fredag, april 25, 2008

Barn och andra

Det står i en artikel i SvD att barnfamiljer nu skickas tillbaka till Irak. Migrationsverket har börjat tillämpa en strängare bedömning. Rädda barnens representant, Monica Jacobsson, är upprörd, så här skriver hon i SvD.

Det är oacceptabla beslut. Det är beslut där man säger att barn kan skickas tillbaks till en tillvaro där de inte får tillgång till det de har rätt till och där barn riskerar sina liv.

För det första så skall man inte få uppehållstillstånd om man inte uppfyller de skäl som gäller för att bli betraktad som flykting. Det är orimligt som alla förstår att man ger uppehållstillstånd bara för att man har barn. Dessutom så verkar det som att de barn som får uppehållstillstånd i Sverige i dag inte heller får tillgång till det de har rätt till enligt Rädda barnen p.g.a. att vi inte längre klarar av den flyktingström som verkar söka sig till just Sverige. Det finns sannolikt hundratals miljoner barn världen över som inte lever på den standard som Jacobsson menar att barn skall ha, Rädda barnen ställer helt orimliga krav. Vad gäller risken för barnens liv och hälsa så varierar den ju från land till land världen över och varierar hela tiden. Det är väl ungefär lika sannolikt för ett barn att dödas i trafiken i Sverige som att dödas i ett bombattentat i Irak, går vi sedan till många afrikanska länder är riskerna större än i både Irak och Sverige. Rädda barnens resonemang är helt orimligt.

Länk SvD

1 kommentar:

norbergssonen sa...

Rädda barnen är bara en i raden av dessa PK-förgiftade organisationer, som tävlar i godhet utan hänsyn till några realiteter.