lördag, november 14, 2009

Men sätt stopp någon gång!

Billström uttalar sig
Återigen går Billström ut och vädjar till kommuner som sagt ”nej” till att ta emot ensamkommande barn, detta trots att dessa kommuner sagt ”nej” trots idoga övertalningsförsök får man förmoda. Infinner sig helt enkelt inte tanken att stoppa denna människohandel med barn hos våra politiker? Vi tar det en gång till, en sista gång, jag orkar inte fler gånger. Hur tar sig dessa barn hit om de inte har några anhöriga? Vem betalar resan? Hur vet de att det överhuvudtaget finns ett land som heter Sverige? Varför tar de sig just hit, ett land som ligger ganska långt bort från deras hemtrakter?

Låt dessa barn växa upp bland sina anhöriga i sina hemländer, denna migration kommer helt enkelt inte att sluta lyckligt, för någon part, förstår ni inte det ni ansvariga politiker?  

Länk SvD

Delat Sverige
I DN läser jag att vissa politiker har försetts med överfallslarm. Det ryktas om demonstrationer för att Vellinge skall ta emot de långväga barnen på vissa bloggar, samtidigt ryktas det om motdemonstrationer på andra bloggar. Det är egentligen bara en krusning på ytan. Vi lever i ett politiskt delat land. Det har gått så långt att jag inte känner mer samhörighet med multikultiförespråkarna än med fundamentalistiska muslimer i Jemen, jag känner snarast mer respekt för islamisterna som ändå på ett sätt kan sägas vara mer rakryggade. Vi närmar oss ett tillstånd där vårt land delas och slits sönder politiskt. Multikulturalisterna tror att de sitter med trumf på hand och har en majoritet av folket bakom sig. Jag tror att de räknat kraftigt fel.

Länk DN

fredag, november 13, 2009

Dags för en omvänd ”valstugeaffär”

En journalist intervjuar en annan journalist i dagens DN. Detta måste betecknas som ett helt nytt grepp, har aldrig sett det förut. Artikeln i DN handlar om Vellinge som envist vägrar att ta emot de ensamkomna flyktingbarnen. Brors intervjuas i artikeln och påstår att detta kan bli en ny ”valstugeaffär”. Så här frågar DN:s egen journalist i artikeln.

Skånemoderaternas ordförande, Lars-Ingvar Ljungman, vill stoppa uthyrningen av ett vandrarhem i Hököpinge i Vällinge där flyktingungdomar ska bo tillfälligt. Många uppfattar att det kravet ger uttryck för en främlingsfientlighet. Riskerar det här att bli en ny affär liknande den då Janne Josefsson inför valet 2002 avslöjade främlingsfientliga attityder hos Moderaternas valstugearbetare? Hur skulle det i så fall påverka partiet?


Och så här svarar Brors i sin egen artikel.

Ja, den risken finns. Ljungmans uttalanden är inte lika uppenbart rasistiska som en del av uttalanden i SVT:s valstugereportage 2002. Men han har uttalat sig väl medveten om att teve-kamerorna spelade in och det han sagt om att hans uppgift bara är att följa majoritetens uppfattning är sånt som man bara brukar få höra från populistiska politiker. En politiker ska också orka stå för sitt partis uppfattningar och för att förföljda människor ska ha skydd.


För det första, det kan aldrig vara rasistiskt att inte vilja ta emot dessa ungdomar. Det är ett ”frivilligt” åtagande. De kommuner som då säger nej till detta ”frivilliga” åtagande kan inte få en rasiststämpel. Han har självklart uttalat sig väl medveten om att hans framträdande kommer att sändas i etern. Han är lika medveten om den massiva kampanj mot honom som hela etablissemanget sparkar igång.

Tänk, en politiker som följer majoritetens uppfattning, så odemokratiskt. Det är alltså bara populistiska politiker som följer det en majoritet av folket tycker? En ”riktig” politiker som inte är populistisk måste med andra ord gå emot vad en majoritet av vad folket tycker. Det här börjar faktiskt bli riktigt sjukt. Det verkar förövrigt mycket svårare att ”orka” stå för folkmajoritetens uppfattning än sitt partis uppfattning. Brors tar för givet att dessa ungdomar är förfölja, den som vi säkert vet är förföljd i dag är väl Vellingemoderaten Ljungman. Till slut skriver Brors så här i denna incestuösa artikel.

Det avgörande nu blir hur Moderatledningen agerar mot Ljungman och Vellinge. Det krävs nog mer än allmänna avståndstaganden för att återskapa trovärdighet för partiets flyktingpolitik.


Brors vill se Ljungmans huvud på ett fat. Att återskapa förtroendet för ”partiets flyktingpolitik” är detsamma som att ”återskapa” detta hos riksdagen och det mediala etablissemanget. Det är exakt samma sak som att göra precis tvärtom hos den folkmajoritet Brors verkar förakta. En allt större folkmajoritet har inget förtroende för regeringens nuvarande immigrationspolitik, men väl för de principer Ljungman står för. Det är kanske dags för en omvänd ”valstugeaffär” där de politiker som driver en politik utan folkligt stöd ställs mot väggen.

Länk DN

E-posta gärna politikerna i Skåne och ge ert stöd.

Länk Ljungman 

Länk Moderaterna i Vellinge

Svenska folket har tvingats på en immigrationspolitik som den inte vill ha

Enligt en artikel i SvD så rapporteras det att kommuner kan tvingas att ta emot ”flyktingar” i framtiden. Bakgrunden är kalabaliken i Vellinge de senaste dagarna. Så här står det i SvD

Av landets 290 kommuner har endast 103 avtal med Migrationsverket. Just nu väntar över 500 barn på att få någonstans att bo och nu har riksdagsmännen tröttnat.


Riksdagsmännen har tröttnat, men det kanske svenska folket också gör en dag, vilket jag hoppas. Riksdagsmännen har inte folkligt mandat för sin politik, inte ens landets kommunpolitiker stöder nuvarande politik. Vidare så står det så här i artikeln.

Vi har sett till att det är rena ekonomiska vinsten. Vi har vädjat till humaniteten, det goda hjärtat, till samhällsansvaret. Mitt personliga tålamod med kommunerna är slut, säger Fredrick Federley, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson till SvD.


Federley är ett politiskt skämt, folk ute i stugorna skrattar åt honom när han deklarerar att hans personliga tålamod är slut. Till sist så uttalar sig Ulf Nilsson FP, här i i artikeln.

Kommunerna är en del av Sverige och kan inte driva en egen flyktingpolitik


Men riksdag och regering kan föra en politik utan folkligt stöd? Skall inte riksdag och regering representera folket? Men det skulle vara helt i linje med den förda politiken de sista decennierna om regeringen (inte riksdagen egentligen) tvingade på kommunerna sin politik mot deras vilja. I själva verket har människorna i vårt land tvingats på en immigrationspolitik som saknar folkligt stöd. Båda de politiska blocken i vårt land har haft ungefär samma immigrationspolitik, det har inte inneburit något val för människor på valdagen. Ingen har heller blivit tillfrågad om vilken immigrationspolitik vi skall ha.

Det har genomförts undersökningar rörande det folkliga stödet för nuvarande flyktingpolitik. Ungefär 40 procent av vårt folk är emot nuvarande immigrationspolitik, det varierar ju lite från undersökning till undersökning. Då skall vi ha klart för oss att frågorna varit mycket klurigt utformade. Dessutom har vi haft en massiv mediekampanj för vår nuvarande politik. Det skulle vara som om vi hade en folkomröstning för euron och JA-sidan skulle få 98 procent av resurserna. Trots den massiva propagandan och den nästan hotfulla attityden mot de som inte tycker rätt så är alltså minst 40 procent emot nuvarande immigrationspolitik.

Länk SvD

torsdag, november 12, 2009

Sluta med denna barnhandel

Det är inte bara Vellinge kommun som inte tecknat avtal med staten om mottagning av de s.k. flyktingbarnen, det är enligt en artikel på SvD 187 av landets kommuner som förnärvarande inte har något avtal med staten om mottagning av ensamkomna barn. Billström vädjar för att fler kommuner skall ta emot dessa barn, platsbristen är stor och resurserna är på upphällningen för mottagning av barnen. Så här står det i artikeln.

Bara hittills i år har runt 1800 kommit till Sverige utan föräldrar eller andra vuxna anhöriga – de flesta från blodiga krigshärdar som Irak, Somalia och Afghanistan.


För ett decennium sedan kom det inga ensamkomna barn alls hit, nu är det en strid ström av dessa barn, hur kan det komma sig? Saknar dessa barn föräldrar? Det är osannolikt att en majoritet av dessa barn saknar föräldrar eller andra nära anhöriga som kan ta hand om dem i sitt hemland. Vem har betalat resan hit för dessa barn om de saknar föräldrar eller anhöriga? Vem har överhuvudtaget talat om att det finns ett land som heter Sverige där de sannolikt kan få asyl? Det är ju något som inte stämmer i denna smutsiga hantering.

Sedan skriver artikelförfattaren att Irak, Somalia och Afghanistan är ”blodiga krigshärdar”, situationen i dessa länder är långtifrån fredlig och stabil, men ”blodiga krigshärdar” är en helt uppenbar överdrift. Vidare i artikeln står det så här.

I Stockholm stad reagerar ansvariga för flyktingmottagande med förvåning på händelserna i Skåne. Kommunen har idag 81 platser för ensamkommande unga som inte har några anhöriga att bo hos. Totalt finns numera fem kommunala boenden utspridda i staden, efter att ett nytt boende i förrgår invigdes på Södermalm.


De ansvariga för flyktingmottagande i Stockholm skulle säkert reagera med förvåning om de visste vad människor i allmänhet över hela landet börjar tycka om denna hantering av människor. I förrgår invigdes ett nytt boende i Södermalm meddelar den ansvarige stolt, samma Södermalm där moderata företrädare starkt motsätter sig ett boende för hemlösa som jag skrivit om i en tidigare artikel.

Denna ström av ”flyktingar” följer de politiska signaler som vår regering ger. Sätter man stopp för denna typ av flyktingström så stannar den snart av när budskapet sprids över världen. Just nu är budskapet tvärtom. Barnen har nära anhöriga, annars skulle de inte kunna ta sig hit överhuvudtaget. De skall växa upp i sina respektive hemländer bland sina anhöriga som hjälper dem tills de själva blir vuxna. Tids nog skall de hjälpa till att bygga upp sitt eget land. Det är i det närmaste en rasistisk inställning att dessa barn endast kan bli lyckliga och nyttiga samhällsmedborgare i just vårt land.

Länk SvD

tisdag, november 10, 2009

Vilken ”människosyn” har moderaterna i Vellinge?

I en artikel i SvD står det om Moderaterna i Vellinge kommun som starkt motsätter sig en flyktingmottagning för ungdomar inom kommunens gränser. Det är ett transitboende i kommunen som egentligen inte på något sätt drivs av kommunen själv som väckt de upprörda känslorna hos moderaterna i Vellinge. Så här står det i artikeln.

Vellinge kommun har under många år sagt nej till flyktingmottagning. På kommunens hemsida kan man idag läsa följande kommentar:

"Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU."


Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman kallar boendet för oacceptabelt och skriver att han ska undersöka möjligheter för att stoppa det


Om en Sverigedemokrat skulle sagt exakt samma sak kan vi ana vad de övriga riksdagspartierna skulle ha vräkt ur sig i media om partiet. Även moderaterna på riksnivå hade förfasat sig och kommenterat den förmodade ”människosyn” som denne Sverigedemokrat då skulle gett uttryck för. När enskilda moderater står för ungefär samma immigrationspolitik som SD men ändå vägrar samarbeta med dem så blir alltid sista bastionen den förmodade ”människosyn” som SD då sägs stå för. Vad denna ”människosyn” exakt innebär får vi aldrig veta.

Så vi har alltså ett parti Moderaterna, som på riksplanet är för en generös flyktingpolitik nuförtiden. På kommunnivå är många moderater däremot i princip lika restriktiva som SD när det gäller immigrationspolitiken. I Vellinge kommun t.o.m. kanske ännu lite restriktivare än SD:s politik. Men Moderaterna på riksnivå beskyller alltså SD för en sämre ”människosyn” och därför ger de order om att inte samarbeta med de hemska SD:arna. Men hur är då människosynen hos moderaterna i Vellinge? Kan Reinfeldt som stoltserar med en så fin människosyn, ge svar på det?

Länk SvD

måndag, november 09, 2009

Vi ses i Valhall

Med anledning av Weine Bergs hastiga bortgång lägger vi ut en låt. BLOD Vi ses i Valhall Weine ;-)

Fortsätt riva murar – speciellt en mur

Det firas runt om i Europa att muren mellan öst och väst raserades för 20 år sedan. Det är värt att fira och vi skall vara glada för att muren är borta. DN skriver en ledare där de också poängterar betydelsen av murens fall och dessutom propagerar de för EU som demokratins fortsatta garant. Att EU skulle vara demokratins fortsatta garant i Europa är ju inte riktigt sant. EU är en överstatlig organisation som minskar demokratin för de enskilda staterna. Det finns många både fördelar och nackdelar med EU, men organisationen i sig har liksom inte med demokrati att göra. Så här skriver redaktionen.

En av lärdomarna från 1989 borde vara att ge de medborgerliga fri- och rättigheterna en mer framträdande plats i unionens politik. Det är rimligt att ställa tydligare krav på medlemsländerna inom dessa avgörande områden. EU-länder som inte lyckas ge minoriteter och andra utsatta grupper tillräckligt skydd borde till exempel kunna straffas i någon form.


Håller fullständigt med redaktionen, med ett litet tillägg. De medborgerliga rättigheterna gäller ju inte bara etniska minoriteter utan också politiska grupper och partier som är ”utsatta” . Vi kan ju inte skydda etniska minoriteter samtidigt som vi trakasserar politiska minoriteter, i demokratins namn. Vidare står det i DN så här.

Den pågående omstöpningen av asyl- och migrationspolitiken får inte innebära att unionens länder anpassar sig till det land som har den minst generösa politiken. Det är illavarslande att medlemsländerna hittills framför allt har lyckats enas om förslag som syftar till att hindra människor som vill ta sig in i EU.
Europas dörrar måste hållas öppna för människor som söker asyl från politiskt förtryck. När Italien i somras skickade tillbaka båtar fyllda med flyktingar från bland annat Eritrea borde därför EU-kommissionen ha reagerat med större kraft.


Men vart tog demokratin vägen nu då? Här råder en allvarlig missuppfattning. Det står inte i någon nations grundlag att vi måste ha en viss typ av migrationspolitik, det skall vara föremål för en demokratisk beslutsprocess som finans och kulturpolitiken naturligtvis. Om en majoritet av Europas befolkning vill ha en striktare immigrationspolitik är det direkt odemokratiskt att gå åt motsatt håll. Redaktionen talar om politiskt förtryck, ja det är ju just vad som sker i Europa och Sverige, vi som inte tycker som det är påbjudet om immigrationspolitiken förtrycks ju just nu, här i vårt land, vakna! Till slut så står det så här i artikeln.

Och utvidgningen som inleddes med Tysklands återförening måste fortsätta. Turkiet och Kroatien förhandlar om medlemskap, Makedonien ska inleda förhandlingar och förhoppningen är att alla länder på västra Balkan så småningom ska bli medlemmar. Det innebär en enorm utmaning som EU måste satsa tillräcklig energi och nödvändiga resurser för att klara av. Alternativet – att EU stänger dörren och vänder sig inåt – vore förödande för hela Europa.


Utvidgningen måste väl inte alls fortsätta, vad är det för trams? Jag vet inte hur många gånger ledarredaktionen fått in ordet ”demokrati” i sin artikel, men nu är en grundläggande demokratisk princip som bortblåst. Tänk om Europas folk inte vill utvidga EU mer då? Tänk om vi inte vill ha med t.ex. Turkiet i EU då? Sedan skriver redaktionen att vi måste satsa nödvändiga resurser för denna utvidgning. Med det menas vi skattebetalare naturligtvis. Om vi inte vill det då? Det vore smakfullt att faktiskt fråga både det svenska folket och människorna i Europa om de verkligen vill vara med på denna resa.

Redaktionen använder ordet demokrati på sitt eget sätt, för sina egna syften. Demokrati likställs med öppna gränser och utvidgning. I verkligheten är demokrati när människorna själva får ge uttryck får sin åsikt och vara med och bestämma. Det är ett mycket bedrägligt sätt att på något glidande sätt omvärdera och förändra betydelsen av ett av våra mest betydelsefulla begrepp. Det är en del av den politiska korrektheten att förskjuta betydelsen av begreppet ”demokrati”. Låt oss även riva den massiva mur som den politiska korrektheten består av. Det är sannolikt lika svårt att riva den muren som Berlinmuren.

Länk DN  

söndag, november 08, 2009

Stäng igen porten

I en artikel skriven på opinionssidorna så propagerar ledarredaktionen för ökad arbetskraftsinvandring. Det står för de allra flesta klart att den immigrationspolitik vi fört de sista 35 åren i vårt land har kommit till vägs ände, även DN:s ledarredaktion verkar ha insett det. I denna artikel verkar också redaktionen erkänna, mellan raderna, att alla de som fått asyl inte har varit flyktingar eller i behov av skydd. De skriver t.ex. att de som velat bosätta sig här har varit ”hänvisade” till asyllagen. Så här skriver redaktionen när den propagerar för arbetskraftsinvandring.

Önskan om ett bättre liv, att vilja skona sina barn från svält och armod, är ett fullgott skäl att ge sig av. Det var det som fick dryga en miljon svenskar att emigrera till Amerika. Men då drömmen om ett bättre liv i början av 1970-talet inte längre ansågs som ett legitimt skäl blev människor i stället hänvisade till att hävda att de i någon mån var politiskt förföljda.


Det är såklart fullt legitimt att vilja kämpa för ett bättre liv och undkomma svält. Men det behöver inte innebära en flytt från det egna landet som förmodligen aldrig kommer att utvecklas om alla som vill något bara emigrerar. Sedan så är det faktiskt så att svenska politiker som valts av svenska befolkningen i första hand skall tillvara de intressen som väljarna har. De skall inte ta tillvara intressen för hela jordens befolkning, i sådana fall kommer väljarna att vända dem ryggen.

Ja närmare en miljon människor emigrerade till Amerika från ett fattigt Sverige. Min gamla lärare Kurt, som jag skrivit en blogg om här för länge sedan, hävdade med en dåres envishet att Sverige förlorade i utveckling på denna emigration. Det var de bästa och driftigaste från vår befolkning som gav sig av. Kanske hade det sett annorlunda ut i vårt land, även politiskt om denna emigration inte varit så kraftig. Dessutom har det väl inte gått så där jättebra för Amerikas ursprungsbefolkningar, de driver kasinon och dricker alkohol enligt alla de program SVT sänt om dessa grupper. Är det vår egen framtid också? Så här skriver DN om de nuvarande reglerna som Alliansen infört.

I dag finns två vägar för dem som känner att deras asylskäl inte räcker men som ändå vill stanna. Dels kan den som sökt asyl när som helst under processen ”byta spår”. Dels kan man från början söka sig till Sverige för att arbeta.
Asylsökande som arbetat under ett halvår kan dra tillbaka sin asylansökan, även efter ett avslag, och få stanna. Den som lyckats hitta ett arbete från början behöver inte söka asyl alls.

Om en arbetsgivare vill anställa någon från Indien, oavsett om det är en städare, kock, dataexpert eller läkare, så får han det. Tidigare hade facket och Arbetsförmedlingen veto. Om de ansåg att kocken borde hämtas från den svenska arbetsmarknaden så blev det kalla handen. Så länge arbetsgivaren erbjuder villkor motsvarande kollektivavtal är det fritt fram.


En asylsökande som fått avslag kan alltså få stanna om han arbetat ett halvt år. Många av dessa asylsökande har betalat människosmugglare hundratusentals kronor för att överhuvudtaget komma hit, hur lätt är det inte för dessa att fixa fram ett intyg från en skum arbetsgivare, kanske mot en liten summa pengar? Möjligheterna till fusk synes oändliga. Har man en farbror som äger en pizzeria så måste saken vara klar direkt, antingen man arbetar på pizzerian eller inte.

En arbetsgivare kan alltså anställa en städare från Indien om han så önskar, samtidigt som vi har en halv miljon arbetslösa i vårt land, vansinne! Eller någon arbetsgivare kanske anställer en läkare direkt från Indien, läkaren pratar kanske pidginengelska så det går säkert bra. Jag sätter en slant på att våra rikspolitiker inte kommer att besöka dessa direktimporterade läkare från Indien när de själva drabbas av krämpor.

Vi lever i en demokrati och jag tänker utnyttja min demokratiska rätt att inte rösta på något parti som har denna typ av arbetskraftsinvandring i sitt partiprogram, detta oavsett att en miljon Svenskar en gång utvandrade till Amerika.

Länk DN

Så fruktansvärt - M i Malmö skall prata med SD

Efter nästa val kan Moderaterna i Malmö tänka sig att prata med SD. Kanske inte prata med SD direkt, men i alla fall inte automatiskt rösta ned deras förslag, i alla fall inte förslag som Moderaterna själva lagt tidigare.

Det är Staffan Appelros i Malmö som gör detta hårresande utspel som nog får Moderaterna på riksplanet att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Hur kan karln göra ett sådant utspel? Vi får förmoda att partiledningen genast tar herr Appelros i örat och begär rättning i ledet. Vi kan ju inte rösta med förslag lagt av råbarkade barbarer som avviker i immigrationspolitiken, hur skulle det se ut? Folk kan ju få för sig att man faktiskt får ha både åsikter och t.o.m. en avvikande mening i frågor där alla ju var överrens. Det kan i förlängningen få oanade följder. Så här står det i SvD.

Oppositionsrådet Anja Sonesson och fullmäktigegruppens ordförande Stefan Lindhe slår däremot ifrån sig när det gäller ett organiserat samarbete.


Men tacka för det, i vårt land pratar vi och samarbetar gärna med allsköns diktaturer. Självklart måste Reinfeldt ge audiens åt folkledare som styr sitt land med järnhand och inte ens vet vad demokrati är för något, om dessa blivit upprörda av skändande teckningar som påminner om profeten Muhammed. Men att tala med de råbarkade Sverigedemokraterna kan det ju aldrig bli frågan om.

Länk SvD   

Länk DN 

UPPDATERING:

Nu har tydligen order kommit från Moderaterna i Stockholm, rättning i ledet. Appelros har med största säkerhet blivit tagen i örat av Moderaternas PS och tvingas göra åtminstone en halv pudel, eller kanske en tre fjärdedels pudel t.o.m. Han tillbakavisar nu samarbete med de hemska SD.

Länk DN