fredag, april 25, 2008

Barn och andra

Det står i en artikel i SvD att barnfamiljer nu skickas tillbaka till Irak. Migrationsverket har börjat tillämpa en strängare bedömning. Rädda barnens representant, Monica Jacobsson, är upprörd, så här skriver hon i SvD.

Det är oacceptabla beslut. Det är beslut där man säger att barn kan skickas tillbaks till en tillvaro där de inte får tillgång till det de har rätt till och där barn riskerar sina liv.

För det första så skall man inte få uppehållstillstånd om man inte uppfyller de skäl som gäller för att bli betraktad som flykting. Det är orimligt som alla förstår att man ger uppehållstillstånd bara för att man har barn. Dessutom så verkar det som att de barn som får uppehållstillstånd i Sverige i dag inte heller får tillgång till det de har rätt till enligt Rädda barnen p.g.a. att vi inte längre klarar av den flyktingström som verkar söka sig till just Sverige. Det finns sannolikt hundratals miljoner barn världen över som inte lever på den standard som Jacobsson menar att barn skall ha, Rädda barnen ställer helt orimliga krav. Vad gäller risken för barnens liv och hälsa så varierar den ju från land till land världen över och varierar hela tiden. Det är väl ungefär lika sannolikt för ett barn att dödas i trafiken i Sverige som att dödas i ett bombattentat i Irak, går vi sedan till många afrikanska länder är riskerna större än i både Irak och Sverige. Rädda barnens resonemang är helt orimligt.

Länk SvD

torsdag, april 24, 2008

JK slår mig med häpnad

Ja det gör han, Justitiekanslern Göran Lambertz har profilerat sig åt det politiskt korrekta hållet tidigare. Han avslog en anmälan från undertecknad mot Joanna Rytel när hon misskrediterade gruppen vita medelålders män på det absolut grövsta sätt man kan tänka sig. Han friade även moskén på söder i Stockholm när personer knutna till moskén gjorde sig skyldiga till hets mot judar. Nu slår han i alla fall fast att en skola gjorde fel när den nekade Nationaldemokraterna att sprida sitt budskap på en högstadieskola. Jag tar för givet att andra partier fick sprida sina budskap på samma skola. Jag måste säga att Lambertz stiger något i min aktning efter detta beslut, rätt skall vara rätt.

I tidningsartikeln beskrivs Nationaldemokraterna som "högerextremt" i underrubriken. Anser man att Nationaldemokraterna är högerextrema visar det att man har noll koll på partiets politik. Nationaldemokraterna har en ekonomisk vänsterprofil och en förkrossande majoritet av medlemmarna kommer från arbetarklassen. Förövrigt blir höger – vänsterskalan i svensk politik alltmer inaktuell, den stämmer inte längre och kan inte längre tjäna som måttstock på dagens politiska partier. Man kunde önska något mer sakkunskap av dagens journalister.

Skolans rektor, Ragnar Larsson säger i SvD.

Det finns ett politiskt beslut i kommunen att partier som är främlingsfientliga eller icke-demokratiska inte ska släppas in på skolorna. När jag tittade på Nationaldemokraternas hemsida så tolkade jag deras partiprogram som främlingsfientligt, säger han.

Jag har ingen järnkoll på vad ND säger i sitt partiprogram men jag antar att SD och andra partier som är för en restriktiv flyktingpolitik skulle åka med i samma svep. Kontentan av det rektorn säger är således att är man för en annan flyktingpolitik än vad de nuvarande riksdagspartierna är så skall man inte få samma demokratiska rättigheter som andra partier. Detta är mot allt vad verklig demokrati innebär, man kan inte med demokratisk trovärdighet säga, du får vara med i vårt politiska system med demokratiska rättigheter bara du tycker som vi i den och den frågan. I själva verket är det rektorn som är "ickedemokratisk".

Länk SvD

onsdag, april 23, 2008

Försvaret skall bantas igen

Det börjar bli en följetong, detta att försvaret skall bantas och försvarets budget skall krympas. Vi har hört det förut och försvaret har tvingats minska sin kostym gång på gång. Redan innan denna sista aviserade bantning så undras det ute bland den svenska befolkningen om vi har något försvar kvar att tala om. Det står i DN.

Försvarsmakten presenterade vid dagens möte med förbandscheferna och andra chefer ett underlag för nedläggningar av olika förband, skolor och staber.

Det är alltså vår alliansregering som fattat beslut som gör vårt försvar ännu tunnare än det redan är i dag. De flesta bantningar av vårt försvar har förövrigt varit överenskommelser över blockgränserna. Det har alltså varit omöjligt att med röstsedeln påverka försvarspolitiken. I SvD står det.

Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala blir utan militär verksamhet, enligt ett underlag som Försvarsmakten presenterade efter ett möte i dag. Man tittar också på besparingar på Högkvarteret.

Det är sannolikt inte mycket kvar av det invasionsförsvar vi än gång hade och som vi med rätta var stolta över. Hotet mot vårt land var ett annat för några decennier sedan men nu har ingen främmande makt någon respekt för vårt försvar. Bantar vi vårt försvar så påverkar det också bilden av vår försvarsvilja mot främmande makt. Det är troligt att svenska folkets försvarsvilja är väsentligt högre än den försvarsvilja våra politiker lägger i dagen.

Det finns ett ordspråk som säger att varje nation har en armé, sin egen eller någon annans. Detta ordspråk skall man väl ta med en nypa salt men det är förbluffande hur lite vi lärt av historien. Innan tyskarna invaderade Norge under andra världskriget så hade norrmännen mest ägnat sig åt att skära ner i försvaret och spara pengar, ty något hot fanns ju inte. Den norske överbefälhavaren vid denna tidpunkt, Kristian Laake, var inte ens tillsatt på militära kvalifikationer utan för hans förmåga att spara pengar och skära ned i försvaret. När det så blev allvar och kriget ett faktum var Norges överbefälhavare fullständigt olämplig för alla militära operationer och det hela bidrog starkt till den katastrof och det svaga försvar Norge kunde sätta upp. Dessutom hade norrmännen mest ägnat sig åt att spara pengar i sina försvarsbudgetar. Det pratas mycket från politiskt håll om att lära av historien, men det visar sig mest vara den vanliga politiska svadan som folket matas med. Politikerna själva verkar helt oförmögna att lära sig av denna historia.

Länk DN

Länk SvD