söndag, april 27, 2008

Skall kvinnor som riskerar att utsättas för hedersvåld skickas tillbaka?

Enligt artiklar både i SvD och DN så utvisar Migrationsverket kvinnor som riskerar att utsättas för hedersvåld tillbaka till irakiska Kurdistan. Det är svårt att värdera uppgifterna för gemene men hur dessa risker ser ut. Så många lögner och märkliga uppgifter har genom åren cirkulerat i media så alla uppgifter om risker tar man numera med en stor nypa salt. En oönskad effekt av allt detta är att när väl uppgifterna efteråt visar sig vara sanna så är det många som inte trott på dem. Det är ju så att alla medel tas till för att få asyl, sanning räknas inte längre som en dygd och ett krav för att få uppehållstillstånd. Följden blir ju till slut att inga uppgifter tas för trovärdiga. Ansvaret för detta ligger på media tillsammans med det politiska etablissemanget som satt givna regler och krav på undantag och förvandlat asylrätten till politik och ett taskspeleri. I DN står det.

Han[Bengt Westerberg Röda korset] hävdar att Migrationsverkets kunskap om situationen i bland annat Kurdistan är otillräcklig. Den åsikten delas av Maria Hagberg, initiativtagare till Nätverket mot hedersrelaterat våld. I höstas deltog hon i en delegation på åtta personer som reste till Kurdistan för att på plats undersöka förekomsten av hedersrelaterat våld.

En delegation på åtta personer åker ner till Irak och undersöker hur det ser ut med hedersrelaterat våld. Jaha, det är möjligt att denna delegation har rätt i sina slutsatser. Men det är alldeles uppenbart att i sådana fall är kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld de enda som har egentliga asylskäl. Kan en delegation resa runt och undersöka något så känsligt som hedersvåld, föreligger det uppenbart ingen situation där andra kan få asyl p.g.a. av någon krigsliknande situation.

Som svar på frågan i rubriken säger jag, - nej, man skall inte skicka ner kvinnor som löper stor risk att mördas tillbaka till sin hemby, de skall erhålla asyl. Men det innebär att ingen i den övriga klanen någonsin kan få asyl i Sverige. De som hotar med hedersvåld i Sverige skall mista sin asylrätt och skickas tillbaka. Man kan inte fly från förtryck för att sedan själv förtrycka sin egen släkt värre än man själv blivit förtryckt. Dessutom är det så att dessa kvinnor är de enda som har egentliga asylskäl från Irak nuförtiden.

Länk DN

Länk SvD

4 kommentarer:

Anonym sa...

Lägg ner Kurdistan så slipper vi problemet.

Magnus sa...

Klokt Robsten, men låt mig offtopic ta upp en sak jag anser är problematisk med vissa bloggar i så att säga SD:s närhet.

Jag ogillar t ex Jan Mild, som jag ser både har viss typisk rasistisk och antisemitisk agitation. Lämnade väl självmant SD för cirka 5 år sedan.

Likaså lämnade elelr sparkades väl Weine Berg, som jag förstått driver bloggen Rakryggad. Hans blogg har nu en banner för nordisk.nu, och i forumet där ser jag en hel massa hyllningar till NSF-aktioner.

Tar inte SD och upprättar distans till allt och alla som har anknytning till exempelvis sajter som nordisk.nu tror jag SD få svårt att växa stort, genuint fria från nämnda influenser! En tillväxt tror jag kan starta med avståndstagande mot detta och tillväxten i sig gör gör att partiet "växer ifrån" sån extremism.

Finns det något i mitt tänk som jag missar? (Du får gärna maila.)

Robsten sa...

-"Jag ogillar t ex Jan Mild, som jag ser både har viss typisk rasistisk och antisemitisk agitation. Lämnade väl självmant SD för cirka 5 år sedan."-

Janne Mild lämnade självmant partiet, ett uteslutningsärende var väckt mot honom men förmodligen skulle han klarat sig kvar efter vad jag hört. I vilket fall så ligger hans uppfattningar i vissa frågor långt från SD:s.

Weines historia känner jag inte till, mer än att han varit medlem i Sd.

-"Tar inte SD och upprättar distans till allt och alla som har anknytning till exempelvis sajter som nordisk.nu tror jag SD få svårt att växa stort, genuint fria från nämnda influenser!"-

Nordisk. nu?? Aldrig hört om och har förmodligen ingen som helst koppling till Sd. Finns ju massa systemkritiskia bloggar som Sd inte kan ta ansvar för, vore helt orimligt. Det är ju enskilda privatpersoner som i princip kan tycka precis vad som helst. Du kan jämföra med någon som röstar på M och driver en privat blogg, han kan komma med de mest otroliga synpunkter, M tar knappast ansvar för det, och skall inte behöva det heller. Dessutom så haltar exemplet ovan då de flesta du tar upp inte ens röstar på Sd utan på andra partier.
Det finns dock enskilda personer inom Sd som kanske borde uppträda lite mer professionellt i vissa lägen. Förmodligen ett problem vi alltid kommer att få brottas med, låt oss vara realister.

Anonym sa...

Om varför vissa "svenska" läkare är så inkompetenta.

DN


"Olämpliga läkare tillåts bli specialister i allmänmedicin"
Det händer att specialister i allmänmedicin får sin legitimation trots att de inte har fullgod utbildning.

- Det här problemet har pågått ganska länge och nu kräver vi att kryphålen täpps igen, säger allmänläkaren Helena Schild Tossman, administrativ chef för Cefam, Centrum för allmänmedicin i Stockholms län.

"Fusket" beror i första hand på att verksamhetschefer på vårdcentraler vill ha färdiga specialister fortare än vad som nu sker.

Och med det nya vårdvalssyste- met är risken att problemet blir större eftersom konkurrensen om patienterna hårdnar.

I Stockholms läns landsting finns i dag omkring 410 anställda allmänmedicinare, men de borde vara 540. Det fattas med andra ord ett hundratal, enligt Helena Schild Tossman.

- Därför är det bråttom att få fram ny läkare i allmänmedicin. Både svenska läkare och läkare med utländsk utbildning vill ibland bli färdiga snabbare än de fem år som utbildningen kräver.

Dels för att de vill ha högre lön, säger hon.

- Och dels för att både utländska och en del svenska läkare tycker att utbildningen är för lång. Utländska läkare har oftast redan utbildning och tycker att den räcker, trots att den inte motsvarar de svenska kraven.

Två läkare inom Stockholms läns landsting blir ett genomsnittligt år specialister trots att de är klart olämpliga, berättar Helena Schild Tossman.

- Det kan handla om personlighetsstörningar, språksvårigheter, förfalskade intyg.
Andra problem kan vara att religiös övertygelse hindrar vissa läkare att arbeta som allmänmedicinare i Sverige. Och att utländska manliga läkare inte kan ta order av kvinnliga verksamhetschefer eller handledare.
Kulturkonflikterna är uppenbara, menar hon.

- För att inte nämna språksvårigheter. Jag var på en handledarkonferens nyligen och pratade med en läkare som hade gjort sin ST-tjänst (specialisttjänst) på en vårdcentral i Stockholm. Jag förstod inte ett ord av vad han sa. Och han förstod inte vad jag sa heller.


- Hur kan en verksamhetschef godkänna en person som inte kan göra sig förstådd? Det är obegripligt.

Det är verksamhetschefen och handledare på respektive mottagning som ansvarar för att läkaren de godkänner har de kunskaper som krävs för ett specialistbevis. Men Helena Schild Tossman och Annika Eklund-Grönberg, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, tycker inte att det räcker.

- Vi vill att studierektorerna ska vara med när intygen skrivs eftersom vi vet att verksamhetschefer släpper igenom specialistläkare snabbare än vad lagen föreskriver. Dessutom är de jäviga, vilket vi har påtalat för Socialstyrelsen, säger Annika Eklund-Grönberg.

Thomas Tegenfeldt, enhetschef på Socialstyrelsen för behörighet och patientsäkerhet, är väl medveten om problemen.

- Det är en angelägen patientsäkerhetsfråga och vi förstår svårigheterna. Men det är verksamhetscheferna som är de juridiska personerna och har ansvaret för att intyga att de handledda underläkarna är kompetenta nog att söka specialistbevis.

Att låta studierektorerna få ett juridiskt ansvar är inte möjligt, säger han.

- Studierektorsfunktionen är inte reglerad i lag, och studierektorerna kan därför inte ha ansvaret.

- Men det är inget som hindrar att de samarbetar med verksamhetscheferna. Studierektorerna är ju en väldigt bra kunskapskälla.

Ytterst är det vårdgivaren, landstinget, som ansvarar för att verksamhetscheferna kan sitt jobb, säger Thomas Tegenfeldt.

Awiwa Keller