar, muslimer, samer eller som jag själv är, skåningar.

Det bästa är att istället arbeta för en slags "liberalnationalism". Liberal på så vis att livet här inte blir olidligt för den som inte exakt passar in i den nationalistiska huvudidén (dvs de flesta). Men inte villkorslöst liberalt intill den idioti vi befinner oss idag, där det verkar ha blivit en nationalsport att i multikulturalismens namn acceptera det ena handlingen svinigare än den andre, så länge den kan sägas tillhöra en "etnisk minoritet".


Kolla Caroline Fourest ang mångkultur kontra mångkulturalism. Hon säger en del tossigheter och en del vettigheter. Bla kritiserar hon det falska begreppet "islamofobi":

http://urplay.se/163764

Alexander den store sa...

Erik Ullenhag är ytterst ansvarig som politikerfjolla han är, för Migrationsverkets "konster och pajaserier"

Dan Eliasson är GD för detta sk "statliga och skammens verk" som står för ansvarig för att detta "dårhus" verkställer en totalt urspårad och verklighetsfrämmade migrationpolitik.

Sedan sitter de stackars handläggarna på olika kontor och godkänner den ena lögnen efter den andra, bara för de är rädda för den politiska Demokraturen som kallas för PK och PK.medier.

Dessa båda Charlataner har ALDRIG läst varken PI eller Merith Wagers bloggar.

Hade de gjort det så hade man knappast suttit och bedragit Svenska folket med uppenbara lögner.

Dessa båda blundar medvetet för den oförskämda verklighetens Sverige, eller så är dom blinda.

Jag ger inte ett smack för dessa båda hycklare!

z999 sa...

Bra förslag av LP.

Johan sa...

Robsten,

Du skriver så här:

"Detta motsäger dock inte att även den judiska gruppen arbetar för sina intressen. Denna grupps intressen har dock aldrig varit ett hot mot vårt sätt att leva. Live and let live verkar ha varit den judiska gruppens motto."

Problemet med judarna är ju att de (generellt sett alltså, jag talar inte om varje enskild jude) bedömer att det ligger i deras intresse att omvandla Sverige och Europa till mångkulturella samhällen. Den svenske juden Göran Rosenberg har sammanfattat den typiskt judiska ståndpunkten bra:

”Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.

The term ‘Multicultural Europe’ is a tautology, he said. Instead, he described Europe as a mosaic of different cultures, which is both its curse and its blessing. Jews are facing a situation in which the nation state is becoming diverse and pluralist. Should we affirm this development or should we be afraid of it? This trend upsets many Jews who prefer a homogeneous nation state and this puts Jews on the ‘wrong side’. If we want to be ‘the other’, the non-conformist in society, we need to work out ways our nation states can be re-ordered to accommodate pluralism. The real challenge is to create a European framework for these multi-diverse nation states. The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.”

http://www.jpr.org.uk/news/detail.php?id=116

Det finns hur många liknande citat som helst där framträdande judar öppet slår fast att mångkultur är ett specifikt judiskt intresse. Vi ser också hur judiska organisationer i land efter land verkar för liberalare invandringslagstiftning. Se t.ex. den här intervjun med den amerikanske professorn Kevin MacDonald som berättar om hur judar omformade USA:s invandringspolitik genom ett intensivt lobbyingarbete:

http://www.youtube.com/watch?v=mCSeSOVCfkk

Kent Ekeroth har i en intervju i Judisk Krönika nr 6 2010 (finns att läsa på nätet) sagt att svenska judar ”försvarar mångkulturalismen och massinvandringen för att de tror att det skyddar dem”.

Menar du verkligen att du inte ser problemet?

Anonym sa...

Visst är det ett problem att judiska intresseorganisationer och framstående judar propagerar för mångkultur, fortsatt hög invandring, etc. Allt detta bör förstås kritiseras av personer som inte håller med, men det är ju trots allt en skillnad på den saken och hur judar som etnisk grupp fungerar i det svenska samhället.

Jag håller med Robsten när han menar att judar inte på samma sätt som muslimer ställer krav på att samhället ska anpassa sig efter deras kulturella avvikelser. Det betyder ju dock inte att man ska låta bli att kritisera Posner på samma sätt som man kritiserar Ullenhag när de propagerar för sådant man ogillar.

Vad sedan gäller omskärelse, ritualslakt och liknande så bör man förstås i dessa fall sätta ned foten oavsett om det är judar eller muslimer som propagerar för de företeelserna.

// L

Anonym sa...

@Robsten

Det är inget konstigt att ni är emot det (eftersom ni bedriver svensk identitetspolitik) men nu frångår du det relevanta – och det är att när ni går emot vissa etniska minoriteters intressen går ni indirekt även mot judarnas intressen.

Om ni vill fortsätta försvara förbjudet mot skäktning och förbjuda omskärelse av (barn) och er syn på saken röstades igenom, skulle det leda till att religiösa judar, precis som muslimer inte kan leva i Sverige.

Det är intet att förglömma att det finns många svenska medborgare i Sverige med judisk eller muslimsk trosuppfattning. Med den policy SD vill genomföra (eller bevara) så skulle det tvinga iväg dem från Sverige.

Att judiska och muslimska identitetspolitiska organisationer därför försvarar det mångkulturella samhället och den normativa mångkulturalismen är inte så konstigt, för utan den skulle det inte finnas någon framtid för dem.

Är det inte bättre att helt enkelt adoptera det mångkulturella paradigmet istället, om ni nu inte är villiga att ta Kent Ekeroths position, det vill säga att judisk nationalism är legitimt, så länge den nationalismen praktiseras i Israel. Tar ni den positionen går ni i direkt opposition mot svensk-judiska identitetspolitiska rörelser och rimligtvis skulle de också börja kalla er för antisemiter.

DogDylan

Anonym sa...

@Z999
USA har en assimileringspolitik och har alltid haft inom ramen för den liberala demokratin. Man blir ”amerikan” genom att acceptera vissa värden som den amerikanska konstitutionen förmedlar.

Om vi ser ”assimileringspolitik” som en skala så är den miniarkisk i USA. USA var fram till 1930 en ”etnokrati”, där icke-vita uteslöts ur ”demos”.

Thomas Jefferson menade till och med USA skulle vara en exklusiv ”vit nation”. Ras är oftast mer relevant och oftast mycket viktigt i den europiska diasporan. För vita var det naturligtvis inga problem att assimileras men för icke-vita (I USA) så har de inte haft möjlighet att ”assimileras” förrän rätt nyligen på grund av tidigare etno-separatistisk policy.

Sociologiskt är USA en mosaisk mångkultur – där människor adopterar vissa värden (konstitutionen) men behåller sin rasiala, kulturella och religiösa identitet.

Tanken med den amerikanska konstitutionen var att kunna samlas kring en konstitution som tolererar olikheter men binder ihop människor bortom kulturella och religiösa skillnader.

Idag är det även bortom ”ras”. (Vilket inte var tanken från början). Sociologiskt så har den amerikanska konstitutionen har upprätthållits av primärt vita protestanter.

Idag är det annorlunda på grund av massiv invandring från tredje världen. Dessa invandrare (tillskillnad från europiska) är absolut inte intresserade av att kulturellt ”assimileras” (som vita gjorde) eller ens adoptera den amerikanska konstitutionen som ett riktmärke.
Processen mellan hur invandringen till Europa och occidenten i diasporan ser olika ut. Primärt är det vita invandrargrupper (araber exkluderat) som anpassar sig bäst. Ju närmare människor är kulturellt, religiöst och etniskt, desto större ä risken att de smälter samman. Dessa skillnader är också socialt konstruerade och ser därför olika utöver tid.

1. Judar förstår att svenskarna inte gillar omskärelse. Judar vill ha omskärelse för dem själva. Inte för andra. Omskärelse är en identitetsmarkör. Vad svenskarna tycker i frågan är rätt så irrelevant för dem. Omskärelse är en nödvändighet för varje religiös eller etniskt medveten jude så det är inte konstigt att "de" lobbar för det.


2. Judeo-kristen är en rätt ny amerikansk term och syftar till de gemensamma sekulära värden (produkten av judaism och kristendom) som man anser har uppstått i USA. Det finns litet olika mening dock.

Länk: http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian

3. Jag sa ju att judar och kristna har influerat varandra. Det har ju varit min poäng hela tiden. Suck.

4. Judarna är lika mycket en problemgrupp som muslimerna. Själv tycker jag varken muslimer eller judar är ett problem.

DogDylan

Johan sa...

@DogDylan

"Judarna är lika mycket en problemgrupp som muslimerna. Själv tycker jag varken muslimer eller judar är ett problem."

Judar verkar för mångkultur. Muslimerna är enormt överrepresenterade i kriminalitet och arbetslöshet. Hur kan detta inte vara ett problem?

Robsten sa...

"Om ni vill fortsätta försvara förbjudet mot skäktning och förbjuda omskärelse av (barn) och er syn på saken röstades igenom, skulle det leda till att religiösa judar, precis som muslimer inte kan leva i Sverige.
"

men vi har ju ett förbud i dag, att vi skulle medverka till att taga bort detta förbud förefaller absurt.

Anonym sa...

Missförstår du och Z999 mig med flit?

Jag har inte sagt att ni skall medverka till att ta bort förbudet, men er medverkan till att förbudet kvarstår inklusive att ni vill förbjuda omskärelse av pojkar (dvs. om ni hade makten)leder till att både judar och muslimer får svårt att utöva sin religion.

Min poäng har varit att ni inte kan bedriva svensk identitetspolitik i Sverige - om syftet är att bevara Sverige kulturellt svenskt utan att stöta er med invandrargrupper och etniska minoriteter.

Om "antisemitism" (Vad det nu innebär) är en så stor angelägenhet för SD så är det mer logiskt och korrekt att ni ställer upp på det mångkulturella paradigmet.

Det innebär inte att man inte kan försvara svensk identitet, men då försvaras svensk identitet inom ramen för det mångkulturella samhället, där "svenskhet" bara blir en av fler identiteter.

Eller så kan ni helt enkelt förkasta mångkulturella samhället och stöta er med alla invandrargrupper, även den judiska.

Egentligen bör SD adoptera en form av paleo-liberalism. Det skulle lösa en stor del av ideologiska problem som finns i er rörelse.

DogDylan

Anonym sa...

Johan

Ja, judiska, muslimska, samiska, och svarta identitetspolitiska organisationer verkar för mångkultur. Allt annat skulle ju vara taktiskt vansinne så länge occidentens assimilernade kultur är hindret för emanicipation.

Det är heller ingen hemlighet att judiska och muslimska organisationer bygger vänskapsband, men det finns självklart slitningar mellan dem rörande till exempel Israel.

Muslimer är kanske överrepresenterade i brottsligheten och arbetslöshetsstatistiken. Det är ingen hemlighet. Så även svarta.

Asiater (från vissa stater) är däremot underrepresenterade i brottsligheten och arbetslöshetsstatistiken. I USA och Australien etablerar sig de som en starkare grupp än vita amerikaner och vita australienare, och där med konkurrerar ut dem - vilket såklart försämrar de "vitas" position.

Oavsett om man är en explict eller implicit vit nationalist borde man ju vara kritisk till både asiatisk och "muslimsk" invandring, eftersom de "skadar" (rent ekonomiskt) den egna gruppen, fast på två olika sätt.

Den ena gruppn skapar brottslighet och "clashar" med de värden som återfinns i majoritetsgruppen. Den andra gruppen konkurrerar ut dem på den fria marknaden.

Men det är klart, man kan ju fortsätta skrika om ett par tusen globala jihadister och att alla invandrare är onda (som Z999 gör), men att judar, av någon anledning är goda individualister som bara är ett "positivt" inslag.

Den moraliska lösningen är liberalismen. Men det är inte möjligtvis den lösningen som kommer ge fördelar för västerlänningar.

Om man vill sätta sin egen grupp först bör man ta en slags nationalistisk och väldigt partikulär position som diskriminerar mot invandrare (I synnerhet icke-västerlänningar) och är allt annat än liberal.

Denna position är väldigt reaktionär. Om man inte vill landa i etnopluralismen, skulle man kunna säga så här. Det är positivt med en värld av nationalstater och olika kulturer, alla har rätt att byta nationalitet (inom rimliga gränser) - men fullständig assimilering är en nödvändighet för invandrare.

Tar man den här positionen är det rätt svårt att upprätthålla en liberal demokrati. Det är faktiskt rent omöjligt.

Som jag har sagt tidigare så har historiskt den liberala demokratin varit exkluderande till för västerlänningar och invandringen har i stort sätt varit noll. Den här "universialismen" har alltså var otroligt hycklande, vilket den fortfarande är.

Frågan är om SD är villiga att förkasta universialismen (även om de nu säljer sina åsikter under täckmanteln av univeralism, eftersom universialismen är en de lav vår kultur) - då det är väldigt reaktionärt.

Min lösning är mer liberalism och mer individualism. Men den måste sätta upp tydliga gränser och den måste adopteras av alla kulturer i världen. De kulturer som inte adopterar vissa av dessa kärnvärden måste helt enkelt förintas eftersom det annars är ett hot för alla andra. Om man tar en slags paleo-konservativ position om "öppen svenskhet", måste denna "öppenhet" gälla alla och etno-nationalistiska kulturer kan då inte accepteras och måste därför förintas.

Eftersom större delen av världen är etno-nationalistisk. Mångkulturalism, liberalism och universialism är ett europiskt fenomen (delats delvis av Kina och arabvärlden)- så får vi ett rätt stort problem.

Av någon anledning är Robsten tvärsäker på sin sak precis som övriga nationalist-bloggar. Det är för mig väldigt underligt då bara i den här tråden så ser vi hur svårt det är att ta en ärlig och kohrent position.

DogDylan

Johan sa...

Usch, vilken ordbajsare du är, DogDylan. Du skulle verkligen vinna på att formulera dig mer kärnfullt.

Ingenstans i din svamliga kommentar finns det emellertid något svar på den fråga jag ställde: hur kan du säga att vare sig den judiska eller den muslimska minoriteten utgör problem?

Att Robsten är tvärsäker på att judar är jättehärliga på alla sätt och vis beror på att han inte är anonym. Om han ens skulle antyda att judar betedde sig illa, skulle Expo vråla antisemitism. Robsten skulle sedan slängas ut ur SD och ev. också bli av med jobbet.

Anonym sa...

Johan

Jag trodde Robsten var ett användarnamn. Visste inte ens att han var SD:are förrän jag började skriva i det här kommentarspåret.

Judar och muslimer utgör inget problem för samhället alls. Det viktigaste är bara att vi ser till att ha en konstitutionell liberal demokrati. När den är befäst i en konstitution (som inte går att förändra) är det politiska löst.

:)

DogDylan

Robsten sa...

"Jag har inte sagt att ni skall medverka till att ta bort förbudet, men er medverkan till att förbudet kvarstår inklusive att ni vill förbjuda omskärelse av pojkar (dvs. om ni hade makten)leder till att både judar och muslimer får svårt att utöva sin religion. "

Tyvärr, jag är emot det i alla fall.

"Min poäng har varit att ni inte kan bedriva svensk identitetspolitik i Sverige - om syftet är att bevara Sverige kulturellt svenskt utan att stöta er med invandrargrupper och etniska minoriteter. "

Du kan ha rätt härvidlag.

"Om "antisemitism" (Vad det nu innebär) är en så stor angelägenhet för SD så är det mer logiskt och korrekt att ni ställer upp på det mångkulturella paradigmet. "

Nej.

"Det innebär inte att man inte kan försvara svensk identitet, men då försvaras svensk identitet inom ramen för det mångkulturella samhället, där "svenskhet" bara blir en av fler identiteter. "

Nej, köper jag inte.

"Eller så kan ni helt enkelt förkasta mångkulturella samhället och stöta er med alla invandrargrupper, även den judiska. "

Nej, de kan bedriva sina ritualer hur mycket de vill, inom svenska lagstiftning som gäller alla, hela tiden och utan undantag.

"Egentligen bör SD adoptera en form av paleo-liberalism. Det skulle lösa en stor del av ideologiska problem som finns i er rörelse. "

Nej, vi vill inte ha något med namnet liberalism att göra. Vi skulle lösa alla problem om vi kallades oss socialdemokrater också, tyvärr ingen lösning för vårt land.

Robsten sa...

"Att Robsten är tvärsäker på att judar är jättehärliga på alla sätt och vis"

Här tror jag vi överdriver en smula.

LP sa...

@DogDylan

"Judar och muslimer utgör inget problem för samhället alls. Det viktigaste är bara att vi ser till att ha en konstitutionell liberal demokrati. När den är befäst i en konstitution (som inte går att förändra) är det politiska löst."

Jag observerade din smiley på slutet. Jag gillar när man använder sådana tecken, men hade du inte satt dit den vet jag inte vad jag hade tänkt om dig.

Det du skriver (citat ovan) är ju annars den slags (idiot-)resonemang sjuklövern mfl använder för att avfärda den problembeskrivning som bla SD gör.

Det bygger på att man hyser en närmast religiös övertro på demokratin och de friheter vi bortskämda svenskar tar för självklara. Friheterna, som jag uppfattar att även SD vill försvara till världigt stor del, hänger definitivt samman med liberala idéer, även om många (bla Robsten) är allergiska mot ordet "liberalism". Men skit i det ordet, det är bara slöseri med tid att diskutera det.

Problemet ligger ju som alla egentligen förstår, i att man inte kan skapa en "konstitutionell liberal demokrati" som inte går att ändra eller helt förkasta till förmån för tex en islamisk teokrati.

Det finns ingen sådan politisk "endlösung". Processen och kampen om kultur, moral, värderingar och politik måste pågå hela tiden eftersom varje försök att en gång för alla lösa den, kommer att skapa ett helvete för de flesta.

Däremot kan man vara mot massinvandring och mångkulturalism. Vi måste inte tillåta massinvandring och gör vi inte det så kommer inte heller mångkulturalismens problem att växa oss över huvudet. De kommer fortfarande att finnas, men i en mera hanterbar omfattning som inte kräver de radikala och (för svensken) skadliga åtgärder du föreslår.

Det är liksom inte antingen eller som är lösningen, men det saknas sans och eftertanke i huvuddelen av dagens politiska och ideologiska Sverige.

LP sa...

Rättelse:

"Jag gillar när man använder sådana tecken..."

skall vara:

Jag gillar INTE när man använder sådana tecken...

Anonym sa...

@Robsten

Nu är det ju så här att det inte är ett dugg fel på liberalismen. Det är bara ni SD:are som inte fattar vad liberalismen innebär. Du kan visst ta en kommunitär position och fortfarande vara liberal. Detta är liksom ingen hemlighet och är vida känt inom akademiska kretisar inom politisk teori.

LP
Ja, alltså det är ju ingen hemlighet att om vi öppnade gränserna på vid gavel till tredje världen och sedan gav dem alla rösträtt (som de etablerade partierna vill förutom kanske M) så skulle de snabbt rösta bort den liberala demokratin och istället ersätta den av en slags pluralistisk etnokrati, där minoritetsgrupperna skulle se till så lagstiftningen gynnade dem själva.

Även Libertarianerna (Nozick, Rothbard, Hayek, Friedman osv.) menade att USA skulle se till att skydda sina gränser eftersom fel sorts invandring och utan assimileringspolitik skulle leda till att det libertarianska (idealtypen av vad USA borde vara enligt dem) skulle utholkas.

Det är av yttersta vikt att folket faktiskt stödjer en konstitutionell demokrati - och om man ersätter det folket med det något annat så är det ju rimligen så att den konstitutionella demokratin inte är värd mer än pappret den är skrivet på.

Min kritik mot SD, nationalister och kanske Robsten är att bara att de inte följer en koherent argumentering och underviker vissa frågor.

Man får vara SD:are, nationalist och Robsten - men man får också acceptera att man får kritik.

DogDylan