fredag, januari 19, 2007

Statsvetaren Tommy Möller

Statsvetaren och professorn Tommy Möller publicerar sig han också på DN-debatt, det skulle han kanske inte gjort. Möller gör diverse spekulationer angående Sahlin som partiledare, inget fel i det, det är kanske vad statsvetare gör. Men vilka analyser gör Möller? Så här börjar han sin artikel,

- Varken argumentet att Mona Sahlin inte är rörelsens förstahandsval eller att hon väljs på grund av könstillhörighet kommer att undergräva hennes möjligheter som partiledare.

Va! Skulle inte detta undergräva hennes möjligheter som partiledare, att hon alldeles uppenbart blivit vald på grund av sitt kön och att hon alldeles uppenbart var fjärdehands alternativet. Är detta slutsatser som en auktoriserad statsvetare klämmer ur sig på offentlig plats? Jag fattar ingenting, jag fattar inte hur Möller kan dra sådana slutsatser, jag fattar inte hur en statsvetare kan svamla på med lite åsikter kors och tvärs på detta sätt.

Vidare skriver Möller,

- I busk­agitationen mot henne har också ett antal andra faktorer förts fram, som gått ut på att ifrågasätta hennes kompetens eller karaktär, men dessa angrepp går till stor del att spåra i det politiska motstånd som finns mot henne internt och framstår därför som mindre relevant om hon väljs.

Jamen herre min skapare! Är professorn fullständigt dum i huvudet? Skulle det vara buskagitation att Sahlin har karaktärsbrister? Så hennes användande av tjänstekorten för privata inköp är helt OK, att strunta i att betala dagisavgiften är inget att bry sig om för en partiledare, att köra bil med körförbud är också helt OK enligt Möller, kritiserar man detta är det buskagitation, allt detta sagt av en statsvetare och professor. Vad krävs det för att bli professor inom statsvetenskap i Sverige i dag, att man är mentalt handikappad? Kanske någon kvotering sker i jämlikhetens namn så att även mentalt handikappade personer som Möller får pröva på att leka professor.

Vidare skriver Möller,

- Diskussionen om att Sahlin inte är förstahandskandidat är också tämligen meningslös eftersom själva val- och nomineringsprocessen präglats av slutenhet och ytterst få personer därtill varit involverade i denna process. Inte ens de som gör anspråk på att befinna sig i en symbiotisk relation till den socialdemokratiska rörelsen kan veta hur hennes chanser hade varit om processen varit mer demokratisk, med kandidater som framträtt öppet med tydliga programförklaringar och med avgörandet hos gräsrötterna.


Val och nomineringsprocessen har varit öppet, alla har kunnat följa med i de olika turerna, med stigande förvåning. Det är alldeles uppenbart att Sahlin inte blivit vald i en demokratisk process, alla vet det, utom professor Möller. Skämtar herr Möller eller är han i mental koma. Hur kan en professor i statsvetenskap vara så totalt ovetande om saker som i princip hela svenska folket vet? Vad krävs för att bli professor, att man fullständigt saknar kunskap om sin omvärld och inte läser tidningar eller ser på Aktuellt? Jag är faktiskt häpen, hur i helvete kan någon som har en professorstitel vara så fullständigt genompantad i huvudet? Kan någon tala om det för mig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske är det du och "hela svenska folket" som har en snedvriden bild av vår politik efter som du hänvisar till tidningar och Aktuellt för kunskapsinhämtning.

"Hur kan en professor i statsvetenskap vara så totalt ovetande om saker som i princip hela svenska folket vet? Vad krävs för att bli professor, att man fullständigt saknar kunskap om sin omvärld och inte läser tidningar eller ser på Aktuellt?"

Tur är väl det att våra professorer inte hämtar sin kunskap om omvärlden från media. Hur skulle det se ut om vetenskaplig forskning använde dagstidningar och nyhetssändningar på TV som legitim empiri.
Tänk på det du!

Anonym sa...

Håller med föregående talare, de kanske är du som behöver en menatl undersökning efter alla dessa meningslösa och svagt grundande påhopp. Jag tror samtliga Möllers studenter håller med honom om detta uttalande. Kanske ska du sätta dig in i statsvetenskapen innan du uttalar dig om denna!!

Robsten sa...

men är du dum i huvudet?? Allt som hänt senaste tiden visar att jag hade rätt, facit har kommit, inte ens Möller skulle skrivit sin artikel NU!!

Robsten sa...

satt sig in i statskunskap? Vilket skitsnack, jag fattar att Sahlins roll är undergrävd och svag, det fattar inte en professor i statskunskap, BULLSHIT!!