onsdag, april 30, 2008

De nya reglerna för arbetstillstånd

Alliansregeringen har infört nya regler för utomeuropeiska medborgare som vill ansöka om att få arbeta i Sverige. Migrationsverket tror att antalet ansökningar kommer att fördubblas efter att de nya reglerna införts. Räknar man med anhöriga som får rätt att vistas i Sverige om någon i familjen får tillfälligt arbetsillstånd blir siffran ännu högre.

En förändring med de nya reglerna är att asylsökande som nekats uppehållstillstånd får rätt att söka arbetstillstånd. Så här står det i DN.

Mellan 6.000 och 8.000 av ansökningarna räknar man med kommer från asylsökande som har nekats uppehållstillstånd, men medan deras ansökan prövats har de hunnit arbeta i sex månader i Sverige och har arbete under ytterligare ett år i sikte. Inom två veckor efter det negativa asylbeskedet kan de ansöka om arbets- och uppehållstillstånd.

Detta är ytterligare en ny väg att kringgå reglerna om man fått avslag på sin asylansökan, eller rättare sagt, man behöver inte kringgå några regler eftersom man följer givna regler. Följden blir i alla fall att en person som fått avslag på sin asylansökan inte behöver resa tillbaka till det land han kom ifrån. Innan hade vi ett regelsystem med oändliga överklagande, nu har ett annat kryphål öppnats mycket medvetet av regeringen där man i stället söker arbetstillstånd.

Man undrar hur lätt det är att fuska med olika arbetsintyg. Det står i DN att om man hunnit arbeta i sex månader så får man ytterligare ett år automatiskt att arbeta i Sverige. Vilka arbeten är godkända? Räcker det med att man hoppar in på en pizzeria ibland? Hur kontrollerar man alla intyg? Frågorna blir oändliga, möjligheterna att fiffla och fuska likaså.

Vi undrar också om inte av den från regeringen deklarerade "arbetslinjen" skall gälla alla de som redan fått uppehållstillstånd och går arbetslösa. I Rosengård är arbetslösheten närmare 90 % av den vuxna befolkningen, när har regeringen tänkt sätta dessa arbetslösa människor i arbete? Enligt SCB (svårt att länka) så var 290,000 arbetslösa under 20007, varför inte sätta dessa i arbete innan man importerar ny arbetskraft? Den f.d. partiordförande och statminister Göran Persson höll mycket hårdnackat på att de som fått asyl och vistades i Sverige skulle sättas i arbete innan vi öppnade portarna för ny arbetskraft utifrån. Denna princip försvann med honom och nu är det "öppna dörrens" politik som gäller.

Länk DN

3 kommentarer:

norbergssonen sa...

Troligt är att regeringen vill öka arbetskraftsutbudet, och att man har givit upp vad gäller möjligheterna att få huvuddelen av de nu arbetslösa i de stora invandrargrupperna i arbete. Den eftersträvade effekten är nog att kunna hålla lönerna nere.

Rolf Hansson sa...

Ja, det är oerhört märkligt att öppna dörrarna på vid gavel för arbetskraftsinvandring med tanke på att vi har en hög arbetslöshet. Ibland framförs också argumentet att vi behöver invandrare eftersom vi kommer att få brist på arbetskraft. Man undrar verkligen när denna omtalade arbetskraftsbrist ska börja synas. I princip borde ju arbetslösheten vara 0% om det är brist på arbetskraft.

Leo Sundberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.