torsdag, januari 18, 2007

Irakiska flyktingar söker sig till Sverige

Resvägarna från Irak till Sverige för flyktingar ändras hela tiden enligt DN, just nu kommer de flesta från Tyskland, där de håller sig gömda, Tyskland avvisar nämligen irakier direkt. I princip alla tar hjälp av flyktingsmugglare, det är enligt Leif Svensson, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisens rotel för illegal invandring, omöjligt att ta sig från Irak till Sverige utan att använda hjälp av flyktingsmugglare. Av alla de irakier som tar sig till Europa söker hela 45 % asyl i just Sverige, detta beroende på att vi oftare än andra europeiska länder beviljar uppehållstillstånd samt att vi har generösare anhörigregler än andra europeiska länder. Peter Norén, kriminalinspektör på utlänningssektionen vid Malmöpolisen, säger att många fler är på väg till Sverige och nu befinner sig i Tyskland eller Italien.

Vi undrar var den regel tog vägen som säger att man måste söka asyl i det första Schengenland man kom in i? Många som vill ha en restriktivare flykting och immigrationspolitik satte sitt hopp till Alliansregeringen. Hitintills har dessa förhoppningar kommit på skam, ingen skillnad härvidlag har kunnat skönjas jämfört med den Socialdemokratiska regeringen. USA och regeringen Bush har beslutat att sända ytterligare 20,000 soldater till Irak för att skapa stabilitet, vi får verkligen hoppas att detta ger resultat. Den effekt som invasionen av Irak gett så här långt är kaos och massiva flyktingströmmar, det är nästan så man längtar tillbaka till Saddams hårda regim.

Inga kommentarer: