lördag, januari 20, 2007

Åtgärder på Gustav Adolfskolan

Som bekant stängde huvudskyddsombudet Gustav Adolfskolan i Landskrona efter att elever hade avfyrat större raketer i skolans korridorer. Tillfälligt har 28 elever stängts av från undervisningen, sex av dessa kommer att få byta skola permanent. I de lokala medierna har både föräldrar och skolledning kritiserats hårt av lokala insändare, de flesta insändare kräver att det vidtas kraftfulla åtgärder mot ligister på skolan.

Skolledningen på Gustav Adolfskolan har vidtagit åtgärder för att strama upp situationen, en av åtgärderna är att enbart det svenska språket skall talas på skolan, detta för att förhindra kränkningar som inte personalen på skolan kan uppfatta då det sägs på ett språk de inte förstår.

De flesta människor kan nog anse dessa åtgärder för rimliga efter den uppkomna situationen, de elever som vill plugga, lära sig det läroplanen föreskriver och så småningom få betyg som gör att de kan studera vidare med något meningsfullt, har ju också rättigheter, något vi gärna glömmer bort i det här landet. Nu har BO, barnombudsmannen blandat sig i denna härva och kritiserar rektorns beslut (det är rektorn och ingen annan som är direkt ansvariga för sådana här beslut ute på skolorna) det ges på SR:s hemsida ingen vidare förklaring till BO:s kritiska inställning, men vi kan väl gissa att BO tycker det är kränkande för elever med annan språklig hemvist än svenska att tvingas tala vårt nordiska språk.

Så då undrar vi vad BO tycker om de kränkningar som uttalas på ett främmande språk så att inte skolpersonalen kan uppfatta dem? Ägnar BO de barn som blir utsatta för dessa, förmodligen väldigt starka kränkningar, en tanke överhuvudtaget? Vad är BO:s förslag på åtgärder? Förutom då att prata med och informera dessa ligistelever och deras föräldrar, något som säkerligen redan gjorts in absurdum.

Barnombudsmannen, som i detta fall säkerligen är Lena Nyberg, uttalar sig i en fråga och kritiserar de åtgärder en hårt pressad skolledning gör för att säkerställa elevernas liv och säkerhet, hon intar en typisk korrekt ståndpunkt som man väl skulle kunna gissa redan i förväg att hon skulle ta. Hon har säkerligen inte ens besökt den aktuella skolan och har väl inte ägnat en tanke åt alla de andra barn som blir utsatta för alla dessa illdåd. Lena Nyberg skriver på BO:s hemsida så här,

- Visst har barn och unga det bra i Sverige. Många har en hög materiell standard med mobiltelefon, dator, snygga kläder och eget rum. De flesta är friska och lever ett gott liv. Men det är inte hela bilden av barn och ungas vardag. Allt för många lever i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Otrygghet, mobbning, psykisk ohälsa, stress och en dålig arbetsmiljö i skolan är vardagsproblem som många drabbas av. Tyvärr möter jag i mitt arbete många vuxna som inte tar problemen på allvar. Vuxna tycker ofta att de egna problemen är viktigare.

Men snälla Nyberg, här har vi ett paradexempel på en skola där barn verkligen levde i otrygghet, där mobbning absolut hörde till vardagen, där den psykiska ohälsan var manifest, där arbetsmiljön för de flesta elever var under all kritik. Till sist (alldeles för sent förmodligen) tog de vuxna barnens problem på allvar och har nu vidtagit åtgärder som kommer att förbättra situationen något i alla fall, vad gör du då? Du kritiserar de beslut som de vuxna har tagit för att säkerställa skolmiljön för majoriteten av eleverna. Jag vill veta, nej jag KRÄVER att få veta vad Nyberg har för förslag på åtgärder mot kränkningar uttalade på främmande språk, om nu språkregeln inte faller henne på läppen. Jag postar en länk till henne om denna artikel så hon får en ärlig chans att svara.

2 kommentarer:

Hellboy999 sa...

Mycket bra skrivet Robsten! Om det någonstans behöver bli ordning och reda så är det väl dagens skola man tänker på först.Ungdomarna idag verkar ju totalt respektlösa inför vuxna/lärare.I det aktuella fallet i Landskrona hade det varit intressant att få reda på elevernas etnicitet som nu flyttas på. Kanske är alla elever som någon så pk-rätt uttryckte sig "Landskronaiter" ...eller hur?

Robsten sa...

Men egentligen vet vi etniciteten på dessa elever, eller hur?
från skolsynpunkt spelar (eller skall) etniciteten inte spela någonm som helst roll, alla skall behandlas exakt likadant, exakt samma skyldigheter och ansvar, och exakt samma sanktioner om man bryter mot reglerna, vilket i dagsläget är nästan lika med noll.