torsdag, juni 26, 2008

En kvinna visade sig vara den enda riksdagsman som har "stake"

Ja när omröstningen om den omtalade FRA-lagen skedde i riksdagen så ven partipiskan hårt över de liberala riksdagsmännen. Det är lätt att förstå den ovilja mot lagen som vissa liberaler kände. Frågan är vad det finns kvar av liberalism när man väl röstat "ja" till FRA-lagen, då är det väl enbart fri invandring som finns kvar på den liberala agendan.

En folkpartistisk riksdagsman vågade gå emot partiet samt de hot och påtryckningar medlemmar i FP blev utsatta för om de signalerade en avvikande uppfattning i FRA-frågan. Den enda som vågade stå för sin uppfattning som en hel karl var Camilla Lindberg, hon löpte linan ut och bloggen tar av sig hatten för uppvisat mod och personlig integritet. Så här står det i DN.

Några av hennes egna partikamrater gjorde klart för henne att om hon vägrade att böja sig för partipiskan så skulle hon snart inte ha några vänner kvar i riksdagsgruppen.

Hot om utfrysning för att man inte följer partipiskan och i stället följer sin personliga integritet, det låter väldigt liberalt. Var inte en sann liberal en person som inte håller med dig i sakfrågan, men är beredd att då för din rätt att framföra åsikten?

Den som visade upp mindre mod och "stake" var den omtalade Birgitta Ohlsson. Dem som oftast stuckigt ut hakan och synts har utan tvekan varit Ohlsson, hon har ofta uppträtt aggressivt och provocerande. När det väl gällde var det dock inte hon som visade upp den starkaste personliga integriteten och det största personliga modet, jag är inte direkt förvånad. En ny frisyr mildrar inte det inträffade för Ohlsson, enligt liberala principer svek hon när det gällde. Till saken hör också att förslaget ändrades efter våldsam kritik från liberalt håll.

Sensmoral: pratmakare är sällan de som står upp när det verkligen gäller.


Länk DN

Nu EU-lag

En ny fräsch lag från EU är på väg, det skall röstas om den i parlamentet i höst. Lagen har redan gått igenom "Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning" röstade igenom lagförslaget. Förslaget går ut på att alla bloggare skall registreras och kontrolleras. Så här säger den estländska europaparlamentarikern Marianne Mekko.

Om vi ser namn och bild på den som skriver så gynnar det yttrandefriheten. Om en bloggare förolämpar eller manipulerar så kommer vi att veta vem som står bakom bloggen.

Om jag ser en hjärnröntgen på Mekko så kanske jag skulle förstå hur hon resonerar, i vilket fall förolämpar hon den mänskliga intelligensen. Är det dags att börja diskutera att gå ur EU?

Länk SR

måndag, juni 23, 2008

Vår nutida adel är det politiska etablissemanget

Alla tidsepoker verkar ha sin överklass, sin nomenklatura eller adelsklass. Innan vi hade adelsklassen i vårt land hade vi stormän och jarlar. Stormännens makt utgick från folket, en storman utan folkligt stöd gick obönhörligen en för tidig död till mötes. När vårt land kristnades var det nödvändigt att kungamakten stärktes och en ny adelsklass infördes efter utländsk modell.

Vår tids adel är det politiska etablissemanget. Ytterligare ett tecken på det är den undersökning som Rapport gjort och som publiceras i DN. Partistödet har ökat dramatiskt de senaste åren samtidigt som antalet medlemmar i riksdagspartierna minskat och med det minskade antalet medlemmar har naturligtvis pengarna från medlemmarna minskat i motsvarande grad. Enligt undersökningen har partistödet ökat med 40 procent sedan år 2000 fram till i dag. En del av det höjda partstödet har gått till högre löner för politiker på olika nivåer.

Så här står det i DN.

Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, ser utvecklingen som en försvagning av demokratin.

- Det är inte okej att partierna ersätter stöd från medlemmar med partistöd. Politiska partier ska vila på medlemmarna, utvecklingen är ett tecken på desperation, säger Leif Lewin till dn.se

En försvagning av demokratin är det naturligtvis. Samtidigt måste man sätta in det ökade partistödet i ett större sammanhang. Det politiska etablissemanget är en klass likt adelsklassen fordom var. Denna klass fjärmar sig alltmer från det folk den är tillsatt att företräda. Detta märks tydligt i EU-frågor t.ex. vi har den aktuella frågan om Lissabonfördraget som verkar drivas igenom trots ett stort folkligt missnöje.

Vidare står det i DN.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tillsammans med partikamrater flera gånger under de senaste åren föreslagit att bidragen till partierna kraftigt ska minskas. Men trots att moderaterna sitter i regeringsställning har bidragen alltså inte minskat.

Nej, Reinfeldt tillhör ju det politiska etablissemanget precis som Sahlin och de övriga partiledarna. Den stora skiljelinjen går inte längre mellan högerblocket och vänsterblocket, den går mellan det politiska etablissemanget och folket. Detta är en slutsats många systemkritiker måste ta till sig på djupet.


Länk DN

Film - EU pampar tänker driva igenom Lissabonfördraget


En You-tube-film visar hur Margot Wallsröm och Jose Barosso resonerar efter att Irland röstat "nej" till fördraget. Wallström har sagt att ett EU-land inte kan stoppa ett förslag som alla andra EU-länder ställer sig bakom. Det hon inte säger är att Irland är det enda land som haft en omröstning bland folket om fördraget. Det framgår av filmen att Barosso tillsammans med Wallström tänker driva igenom Lissabonfördraget trots folkligt motstånd.söndag, juni 22, 2008

Vet du vad demokrati är Kamali?

Masoud Kamali leder tydligen ett forskningsprojekt som heter "The European Dilemma". Jag sätter en femma på att inga överraskande resultat någonsin kommer fram i det forskningsprojektet. Man kan på förhand gissa sig till varje resultat som kommer att kläckas fram, det är liksom på något sätt förutbestämt i vilken riktning alla resultat kommer att peka på.

Nu presenterar denna följetång Kamali sina slutsatser på SvD Brännpunkt i alla fall. Det första han säger är följande.

Under senare tid har många politiska partier beslutat sig för att ”ta debatten” med sverigedemokraterna (sd) och behandla dem som en ”politisk motståndare”. Folkpartiet och socialdemokraterna har redan erbjudit sd medial plats och gett dem möjlighet att vädra sin rasistiska ideologi.

Färsk forskning i åtta europeiska länder visar entydigt att medial uppmärksamhet gynnar xenofobiska populistiska partier (XPP).

För det första borde en forskare klara av att förkorta Sverigedemokraterna rätt, den rätta förkortningen är Sd. För det andra så är Sd politiska motståndare till Folkpartiet och Socialdemokraterna, i flyktingfrågan finns det bara ett parti som står för en annan åsikt än den gängse, det är Sd. De sju riksdagspartierna är rörande överens i allt vad flyktingpolitik heter så det enda demokratiska alternativet är faktiskt Sd, i alla fall av någon storlek att tala om.

Media uppmärksamhet borde styras av demokratiska principer Kamali, inte efter vilka partier du tycker är xenofobiska och populistiska. Vi är många som kallar de etablerade partierna oikofobiska (rädsla för det inhemska och ursprungliga) de har demokratiska rättigheter för det. Skall t.ex. du Kamali sitta och bestämma vilka partier som är xenofobiska och inte skall ha någon medial uppmärksamhet? I sådana fall kan vi slopa allt vad demokrati heter i detta land, då är den inte ens en chimär längre. Förövrigt är det ju bekvämt att hitta på nya egna förkortningar, trots att man inte behärskar de som redan finns, XPP är ju en alldeles underbar förkortning. Tänk att du får kalla dig forskare Kamali!

Vidare skriver Kamali.

De etablerade partierna har redan förverkligat ny demokratis främlingsfientliga program, som till exempel hårdare asylpolitik, hårdare krav på invandrarna, normaliseringen av kulturrasismen och framställningen av ”invandrarna som problem”.

Ja vi har en jättehård asylpolitik Kamali, hälften av alla flyktingar som flydde till västvärlden togs till dags dato emot av Sverige. Enbart Södertälje har tagit emot fler flyktingar från Irak än hela Nordamerika. Per capita ligger Sverige absoluta topp vad gäller uppehållstillstånd. Vad gäller att framställa invandrare som problem så gäller det ju bara vissa grupper som utmärkt sig själva. Om nu brandkåren vägrar att åka in i Rosengård utan poliseskort p.g.a. stenkastning och hot, så hur tycker då Kamali att media skall framställa det? Det bör påpekas att stora grupper invandrare inte alls förekommer i media utan sköter sina jobb prickfritt.

Vidare skriver "forskaren" Kamali.

Därför måste de etablerade partierna, som ser sig själva som representanter för ”svenskar”, ta de svenska väljarnas oro på allvar. Vad denna oro består i diskuteras dock inte utan tas som ett faktum, eftersom sd formulerar den. Det leder till att sd får fler röster.

Men snälla Kamali, De etablerade partierna ÄR representanter för "svenskar", vad trodde du? Att de var representanter för all jordens folk? Ja vi har en stor oro bland många människor, den oron stillas inte av dina artiklar Kamali, där de som bär på denna oro stämplas som xenofobiska rasister. Vi kan visst diskutera denna oro, det är vad Sd (en ny variant av felaktig förkortning ser vi här hos Kamali) försöker göra hela tiden. Om de andra partierna försöker att diskutera denna oro så anklagar du dem för att ge Sd medial uppmärksamhet.

Till slut skriver Kamali detta.

I en debatt som inte är baserad på grundläggande mänskliga värderingar och en antirasistisk inställning till politiken framstår representanter för etablerade partier, som vill attrahera sd:s väljare och påverka sina främlingsfientliga väljare att inte rösta på sd, som falska kopior av originalet.

Skall alla debatter baseras på vissa värderingar, värderingar som du Kamali bestämmer antar jag. Om jag vill ha en restriktivare flyktingpolitik påstår Kamali att jag bryter mot vissa grundläggande mänskliga värderingar, trots att sådana värderingar inte har med saken att göra, det är ju renodlat politiska beslut som styr vilken flyktingpolitik vi skall ha. Flera länder som t.ex. Finland har en betydligt striktare flyktingpolitik än Sverige, men ingen har påstått att Finland bryter mot grundläggande mänskliga värderingar.

Man ser hur Kamali glider med ord och språk, nu plötsligt skall man helst ha en "antirasistisk" inställning i politiken, underförstått man skall tycka som Kamali i dessa frågor. Fäller man ett rasistiskt uttalande så gör man det och man får ta konsekvenserna, som politiker får man sannolikt avgå. I övrigt måste demokratiska rättigheter med yttrandefrihet och åsiktsfrihet gälla. Det samhällsklimat som Kamali målar upp som ett ideal är fruktansvärt och har inget med demokrati att göra, det är ett samhälle där alla får vakta sin tunga mycket noga och där alla måste tycka samma sak i mycket stora och viktiga politiska frågor. I ett sådant samhälle vill jag absolut inte leva, det är tio tusen gånger värre än alla FRA-lagar tillsammans.

Länk SvD

Sveriges fotbollslandslag behöver inte skämmas efter att Ryssland visat sin potential, men…

Efter att Ryssland vunnit över självaste Nederländerna som varit favorittippade till hela EM och som visat upp den bästa fotbollen av alla lag fram till i går, så kommer Sveriges förlust mot Ryssland i en något annan dager. Det var mot ett av Europas bästa lag som Sverige förlorade mot. Det man däremot måste ta på sig från svenskt håll var den underskattning vi lade i dager inför matchen. Det rabblades statistik över att Ryssland aldrig tagit sig vidare i ett mästerskap bl.a. Det påpekades att vi enbart behövde oavgjort dessutom. Det är möjligt att det t.o.m. var en nackdel mentalt, vi började matchen typiskt svensk, passivt. Vi spelade utan ett koncept dessutom, utan ett vinnande vapen, ja förutom Zlatan då. En spelare i ett lag kan inte utgöra ett vinnande koncept, det måste vara hela laget som har en spelidé, en modell, en strategi att spela efter. Vi kan inte bara gå ut på planen och spela fotboll, typ, får vi ett mål så är det bra, i övrigt så försvarar vi oss så bra vi kan. Det är inget övergripande koncept att vinna matcher på. För att kunna ha ett koncept som Ryssland och Nederländerna så måste man ha ett spelarmaterial som kan utföra konceptet, det har vi inte i Sverige i dag. Rysslands koncept med snabba spelvändningar, fart och teknik skulle ett svenskt landslag inte kunna utföra helt enkelt. Vi har inte den kondition, snabbhet och teknik som krävs. Lagerbäck visar tyvärr ingen insikt om de problem svensk fotboll har, han mal bara på om otur och att han inte tänker avgå.

Gårdagens match mellan Nederländerna och Ryssland var en riktig höjdare, jag njöt i fulla drag under matchen. Så här står det i DN

Ryssarna var inte knäckta av det sena målet, verkade snarare njuta av dramat och spelade nu helt respektlöst. I den första förlängningskvarten hade de fem chanser mot en för Holland. Närmast var Pavljutjenko med ett skott i ribban.

Det var i förlängningen Ryssarna verkligen överraskade med sin positiva fotboll. De snarare ökade tempot och antalet anfall under förlängningen. Visst var de värda en seger i går mot Nederländerna. 

Så här står det i SvD.

Han har lyckats förr, med Sydkorea och Holland. Men ingen kunde tro att holländaren Guus Hiddink skulle ta Ryssland så långt som till semifinal och på vägen slå ut sitt eget hemland.

Det är ingen hemlighet att Guus Hiddink står bakom mycket av Rysslands framgång. Hiddink har tillsammans med det Ryska laget lyckats med det Sverige misslyckats med, att ta fram ett vinnande spelkoncept. Tyvärr verkar Sveriges landslag inte ha något koncept alls förnärvarande, just därför tycker jag det är dags för Lagerbäck att lämna in handduken. Krönikören Johan Esk verkar ha ungefär samma tankegång som undertecknad. Vi får se om det blir någon uppryckning i framtiden.