måndag, juni 23, 2008

Vår nutida adel är det politiska etablissemanget

Alla tidsepoker verkar ha sin överklass, sin nomenklatura eller adelsklass. Innan vi hade adelsklassen i vårt land hade vi stormän och jarlar. Stormännens makt utgick från folket, en storman utan folkligt stöd gick obönhörligen en för tidig död till mötes. När vårt land kristnades var det nödvändigt att kungamakten stärktes och en ny adelsklass infördes efter utländsk modell.

Vår tids adel är det politiska etablissemanget. Ytterligare ett tecken på det är den undersökning som Rapport gjort och som publiceras i DN. Partistödet har ökat dramatiskt de senaste åren samtidigt som antalet medlemmar i riksdagspartierna minskat och med det minskade antalet medlemmar har naturligtvis pengarna från medlemmarna minskat i motsvarande grad. Enligt undersökningen har partistödet ökat med 40 procent sedan år 2000 fram till i dag. En del av det höjda partstödet har gått till högre löner för politiker på olika nivåer.

Så här står det i DN.

Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, ser utvecklingen som en försvagning av demokratin.

- Det är inte okej att partierna ersätter stöd från medlemmar med partistöd. Politiska partier ska vila på medlemmarna, utvecklingen är ett tecken på desperation, säger Leif Lewin till dn.se

En försvagning av demokratin är det naturligtvis. Samtidigt måste man sätta in det ökade partistödet i ett större sammanhang. Det politiska etablissemanget är en klass likt adelsklassen fordom var. Denna klass fjärmar sig alltmer från det folk den är tillsatt att företräda. Detta märks tydligt i EU-frågor t.ex. vi har den aktuella frågan om Lissabonfördraget som verkar drivas igenom trots ett stort folkligt missnöje.

Vidare står det i DN.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tillsammans med partikamrater flera gånger under de senaste åren föreslagit att bidragen till partierna kraftigt ska minskas. Men trots att moderaterna sitter i regeringsställning har bidragen alltså inte minskat.

Nej, Reinfeldt tillhör ju det politiska etablissemanget precis som Sahlin och de övriga partiledarna. Den stora skiljelinjen går inte längre mellan högerblocket och vänsterblocket, den går mellan det politiska etablissemanget och folket. Detta är en slutsats många systemkritiker måste ta till sig på djupet.


Länk DN

3 kommentarer:

Marthin sa...

Ian Wachtmeister hade ett och annat att säga om partistöden då det begav sig, sök på riksdagen.se vettja.

Martin Borgs i 1200miljarder om partistöd; http://www.youtube.com/watch?v=32yp-pvGPSM
Lyssna till resonemanget från Billström (m), undra hur karln tänker nu då Nya Moderaterna tappat från 20 frivilliga miljoner ned till 3.

Jonas sa...

Ja det har jag i olika sammanhang påpekat tidigare. Vår tids ADEL är riksdagspolitikerna. Skulle vara intressant att se en sammanställning på deras löner + alla förmåner. Överadeln sitter i BRYSSEL med gigantiska förmåner och skattefria fringisar i massor.

Rolf Hansson sa...

Ett utmärkt inlägg! Politikerna är, precis som du skriver, vår tids adel. Detta är en viktig fråga som förtjänar att diskuteras och belysas mer, oavsett var man har sin olitiska hemvist!