lördag, februari 24, 2007

En professor jag gillar

Ja för ovanlighetens skull så läser jag en artikel av historieprofessorn Lennart Palm som jobbar vid Göteborgs universitet, och jag gillar skarpt vad jag läser, mer än så, jag har väl tänkt i liknande banor själv. Palm vänder sig med skärpa mot alla de lagar som föreslås eller redan införts i Europa mot människor som av en eller annan anledning inte håller med om den gängse historiebeskrivningen. Först ut var det ju lagar mot att förneka förintelsen, i Sverige stiftade staten institutionen "Forum för levande historia", som ett vapen mot detta. Nu var det ytterst få i detta land som förnekade förintelsen, några märkliga original mest. Det kan tyckas övermaga att inrätta en hel institution för att övertyga några udda existenser. Efter den borgerliga valsegern i Sverige så lägger inte regeringen ner denna institution, som man kunde tro, nej den ändrar inriktning så att även kommunisternas brott skall belysas. Varför då undrar vi? Finns det folk som tror att Pol Pot och Stalin var hedersknyfflar? Ja, det kanske finns några äldre kommunister från Malmberget som tror det fortfarande. Gott, så om några dårar tror att jorden är platt skall vi naturligtvis starta en institution för att motverka detta. Fast det rör sig naturligtvis om politik här. Forum för levande historia brukar allt som oftast användas för att kritisera partier utanför riksdagen som inte är riktigt politiskt korrekta, där har vi en ledtråd varför olika regeringar är så intresserade av denna märkliga verksamhet.

Lennart palm skriver i artikeln,

- Det började i Frankrike 1990 med kriminalisering av en liten udda grupp historiker som i större eller mindre grad förnekade Förintelsen.
2006 straffbelades också för­nekelse av Turkiets folkmord på arme­nierna 1915. Turkiet svarade med att förbereda kriminalisering av förnekelse av Frankrikes brott
i Algeriet. Liknande lagstiftning ­införs i flera europeiska länder.
För närvarande lägger Tyskland fram ett förslag till EU-lagstiftning. Innebörden är att ”offentligt försvar av, förnekelse eller trivialisering av folkmordsbrott, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”, begång­na under de senaste 20 åren och fastslagna av en internationell domstol, ska straffas med upp till tre års fängelse i hela EU.
Kontentan blir att den historiska sanningen hädanefter ska slås fast av politiker och domstolar.

Vill vi överlämna historiebeskrivningen till de politiker som för tillfället sitter vid makten? Nej, det vore ju rena dårskapen. De flesta politiker är inte speciellt historisk bevandrade heller, de är experter på det egna partiets politik. De flesta politik styrs helt av den egna politiska agendan. Sådana saker som objektivitet, nyansering, att se egna misstagen och dessutom erkänna dem är inte våra politikers främsta kännetecken. Överlämna historien till dem som är satta att forska i den, inte till våra politruker.

Andra bloggar om: , ,

torsdag, februari 22, 2007

På jakt efter svensk kultur

En del spetsfundiga journalister som vill sätta sitt intervjuoffer på pottkanten brukar ställa frågan vad är svensk kultur? Oförberedd som en del är så får de svårt att svara på denna komplicerade och mångfacetterade fråga. Det för journalisten förväntade resultatet uppstår, nämligen att intervjuoffret framstår som mindre vetande. Jag vet inte om detta är något de får lära sig på journalisthögskolan, i demokratins namn, eller om de lär sig av äldre och elakare kollegor. I vilket fall så skadar det inte att i förväg spåna i dessa frågor, nästa gång kanske det är journalisten som framstår som ett fån.

Det sunda förnuftet säger att svensk kultur måste vara de normer, värderingar och traditioner vi uppfostrar vårt uppväxande släkte till, speciellt det som skiljer oss från andra folk. Det går naturligtvis att räkna upp en del särdrag, traditioner och andra företeelser som anses som typiskt svenska, den spetsfyndige journalisten har kanske själv skrivit om den svenska avundsjukan t.ex. en negativ företeelse, men svensk kultur består sannolikt av både negativa och positiva företeelser, det är lika bra att se sanningen i vitögat. Till svensk kultur för vi således företeelser såsom våra högtider, midsommar med speciell stång, julafton, påsk med målade ägg samt alla helgons dag, då vi sätter ljus på våra gravar. Vi har våra maträtter såsom köttbullar, kåldolmar, sill med nubbe. Vi har företeelser som vår stränga arbetsmoral, vårt avståndstagande från att ljuga, vårt sätt att inmundiga försvarliga mängder alkohol till helgen, vårt tålamod i systembolagskön och andra köer, vårt naturintresse och vår vilja att ha det rent omkring oss, vårt ordningssinne samt vår nästan överdrivna vilja att lösa konflikter med samtal i stället för att låta våldet tala.

En Internet-debattör som heter Janne ger denna definition på svensk kultur,

" Svensk kultur är väl rätt och slätt våra gemensamma särdrag såsom vårt kynne, vårt språk och våra vanor.
Kynne-relaterat är t.ex. som delvis tidigare sagts - lite försiktiga - inte framfusiga, artiga, plikttrogna, kanske tyvärr lite långsinta, konflikträdda och lite väl underdåniga. Vi är ett lätt byte för pådyvlande politiker.
Språkrelaterat är alla våra dialekter. Däremot hör den nya invandrarsvenskan inte till svensk kultur. Våra vanor som också påpekats är ju firandet av våra högtider, kanske framförallt vår töntiga midsommar, inmundigandet av specifika maträtter och drycker, vanliga fritidssysselsättningar och intressen.
"

Wikipedia kan vi få lite mer generella definitioner på svensk kultur, dessa definitioner ger Wikipedia, "summan av alla hävdvunna kulturyttringar som finns eller har funnits hos den historiskt definierbara svenska befolkningsgruppen i Sverige och Finland".

Samt "samlingsbegrepp för de många och inbördes inte nödvändigtvis relaterade saker, seder och vanor som vanligen betraktas som svenska".

Inget intervjuobjekt skall behöva stå som ett fån om den spetsfyndige journalisten kommer springande med sina klassiska frågor för att snärja sitt intervjuoffer.

Andra bloggar om: , ,

Annorlunda, tänkvärd och roligt om Anna Nicole Smith

Just det, en lite annorlunda vilnklad artikel om media och kvasistjärnan Anna Nicole Smiths död, värd att läsa.

Andra bloggar om:

onsdag, februari 21, 2007

Ytterligare en människosmugglarliga häktad

Jag vet inte hur många människosmugglarligor som blivit avslöjade under detta år, jag har tappat räkningen faktiskt. Nu har ytterligare en liga i Göteborgsområdet avslöjats och fjorton människor häktades i går. Denna verksamhet har tydligen varit mycket lukrativ och spridd över hela landet. Att så många ligor plötsligt avslöjas nu och blivit utsatt för polisens åtgärder misstänker jag har att göra med politiska beslut, de måste ju ha funnits även förut, i alla fall några av dem, men inte tilldragit sig polisens intresse förrän de sista två åren. Någon högt upp i den politiska hierarkin har insett att nu måste det till en kursändring. Det är nödvändigt att poängtera att denna kursändring, som jag anser att det är frågan om, kom innan valet då Sverige fick en ny regering. I annat fall misstänker jag att en del personer gärna vill ge den nya regeringen pluspoäng för denna välgörande kursändring, så är alltså inte fallet. En tydlig kursändring är det i alla fall, på hög politisk nivå. Jag minns att jag för några år sedan såg ett program från UR redaktionen, programmet handlade om de flyktingströmmar som finns på vårt jordklot. Hela programmet var starkt politiskt vinklat och snarast ett inlägg i den politiska debatten, något som det är mycket tveksamt om UR redaktionen skall ägna sig åt. I alla fall så satte jag eftermiddagskaffet i halsen när speakerrösten med sammetslen stämma förkunnade att det inte borde vara straffbart att smuggla flyktingar, ja, de borde inte ens kallas för människosmugglare utan i stället kallas för "människohjälpare". Jag anmälde programmet till alla möjliga instanser, dock var intresset mycket klent att brännmärka den politiskt korrekta UR redaktionen. Mediamagasinet lovade att granska denna redaktion, de hade tydligen fått in fler klagomål på just denna redaktion, de lade dock ner programmet innan det han bli ett inslag om denna redaktion.

Andra bloggar om: , ,

tisdag, februari 20, 2007

Kvinnofridskränkning?

Läste i den lokala tidning jag varje vecka får mig till livs genom brevlådan att en man blivit dömd för något som kallas "kvinnofridskränkning". Vad hade mannen gjort då? Han hade piskat sin fru med en livrem över hela kroppen, han försökte slå en ljusstake i huvudet på kvinnan, han hade två gånger försökt strypa sin fru genom att sätta sig på henne dra täcket över huvudet på henne och därefter med sina händer försökt strypa kvinnan. Han hade kastat en sänglampa på henne, han hade kastat en kopp kaffe på henne samt försökt hugga ner henne med en sax när han tyckte hon hade köpt för många presenter till jul. Han hade dragit bort stora tussar av hennes hår när han släpade henne i håret uppför en trappa, han hade försökt krossa skallen på henne med ett strykjärn, han hade dunkat hennes huvud mot en dörrpost när han var missnöjd med hennes matlagning.

Hur kan någon med mänskliga hjärnceller döma mannen till något som kallas "kvinnofridskränkning"? För mig är detta mordförsök och grov misshandel, hur kan det vara något annat än detta? Mannen försökte ju helt klart strypa henne, är det "kvinnofridskränkning" eller är det mordförsök? Allt det andra, är det någon typ av kränkning eller är det grov misshandel? Jag fattar uppriktigt ingenting. Ni kanske tänker att denna brottsrubricering "grov kvinnofridskränkning" renderar ett väldigt högt straffvärde? Mannen blev dömd till 8 månaders fängelse. Något är mycket, mycket fel i vårt rättssystem.

Andra bloggar om: ,


söndag, februari 18, 2007

Bilder av ett sjukt samhälle

Kolla själva.

Andra bloggar om:

Starka skäl för friare invandring?

I en artikel på SvD så refererar Kristian Karlsson en bok av Philippe Legrain som propagerar för fri invandring till västerlandet. Att detta är en partsinlaga råder det ingen tvekan om. Ekonomi är i sanning en oexakt vetenskap, detta är rena humbugen.

Enligt författaren så skulle världen tjäna 356 miljarder dollar om året ifall rika länder ökade sin arbetskraft med 3 % mellan 2001 och 2025. Jaha, vad har detta med friare invandring att göra? Det finns absolut inget som säger att vi skulle öka vår arbetskraft med just fri invandring. Det talar väl mest för arbetskraftsinvandring i stället, Legrain talar inte heller om de negativa konsekvenser invandringen för med sig och de kostnader som är förknippade med det.

Vidare skriver Legrain,

- Det är dock högst påtagligt. Minst 2 000 människor drunknar varje år när de försöker ta sig över Medelhavet från Afrika till Europa. ”En världsdel som sätter en ära i att vara medmänsklig och civiliserad försöker med allt mer inhumana metoder att stöta bort människor vars enda brott är att sträva efter en europeisk livsstil”, skriver Legrain.

Ja, det är sorgligt med alla dessa dödsfall. Dessa dödsfall ökade dramatiskt sedan Spanien gav amnesti åt sina illegala flyktingar, då trodde naturligtvis ännu fler att de också skulle få amnesti. Nu är mångas erfarenhet att dessa flyktingar i första hand inte försöker anamma en västerländsk livsstil som Legrain påstår, utan de flyr av strikt ekonomiska orsaker. Dessa människor är i princip alltid outbildade och kan inte som Legrain låter påskina bara hoppa in på första bästa lediga arbete, om det nu finns så många lediga arbeten.

Vidare skriver Legrain,

- Han har många skäl för att förespråka friare invandring. Invandrare bidrar till ekonomin genom att utföra jobb som infödda helst slipper, vilket ger dem möjlighet att specialisera sig och öka sin produktivitet. Invandrare är mer benägna att byta bransch eller flytta inom landet när behoven förändras.

Legrain har väl en poäng i att invandrare tar de jobb ursprungsbefolkningen helst inte vill göra, det ser vi faktiskt varje dag. I princip alla städare i Sverige är invandrare nuförtiden. Dock så behövs okvalificerade jobb även för den inhemska befolkningen, alla som heter Svensson kan faktiskt inte bli läkare eller ingenjör, dessutom behövs dessa okvalificerade jobb för ungdomar som inte hunnit skaffa sig utbildning, men visst, här kan jag åtminstone delvis hålla med Legrain. Att invandrare är mer benägna bransch eller flytta är kvalificerat bullshit. Många invandrargrupper flyttar under inga omständigheter från den enklav (t.ex. Fittja eller Rosengård) som de bor i och har sin släkt. Jag har dessutom pratat med arbetsförmedlare som intygat att invandrare vägrat ta jobb utanför sin stadsdel eller förort, här svamlar Legrain helt enkelt. Vidare skriver Legrain,

- Samhällen där kreativa människor med olika bakgrunder möts har större chans att utveckla nya idéer. En kreativ mångfald leder till högre innovationstakt och teknikutveckling, vilket skapar jobb och driver på ekonomin. Och så vidare; argumentlistan är lång. Till sist handlar det om att vi faktiskt behöver dem. Demografin talar sitt tydliga språk – snart är antalet i arbetsför ålder alldeles för lågt i förhållande till antalet äldre som behöver pensioner och omsorg.

Jaha, hur många kreativa idéer har skapats i Rosengård, Fittja eller Alby? Här skriver Legrain utan att ha ett uns av fakta på fötterna, hur många uppfinnare har vi som kommit som flykting från Afrika? Vad har dessa flyktingströmmar skapat för kreativa innovationer? Naturligtvis kan det uppstå dynamiska strukturer när olika kulturer möts på ett naturligt sätt i fredlig samvaro, men det har inget med de flyktingströmmar som kommer till Europa att göra, svammel Legrain. Till sist skriver Legrain,

- Men välfärdssystemen, då? Det är inget att oroa sig för, menar Legrain. Man rycker inte upp sina rötter och flyttar till ett nytt land för att leva på bidrag. Det lönar sig dåligt, och även om någon kommer hit med den ambitionen kommer vederbörande ändå att ha skäl att börja jobba. Arbete är mer lönsamt än bidrag, så varför nöja sig med bidraget? Tvärtom vet vi att de som lämnar allt bakom sig och flyttar till ett annat land för att skapa sig ett bättre liv är mer företagsamma och drivna än genomsnitt.

Man rycker inte upp sina rötter och flyttar för att leva på bidrag? Nähä, vad har du för vetenskapliga bevis för det då? Ett löst antagande som Legrain torgför som någon sanning. Det finns säkert alla slags människor bland våra flyktingar, som förresten skiljer sig kraftigt åt beroende på varifrån de kommer. Jag skrev innan om Fadimes familj, vad kom de för? För att taga ett jobb på Ericson? Min uppfattning är nog tyvärr att en del föredrar bidrag framför jobb, det finns svenskar också som föredrar det i sanningens namn. Legrains bok är fullt av lösa antaganden, lösa antaganden som dessutom inte verkar stämma med verkligheten, har Legrain varit ute och besökt denna verklighet? Man börjar verkligen undra faktiskt.

Andra bloggar om: ,

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_14649797.asp