lördag, januari 20, 2007

Freivalds en äkta landsförrädare

Ja nu har tydligen brevet dykt upp som Freivalds förnekat existensen av. Det brev som Freivalds sades ha skickat till Jemens utrikesminister under Muhammedkonflikten, brevet som hon alltså förnekade att hon någonsin skrev. Denna lilla lögn upprör väl inte så mycket, vad annat var att vänta sig av denne spelare. När man sedan läser brevet, som tyvärr inte verkar länkas längre från någon sida, så häpnar man för det totala förakt för demokratiska principer och ohämmade lismande för den muslimska världen som Freivalds lägger i dagen. Det var värre än jag någonsin trodde vara möjligt, jag sparade tursamt nog brevet i pdf-format på hårddisken, vi kan i brevet läsa,
Ja, hon verkar stolt att SD:s hemsida är stängd, att hon inte skulle ha något med sidans stängning att göra är skrattretande, detta brev skickades samma dag som hemsidan stängdes.


Freivalds ber om ursäkt å hela folkets vägnar för den ytterst harmlösa bild som visades på Kurirens hemsida, hon bugar och ber. Freivalds säger att den svenska polisen följer utvecklingen mycket noga, menar hon underförstått att vi kanske skall kasta Kurirens chefredaktör i fängelse för att blidka den muslimska världen? Jag mår illa och blir spyfärdig ju mer jag läser i detta äckliga dokument. SD beskrivs inför den utländska ambassadören som en liten grupp xenofobiska extremister på högerkanten. Tänk efter noga nu, det är en sak att säga detta i inrikessammanhang, en helt annan sak att säga samma sak till en utländsk utrikesminister, det är oförlåtligt. Jag skäms (likt Freivalds) av att vi haft en utrikesminister som trotsat alla demokratiska spelregler samt alla formella regler nationer emellan, man prisger inte inhemska politiska grupper till nationer på andra sidan jordklotet, man gör det helt enkelt inte. Detta är så grovt och strider mot alla etiska principer så få människor förstår nog hela omfattningen av detta, då skulle reaktionerna bli helt andra.

Jag blir så upprörd så jag har god lust att starta ännu en tävling med Muhammedteckningar, denna gång skulle då tävlingen heta något i stil "Freivalds teckningstävling" eller liknande, jag vill tvinga henne att äta upp sitt brev bit för bit.

Åtgärder på Gustav Adolfskolan

Som bekant stängde huvudskyddsombudet Gustav Adolfskolan i Landskrona efter att elever hade avfyrat större raketer i skolans korridorer. Tillfälligt har 28 elever stängts av från undervisningen, sex av dessa kommer att få byta skola permanent. I de lokala medierna har både föräldrar och skolledning kritiserats hårt av lokala insändare, de flesta insändare kräver att det vidtas kraftfulla åtgärder mot ligister på skolan.

Skolledningen på Gustav Adolfskolan har vidtagit åtgärder för att strama upp situationen, en av åtgärderna är att enbart det svenska språket skall talas på skolan, detta för att förhindra kränkningar som inte personalen på skolan kan uppfatta då det sägs på ett språk de inte förstår.

De flesta människor kan nog anse dessa åtgärder för rimliga efter den uppkomna situationen, de elever som vill plugga, lära sig det läroplanen föreskriver och så småningom få betyg som gör att de kan studera vidare med något meningsfullt, har ju också rättigheter, något vi gärna glömmer bort i det här landet. Nu har BO, barnombudsmannen blandat sig i denna härva och kritiserar rektorns beslut (det är rektorn och ingen annan som är direkt ansvariga för sådana här beslut ute på skolorna) det ges på SR:s hemsida ingen vidare förklaring till BO:s kritiska inställning, men vi kan väl gissa att BO tycker det är kränkande för elever med annan språklig hemvist än svenska att tvingas tala vårt nordiska språk.

Så då undrar vi vad BO tycker om de kränkningar som uttalas på ett främmande språk så att inte skolpersonalen kan uppfatta dem? Ägnar BO de barn som blir utsatta för dessa, förmodligen väldigt starka kränkningar, en tanke överhuvudtaget? Vad är BO:s förslag på åtgärder? Förutom då att prata med och informera dessa ligistelever och deras föräldrar, något som säkerligen redan gjorts in absurdum.

Barnombudsmannen, som i detta fall säkerligen är Lena Nyberg, uttalar sig i en fråga och kritiserar de åtgärder en hårt pressad skolledning gör för att säkerställa elevernas liv och säkerhet, hon intar en typisk korrekt ståndpunkt som man väl skulle kunna gissa redan i förväg att hon skulle ta. Hon har säkerligen inte ens besökt den aktuella skolan och har väl inte ägnat en tanke åt alla de andra barn som blir utsatta för alla dessa illdåd. Lena Nyberg skriver på BO:s hemsida så här,

- Visst har barn och unga det bra i Sverige. Många har en hög materiell standard med mobiltelefon, dator, snygga kläder och eget rum. De flesta är friska och lever ett gott liv. Men det är inte hela bilden av barn och ungas vardag. Allt för många lever i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Otrygghet, mobbning, psykisk ohälsa, stress och en dålig arbetsmiljö i skolan är vardagsproblem som många drabbas av. Tyvärr möter jag i mitt arbete många vuxna som inte tar problemen på allvar. Vuxna tycker ofta att de egna problemen är viktigare.

Men snälla Nyberg, här har vi ett paradexempel på en skola där barn verkligen levde i otrygghet, där mobbning absolut hörde till vardagen, där den psykiska ohälsan var manifest, där arbetsmiljön för de flesta elever var under all kritik. Till sist (alldeles för sent förmodligen) tog de vuxna barnens problem på allvar och har nu vidtagit åtgärder som kommer att förbättra situationen något i alla fall, vad gör du då? Du kritiserar de beslut som de vuxna har tagit för att säkerställa skolmiljön för majoriteten av eleverna. Jag vill veta, nej jag KRÄVER att få veta vad Nyberg har för förslag på åtgärder mot kränkningar uttalade på främmande språk, om nu språkregeln inte faller henne på läppen. Jag postar en länk till henne om denna artikel så hon får en ärlig chans att svara.

fredag, januari 19, 2007

Statsvetaren Tommy Möller

Statsvetaren och professorn Tommy Möller publicerar sig han också på DN-debatt, det skulle han kanske inte gjort. Möller gör diverse spekulationer angående Sahlin som partiledare, inget fel i det, det är kanske vad statsvetare gör. Men vilka analyser gör Möller? Så här börjar han sin artikel,

- Varken argumentet att Mona Sahlin inte är rörelsens förstahandsval eller att hon väljs på grund av könstillhörighet kommer att undergräva hennes möjligheter som partiledare.

Va! Skulle inte detta undergräva hennes möjligheter som partiledare, att hon alldeles uppenbart blivit vald på grund av sitt kön och att hon alldeles uppenbart var fjärdehands alternativet. Är detta slutsatser som en auktoriserad statsvetare klämmer ur sig på offentlig plats? Jag fattar ingenting, jag fattar inte hur Möller kan dra sådana slutsatser, jag fattar inte hur en statsvetare kan svamla på med lite åsikter kors och tvärs på detta sätt.

Vidare skriver Möller,

- I busk­agitationen mot henne har också ett antal andra faktorer förts fram, som gått ut på att ifrågasätta hennes kompetens eller karaktär, men dessa angrepp går till stor del att spåra i det politiska motstånd som finns mot henne internt och framstår därför som mindre relevant om hon väljs.

Jamen herre min skapare! Är professorn fullständigt dum i huvudet? Skulle det vara buskagitation att Sahlin har karaktärsbrister? Så hennes användande av tjänstekorten för privata inköp är helt OK, att strunta i att betala dagisavgiften är inget att bry sig om för en partiledare, att köra bil med körförbud är också helt OK enligt Möller, kritiserar man detta är det buskagitation, allt detta sagt av en statsvetare och professor. Vad krävs det för att bli professor inom statsvetenskap i Sverige i dag, att man är mentalt handikappad? Kanske någon kvotering sker i jämlikhetens namn så att även mentalt handikappade personer som Möller får pröva på att leka professor.

Vidare skriver Möller,

- Diskussionen om att Sahlin inte är förstahandskandidat är också tämligen meningslös eftersom själva val- och nomineringsprocessen präglats av slutenhet och ytterst få personer därtill varit involverade i denna process. Inte ens de som gör anspråk på att befinna sig i en symbiotisk relation till den socialdemokratiska rörelsen kan veta hur hennes chanser hade varit om processen varit mer demokratisk, med kandidater som framträtt öppet med tydliga programförklaringar och med avgörandet hos gräsrötterna.


Val och nomineringsprocessen har varit öppet, alla har kunnat följa med i de olika turerna, med stigande förvåning. Det är alldeles uppenbart att Sahlin inte blivit vald i en demokratisk process, alla vet det, utom professor Möller. Skämtar herr Möller eller är han i mental koma. Hur kan en professor i statsvetenskap vara så totalt ovetande om saker som i princip hela svenska folket vet? Vad krävs för att bli professor, att man fullständigt saknar kunskap om sin omvärld och inte läser tidningar eller ser på Aktuellt? Jag är faktiskt häpen, hur i helvete kan någon som har en professorstitel vara så fullständigt genompantad i huvudet? Kan någon tala om det för mig.

torsdag, januari 18, 2007

Irakiska flyktingar söker sig till Sverige

Resvägarna från Irak till Sverige för flyktingar ändras hela tiden enligt DN, just nu kommer de flesta från Tyskland, där de håller sig gömda, Tyskland avvisar nämligen irakier direkt. I princip alla tar hjälp av flyktingsmugglare, det är enligt Leif Svensson, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisens rotel för illegal invandring, omöjligt att ta sig från Irak till Sverige utan att använda hjälp av flyktingsmugglare. Av alla de irakier som tar sig till Europa söker hela 45 % asyl i just Sverige, detta beroende på att vi oftare än andra europeiska länder beviljar uppehållstillstånd samt att vi har generösare anhörigregler än andra europeiska länder. Peter Norén, kriminalinspektör på utlänningssektionen vid Malmöpolisen, säger att många fler är på väg till Sverige och nu befinner sig i Tyskland eller Italien.

Vi undrar var den regel tog vägen som säger att man måste söka asyl i det första Schengenland man kom in i? Många som vill ha en restriktivare flykting och immigrationspolitik satte sitt hopp till Alliansregeringen. Hitintills har dessa förhoppningar kommit på skam, ingen skillnad härvidlag har kunnat skönjas jämfört med den Socialdemokratiska regeringen. USA och regeringen Bush har beslutat att sända ytterligare 20,000 soldater till Irak för att skapa stabilitet, vi får verkligen hoppas att detta ger resultat. Den effekt som invasionen av Irak gett så här långt är kaos och massiva flyktingströmmar, det är nästan så man längtar tillbaka till Saddams hårda regim.

tisdag, januari 16, 2007

Sahlin lanseras hårt

En efter en av de kvinnliga kandidaterna har sagt nej till att kandidera som partiledare, bara det är lite märkligt egentligen. Vi talar om yrkespolitiker som lever, i alla fall ekonomiskt, mycket gott på politiken. De tackar nej när deras parti behöver deras tjänster, inte bara en kvinnlig politiker gör så utan ett antal påtänkta kandidater. Kvar blir som nästan det enda möjliga alternativet, Sahlin. Nu är motståndet mot Sahlin stort även inom partiet, på olika bloggar bl.a. Politikerbloggen har vi fått indikationer om en våldsam och kanske smutsig kamp om Sahlin som partiledare. Persson ville inte ha Sahlin, han sade i en TV-intervju att den som själv vill och kliver fram som kandidat inte passar som partiledare, den som blir kallad av partiet är den som skall leda partiet, det är känt att när Persson valdes till partiledare 1996, var Sahlin den ende som klev fram och verkligen sade att hon vill bli partiledare, Tobleroneaffären stoppade henne den gången.

Trots allt motstånd, trots alla affärer där Sahlin visat att hon inte kan sköta sin egen ekonomi, trots att hon inte åstadkommit särskilt mycket under alla år som minister, så vill tydligen starka krafter inom socialdemokratin ha henne som partiledare nu när den ene efter den andre tackat nej, samt att det naturligtvis måste bli en kvinnlig partiledare.

På DN-debatt, denna gycklarnas och månglarnas marknad, lanseras Sahlin hårt, det gäller ju att bredda vägen för den tilltänkta partiledaren. Först ut är Kjell-Olov Feldt (här) som anser att Sahlin inte är ansvarig för den politik hon framförde och stod för 1990, nej, det var inte Sahlin som snickrade ihop förslaget om lön, pris och strejkstopp, men hon satte sitt namn under uppgörelsen och det var hon som framförde förslaget. Menar Feldt att en yrkespolitiker inte är ansvarig för de förslag en politiker framför och sätter sitt namn under? Förövrigt är motståndet mot Sahlin inte baserat på detta förslag som sannolikt var nödvändigt under de omständigheter som då rådde, det förstår säkert den mest inbitne fackföreningsman.

Nästa artikel på DN-debatt är också det en lovsång till Sahlin, det är Jens Orback som i allmänna ordalag berömmer Sahlin, ett exempel på detta är när Orback skriver så här,

- Mona Sahlin är en internationalist. För henne sitter inga värden i vare sig hudfärg eller härkomst. Tvärtom ser hon i mångfalden ett värde i sig. För den socialdemokrat som vandrar under de gamla fanorna kan det vara bra att tänka på var de broderade slagorden om frihet, jämlikhet och solidaritet har sitt största behov i dag. Mona Sahlin är för mig en politiker som för dessa slagord i tiden. Också prideparaden är ett uttryck för den längtan efter frihet och jämlikhet som en gång startade vårt parti.

Ja, Mona är politisk korrekt, det är många som just därför ser med avsky på henne. Sahlin är en av de främsta företrädarna för en havererad flyktingpolitik, hon är med en del andra politiker direkt ansvarig för den situation som råder i vissa stadsdelar såsom Rosengård och Ronna, skall vi få henne som statsminister 2010? Det vore inget annat än en nationell katastrof. När det gäller jämlikhet så är nog Sahlin inte så jämlik, eller så är alla jämlika förutom Sahlin som är mest jämlik, hon bor själv långt borta från alla problem och kriminalitet, har hög lön och sedvanliga förmåner, så jämlikt då.

Att som Orback koppla ihop bildandet av det Socialdemokratiska partiet och kampen för drägliga levnadsförhållanden för en hårt ansatt arbetarklass med Pridefestivalen är inget annat än en prestation som borde förläna Orback en egen kolumn i " The Guinness Book of Records".

söndag, januari 14, 2007

Bloggar och nätetikett

En blogginnehavare gör i princip som han vill på sin egen blogg, i alla fall enligt svensk lag. Det finns förutom svensk lag att förhålla sig till den s.k. nätetiketten, vissa etiska och moraliska regler som man bör följa för att spelreglerna skall vara rättvisa och demokratiska. Enligt nätetiketten så behöver man inte ha någon kommentarsfunktion om man inte vill, Erixon t.ex. har ingen sådan, bloggen faller i värde men man vill inte ha någon av olika skäl, det är helt OK.

Har man kommentarsfunktion så ger det intryck av att bloggen är öppen för debatt och att olika åsikter kan publiceras där. Däremot är blogginnehavaren skyldig att radera kommentarer som bryter mot svensk lag, det kan t.ex. vara hets mot folkgrupp eller grova personangrepp, det anses helt OK eller t.o.m. bra om blogginnehavaren också raderar kommentarer som klart bryter mot nätetiketten, allt detta är en förkrossande majoritet överrens om, så också jag.

Att radera kommentarer som uppfyller nätetiketten men blir raderade enbart p.g.a. att de är av annan åsikt än blogginnehavaren anses inte som OK. Ofta är det personer som skryter om hur demokratiska de är som gör sig skyldig till de grövsta övertrampen härvidlag. Det finns blogginnehavare som på sin egen blogg talar om hur demokratiskt sinnelag de har för att sedan radera kommentarer som uppfyller all tänkbar nätetikett, det är bara det att kommentarerna är av en annan åsikt än den blogginnehavaren har. Jag förvånas ständigt över att dessa personer inte någon gång reflekterar över deras eget handlande, de filtrerar frisk bland kommentarer som de inte gillar av politiska skäl, samtidigt klappar de sig på bröstet och anser sig vara demokratiska föredömen. Självinsikt verkar inte vara Homo Sapiens främsta egenskap. Av naturen verkar människan inte vara ett demokratiskt djur, det är en egenskap som man med stor möda för träna upp, eller uppfostras till. Bommersvik verkar inte vara den rätta skolan för att träna upp ett äkta demokratiskt sinnelag, många Socialdemokrater visar upp egenskaper som man väntar sig i rena diktaturer, på högerfronten verkar det faktiskt vara lite bättre med det demokratiska sinnelaget.

Jag tänkte här publicera några bloggar som brister enligt de principer om yttrandefrihet, demokrati och nätetikett som vi har i detta land och västvärlden.

Först ut är Politikerbloggen med den sparkade Expressenjournalisten Niklas Svensson, han raderar i princip allt av rena bekvämlighetsskäl, han fiskar förmodligen efter nyheter bland kommentarerna och raderar därför allt annat, jag tror inte han har politiska skäl för att radera något, men det är bara en gissning.

Sedan kommer ett praktexempel, Christina Meltin Westerlund går fram som en slåttermaskin bland kommentarerna, finner hon att du inte är hängiven Socialdemokrat och tillber det rätta partiprogrammet så åker du ut med huvudet före, skoningslöst. Meltin kallar sig dessutom för "demokrat", ett skämt som åtminstone får mig att skratta så tårarna rinner. Jag tycker i.o.f.s. inte att denna blogg är så mycket att bry sig om, Meltin är förmodligen inte riktigt frisk i huvudet.

Jag anklagde tydligen felaktigt Slätt för att radera kommentarer. Han var dessvärre bortrest ett par dagar, om kommentarer skall modereras så dröjer det ju till blogginnehavaren kommer hem och kan godkänna kommentarerna, jag ber än en gång om ursäkt Slätt.