fredag, maj 02, 2008

Debatt i SVT

Janne Josefsson höll i går en debatt i SVT1 kl 22.00 som hade en artikel av Gunnar Sandelin som utgångspunkt. Ingen debatt i den högre skolan var det väl frågan om, det var nog inte att vänta heller. Alla ansvariga tidningsmänniskor som Josefsson ringde upp eller hade pratat med förnekade unisont att någon mörkläggning av flyktingpolitikens baksidor hade skett. Vad skall ansvariga mediamänniskor svara på en direkt fråga om mörkläggningen? De kan inte gärna svara , -javisst vi har mörkat och misskött vårt uppdrag.

SVT framstår ändå som den minst dåliga aktören av alla våra medier. De gör i alla fall en ansats till att framstå som någorlunda objektiva. Men då pratar vi ändå om en mycket låg nivå på objektiviteten och den demokratiska grundsynen om åsiktsfrihet och tryckfrihet.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Att kallas sig "flykting" och att använda ett falskt pass går tydligen bra.

Slutsats: den som åker fast med ett förfalskat pass söker därefter asyl, så slipper man straff.

SR meddelar:

12:03 | fredag 2 maj 2008

Sverige bryter mot Genèvekonventionen

De polismyndigheter som väljer att anmäla flyktingar som kommer till Sverige med falska pass gör fel.

Det säger professorn i folkrätt Gregor Noll.

– Att sätta personer i fängelse för att de begagnar sig av olovliga former av inresor, det strider mot Genèvekonventionens artikel 31. Det är ett tämligen klockrent fall av konventionsbrott.

– Man ska inte straffa flyktingar för olovlig inresa eller olovligt uppehåll under två förutsättningar. Det ena är att de ger sig till känna, och det andra att de visar godtagbara skäl för sin olovliga inresa, säger Gregor Noll.

Som Ekot berättat tidigare idag gör olika polismyndigheter olika bedömningar av flyktingar med falska pass.

Medan Arlandapolisen avskriver ärendena och låter asylprocessen ta över, gör Skavstapolisen det motsatta. Där anmäls den asylsökande, som i vissa fall hamnar i fängelse i en månad, innan man påbörjar asylutredningen.

Så här förklarar Anders Gölevik på gränspolisen vid Skavsta.

– Vi finns till för att kontrollera gränsen, gör man sig då skyldig till att korsa gränsen på ett brottsligt sätt, då ska det beivras, säger Anders Gölevik.

Göran Melander, professor i Internationell rätt, säger att det uppenbart finns en konflikt mellan svensk lag och folkrätten.

– Det här rimmar verkligen illa med tanken i flyktingkonventionen. Flyktingar ska inte bestraffas.

Om svensk lag strider mot Genèvekonventionen, då måste lagen skrivas om, tycker folkrättsprofessor Gregor Noll.

– Sverige har förbundit sig att ha ett rättsligt system som står i överensstämmelse med de folkrättsliga förpliktelserna, säger Gregor Noll.

Ivan Garcia


Falskt pass ger olika påföljd

Asylsökande som visar falska handlingar när de kommer till Skavsta flygplats polisanmäls och döms ofta till en månads fängelse. Men polisen har inget enhetligt sätt att hantera falska pass. På Arlanda väljer polisen i många fall att avskriva polisanmälan.

Mazen från Irak dömdes till en månads fängelse efter att ha visat ett förfalskat pass på Skavsta.

– Det kom en polis och frågade efter mitt pass och mitt pass var inte äkta, så de arresterade mig och tog mig till ett rum och började förhöra mig. Jag sa att jag var irakier och ville söka asyl.

Mazen sattes i en cell och fick inte kontakta sina anhöriga som fanns i Sverige. Efter tre dagar dömdes han till en månads fängelse. Hade han däremot kastat det falska passet hade han hänvisats direkt till Migrationsverket för asylutredning.

Förra året kom ett hundratal asylsökande till Skavsta flygplats och 83 personer anhölls för att de använt falska handlingar. De flesta av dem var asylsökande.

Till Arlanda kom mer än 700 asylsökande men där anhölls färre, bara 52 personer.

Skillnaden kan bero på att polisen på Arlanda gör särskilda bedömningar av asylsökande, säger Tommy Karlsson, gränsbefäl på Arlanda.

– Det är inte humant att det första man gör sätta dem i fängelse, tycker jag. Är syftet att ta sig in i Sverige med asylrätten så att säga, att söka asyl, då har man ju fått, förmodligen, handlingen från någon annan. Då är man inte medveten om att man begår ett brott, säger Tommy Karlsson på Arlanda.

Men på Skavsta fortsätter brottsutredningen även om den som visat en falsk handling sedan söker asyl, säger Anders Gölevik på gränspolisen.

– Har en person falska handlingar så blir själva brottsmålsprocessen densamma oaktat man söker asyl eller inte, säger Anders Gölevik.

Också i domstolarna skiljer sig bedömningarna åt. En av de irakier som dömts till en månads fängelse i Nyköpings tingsrätt för att ha visat en falsk handling på Skavsta fick straffet ändrat till villkorlig dom i hovrätten, berättar hans advokat Rolf Matsson.

– Man får ju se, om det handlar om en asylsökande så tycker jag att man måste ha förståelse för. Är det en ren asylresa ska man av humanitära skäl inte döma till fängelse, utan då ska påföljden bli villkorlig dom, säger Rolf Matsson.

Mazen har avtjänat sitt fängelsestraff, men säger att han är förvånad över bemötandet i Sverige.

– Att komma hit och se mig själv isolerad i ett häkte var jätteläskigt utan att veta vad som kommer att hända mig. Kommer jag att skickas tillbaka? frågar Mazen från Irak.

Hiba Daniel

Antiism sa...

Missade debatten, finns den att se någonstans?

m+s sa...

Till antiism:
här kan du se Debatt:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?formname=1131424&formtype=default_form_type&pollanchor=pa1131424&choice.type=SELECT&d=33163&choice=0&hasVoted=false&hasCookies=true&submitVoteError1131424=-1&#pa1131424

Anonym sa...

På organet.se kan man inte läsa sådant här. Bara glada och obehagliga sanningar om polisen, kyrkan och olika saker och ting.

Anonym sa...

Trodde det var en Bagdad-Bob-look-alike-contest.

89 procent av folket i studion representerade de elva procenten som tycker att allt är frid och fröjd med medias förmåga till opartiskhet. Lysande casting av SVT. Igen.


/Seven-11-Shaolin