söndag, februari 18, 2007

Starka skäl för friare invandring?

I en artikel på SvD så refererar Kristian Karlsson en bok av Philippe Legrain som propagerar för fri invandring till västerlandet. Att detta är en partsinlaga råder det ingen tvekan om. Ekonomi är i sanning en oexakt vetenskap, detta är rena humbugen.

Enligt författaren så skulle världen tjäna 356 miljarder dollar om året ifall rika länder ökade sin arbetskraft med 3 % mellan 2001 och 2025. Jaha, vad har detta med friare invandring att göra? Det finns absolut inget som säger att vi skulle öka vår arbetskraft med just fri invandring. Det talar väl mest för arbetskraftsinvandring i stället, Legrain talar inte heller om de negativa konsekvenser invandringen för med sig och de kostnader som är förknippade med det.

Vidare skriver Legrain,

- Det är dock högst påtagligt. Minst 2 000 människor drunknar varje år när de försöker ta sig över Medelhavet från Afrika till Europa. ”En världsdel som sätter en ära i att vara medmänsklig och civiliserad försöker med allt mer inhumana metoder att stöta bort människor vars enda brott är att sträva efter en europeisk livsstil”, skriver Legrain.

Ja, det är sorgligt med alla dessa dödsfall. Dessa dödsfall ökade dramatiskt sedan Spanien gav amnesti åt sina illegala flyktingar, då trodde naturligtvis ännu fler att de också skulle få amnesti. Nu är mångas erfarenhet att dessa flyktingar i första hand inte försöker anamma en västerländsk livsstil som Legrain påstår, utan de flyr av strikt ekonomiska orsaker. Dessa människor är i princip alltid outbildade och kan inte som Legrain låter påskina bara hoppa in på första bästa lediga arbete, om det nu finns så många lediga arbeten.

Vidare skriver Legrain,

- Han har många skäl för att förespråka friare invandring. Invandrare bidrar till ekonomin genom att utföra jobb som infödda helst slipper, vilket ger dem möjlighet att specialisera sig och öka sin produktivitet. Invandrare är mer benägna att byta bransch eller flytta inom landet när behoven förändras.

Legrain har väl en poäng i att invandrare tar de jobb ursprungsbefolkningen helst inte vill göra, det ser vi faktiskt varje dag. I princip alla städare i Sverige är invandrare nuförtiden. Dock så behövs okvalificerade jobb även för den inhemska befolkningen, alla som heter Svensson kan faktiskt inte bli läkare eller ingenjör, dessutom behövs dessa okvalificerade jobb för ungdomar som inte hunnit skaffa sig utbildning, men visst, här kan jag åtminstone delvis hålla med Legrain. Att invandrare är mer benägna bransch eller flytta är kvalificerat bullshit. Många invandrargrupper flyttar under inga omständigheter från den enklav (t.ex. Fittja eller Rosengård) som de bor i och har sin släkt. Jag har dessutom pratat med arbetsförmedlare som intygat att invandrare vägrat ta jobb utanför sin stadsdel eller förort, här svamlar Legrain helt enkelt. Vidare skriver Legrain,

- Samhällen där kreativa människor med olika bakgrunder möts har större chans att utveckla nya idéer. En kreativ mångfald leder till högre innovationstakt och teknikutveckling, vilket skapar jobb och driver på ekonomin. Och så vidare; argumentlistan är lång. Till sist handlar det om att vi faktiskt behöver dem. Demografin talar sitt tydliga språk – snart är antalet i arbetsför ålder alldeles för lågt i förhållande till antalet äldre som behöver pensioner och omsorg.

Jaha, hur många kreativa idéer har skapats i Rosengård, Fittja eller Alby? Här skriver Legrain utan att ha ett uns av fakta på fötterna, hur många uppfinnare har vi som kommit som flykting från Afrika? Vad har dessa flyktingströmmar skapat för kreativa innovationer? Naturligtvis kan det uppstå dynamiska strukturer när olika kulturer möts på ett naturligt sätt i fredlig samvaro, men det har inget med de flyktingströmmar som kommer till Europa att göra, svammel Legrain. Till sist skriver Legrain,

- Men välfärdssystemen, då? Det är inget att oroa sig för, menar Legrain. Man rycker inte upp sina rötter och flyttar till ett nytt land för att leva på bidrag. Det lönar sig dåligt, och även om någon kommer hit med den ambitionen kommer vederbörande ändå att ha skäl att börja jobba. Arbete är mer lönsamt än bidrag, så varför nöja sig med bidraget? Tvärtom vet vi att de som lämnar allt bakom sig och flyttar till ett annat land för att skapa sig ett bättre liv är mer företagsamma och drivna än genomsnitt.

Man rycker inte upp sina rötter och flyttar för att leva på bidrag? Nähä, vad har du för vetenskapliga bevis för det då? Ett löst antagande som Legrain torgför som någon sanning. Det finns säkert alla slags människor bland våra flyktingar, som förresten skiljer sig kraftigt åt beroende på varifrån de kommer. Jag skrev innan om Fadimes familj, vad kom de för? För att taga ett jobb på Ericson? Min uppfattning är nog tyvärr att en del föredrar bidrag framför jobb, det finns svenskar också som föredrar det i sanningens namn. Legrains bok är fullt av lösa antaganden, lösa antaganden som dessutom inte verkar stämma med verkligheten, har Legrain varit ute och besökt denna verklighet? Man börjar verkligen undra faktiskt.

Andra bloggar om: ,

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_14649797.asp


1 kommentar:

Fröken Sverige sa...

Jag måste snart börja ta blodtryckssänkande piller, eller något liknande. :-)

Jag orkar snart inte läsa fler artiklar om världsfrånvända människor...

Kan inte fatta vilka ärkedårar det går lösa. Har han ingen kontakt med verkligheten...? Vad är hans syfte med boken?

Skrämmande är det i alla fall...


Mvh

FS