lördag, oktober 21, 2006

Även du min käre Brutus

Alliansen har börjat ta efter den vänsterregering som vi hade innan valet. Allt handlar om att dra in pengar, principer och vallöften är det inte så noga med när allt kommer till kritan. Alliansen sade före valet att den skulle "öka egenfinansieringen" vad gällde de olika A-kassorna. Det står tydligt i regeringsförklaringen,

– Arbetslöshetsförsäkringen skall bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar. Det bör vidtas åtgärder för att säkra att de som är arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Vi kommer att presentera förslag om att öka egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen.

Nu har de olika siffrorna kommit på vad höjningen till årsskiftet ska bli. Principen om egenfinansieringen gäller tydligen inte, två förbund, Lärarförbundet samt Akademikernas A-kassa kommer att få betala så stora avgifter att de drar in mer än vad förbunden har i utgifter. Det kan inte med bästa vilja i världen betraktas som att "öka egenfinansieringen". Dessutom skall det bli obligatoriskt att vara med i dessa kassor, där frångår man de liberala principer som de flesta i Alliansen säger sig förfäkta varmt i andra sammanhang. Varför det blir obligatoriskt är lätt att räkna ut, i vissa förbund som betalar mer än den s.k. egenfinansieringen, är risken att bli arbetslös liten, alltså skulle en stor del av medlemmarna lämna A-kassan när den nya höjningen kommer. Nu gäller det att dra in pengar, alltså överger man liberala principer och låter mammon tala, precis som den förra regeringen. Skall vi välja pest eller kolera?

Inga övergångsregler denna gång heller

Efter årsskiftet får vi två nya medlemmar i EU, det är Rumänien och Bulgarien. Förra gången öststater blev medlemmar i EU diskuterade Sverige övergångsregler för arbetskraft därifrån. (S) ville ha regler mot att arbetskraft därifrån utnyttjade våra transfereringssystem. Dessutom finns ju farhågan att denna arbetskraft slår ut svensk arbetskraft. (S) blev nedröstat i riksdagen förra gången när de ville ha de s.k. övergångsreglerna, nu sitter Alliansen i regeringsställning och har majoritet i riksdagen, några övergångsregler lär det inte bli. Alla är dock medvetna om att denna gång har även Storbritannien och Irland talat om att införa övergångsregler.

Det har påtalats gång efter gång att farhågorna kommit på skam, det blev ingen invasion av sociala turister. Det stämmer säkert, bara krångligheten att skaffa bidrag gör det sannolikt svårt för utländska människor att tillskansa sig dessa bidrag. Däremot har det kommit en ström av polska arbetare till Sverige. Det är inget fel i det om arbete utförs på områden där vi inte har egen arbetskraft. Nu är det inte riktigt så. Jag skulle uppsöka en vallokal som låg vid en förskola på valdagen, jag hittade inte dit. Jag cyklade in vid en förskola och skulle fråga några parkservice-arbetare om vägen, de höll på med att fixa rabatter och liknande. Nu kunde jag inte fråga dem om någonting, de var nämligen polacker som kommit hit för att jobba. Dessa arbetare är förmodligen mycket duktiga och hederliga människor, ingen skugga skall falla över dem, men varför, varför i hela friden kan inte några av alla de arbetslösa som finns i min hemkommun utföra dessa arbeten? Jag bor i en kommun med stor arbetslöshet, det rörde sig här om enkla arbeten som de flesta kan utföra, det rörde sig om kommunala jobb dessutom. I stället för att sätta de arbetslösa i jobb med dessa arbeten så har kommunen lagt ut dessa jobb på entreprenad, som i sin tur anställt polska arbetare. Jag undrar också hur många svenska arbetare som hittat jobb i Polen? Eller går strömmen av arbetare från Polen och hit, den andra strömmen som går till Polen från Sverige är företag som flyttar från vårt land till polen för att få billigare arbetskraft. Jag har en bestämd känsla av att Sverige sitter med Svarte Petter på hand i detta illustra EU-spel.

torsdag, oktober 19, 2006

Ovälkommet besök?

EU skall hålla ett toppmöte om energin i Finland. President Putin skall inte oväntat komma till detta möte, Ryssland är av naturliga orsaker en ganska självklar gäst när det handlar om energin i Europa. I ledaren på DN så är redaktionen upprörd över att en diktator och enligt redaktionen, en odemokratisk halvgangster som Putin närvarande i detta fina demokratiska sällskap. DN har i andra sammanhang avvisat metoder som isolering och sanktioner mot diktatoriska stater, detta gäller tydligen inte Ryssland som i alla fall har allmänna val likt Sverige. DN misstänkliggör t.o.m. det faktum att Putin blivit demokratiskt vald som ytterligare än försvårande omständighet, det ryska folket verkar gilla ordning och reda till skillnad mot kaoset under Jeltsin.

Ledarredaktionen skriver med anledning av Putins närvaro fina ord om de värden EU och Sverige står för, så här skriver de,

Men EU-ledarna kan inte blunda. EU är ingen enkel köpmannasammanslutning, värnet om demokratin, rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter är dess grundval.

Ja, precis DN, och på tal om värnet av demokratin, rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter så hände det en liten incident i Eslöv förra helgen som hade största relevans på dessa fina ord. Det hände i Sverige, det hände i nutid, det hade absolut med demokrati, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter att göra. Vad valde ni, demokratins fanbärare, att göra? Ni valde att som i princip enda media i vårt land, inte rapportera ett enda dugg från denna händelse, ni var helt tysta, inte en artikel, inte en rad, ingenting. DN:s ledarredaktion har absolut ingen som helst trovärdighet kvar i dessa frågor, är man politisk korrekt så är man med i klubben, annars är man odemokratisk och kan behandlas hur som helst, allt enligt DN:s egna demokratiska regler. DN:s ledargarnityr representerar den värsta och äckligaste sortens hyckleri det går att finna på denna jord, t.o.m. en tidning som SvD har gått om DN med hästlängder när det gäller objektivitet och moralisk stringens. DN:s pappersupplaga är en ovälkommen gäst i mitt hem, jag läser DN på nätet enbart för att kunna kritisera dem och få fart på blodtrycket, att sponsra den ekonomisk genom en prenumeration skulle aldrig falla mig in.

Ja, där satt den!

Ja, där satt den!
Efter trista besked från den nya regeringen om höjda A-kasseavgifter kom äntligen ett positivt besked, CMR, Centrum mot rasism, läggs ner. Denna organisation har i.o.f.s. roat oss och förorsakat många putslustiga artiklar även på min blogg, men naturligtvis är det rätta att lägga ner denna tomteorganisation. Lägga ner är fel ord då det rör sig om att dra in statsbidragen, men alla inblandade är rörande överrens om att det i själva verket är liktydigt med en regelrätt nedläggning. Det framkommer också i SvD:s artikel att den tidigare, sparkade verksamhetschefen Amina Ek, fortfarande får lön efter en överenskommelse. Det är inget annat än sjukt, en oduglig chef för en totalt onödig låtsasorganisation får lön av våra skattepengar efter att hon fått sparken från denna överflödiga organisation, kan det bli mer bisarrt?

onsdag, oktober 18, 2006

Media glider på orden och dess betydelse

När SD hade en utbildningskonferens i Eslöv så attackerades de av diverse grupper på vänsterkanten. Grupperna använde våld och skadade Björn Söder som fick uppsöka vårdinrättning, dessutom orsakade våldsverkarna en hel del skadegörelse. Media har beskrivit de inblandande våldsverkarna som "aktivister". Detta ord ger fel accosationer, det kunde lika gärna röra sig om naturfreak som delade ut flygblad när man använder ett sådant ord som "aktivist". Detta tycker t.o.m. Näringslivets medieinstitut. Vi kan tillägga att en rikstidning som DN utmärker sig genom att inte rapportera alls. DN rapporterar i princip inte alls om händelser som går utanför de sju riksdagspartierna, undantaget F!, Piratpartiet och Junilistan. Jag får väl upprepa min uppmaning att säga upp er eventuella prenumeration på DN, det är en odemokratisk tidning som man inte bör stödja genom en prenumeration.

tisdag, oktober 17, 2006

Ett resultat av valresultatet?

När SD samlades i Eslöv för ett utbildningsmöte så attackerades de församlade SD-medlemmarna av "vänsteraktivister" (osäkert hur vi skall benämna dessa element), fönsterrutor gick sönder och annan skadegörelse ägde rum, dessutom så skadades Björn Söder i armen efter att en "aktivist" sparkat på en dörr när han såg att Söder hade armen mellan dörren och dörrkarmen. Det var enligt uppgift två poliser på plats, de vågade inte ingripa då de var i numerärt underläge.

Denna attack var inte unik, flera sådana attacker har skett under årens lopp. Det som är unikt är att massmedia rapporterar om händelsen och kritiska röster börjar höras offentligt. Innan det senaste valresultatet skedde ett antal sådana attacker i tysthet, klockrena attacker på demokratin skedde utan att media brydde sig. Det skulle vara alltför flagrant att inte rapportera om sådana här attacker på demokratin efter att SD fått nästan tre procent i senaste valet. Dessutom har ju det svenska etablissemanget rest sig som en man och protesterat efter det politiska mordet på en känd journalist i Ryssland, att efter det medvetet blunda för sådana här politiska aktioner i vårt eget land skulle möjligen vara lite väl magstarkt.

Vi måste också reflektera över de polisresurser som avsätts för dessa politiska aktiviteter när vi jämför med idrottsliga evenemang, ett derby i Stockholm mellan Djurgården och Hammarby drar enorma polisresurser, där sparas det inte på antalet poliser. Hur mycket får då demokratin kosta i jämförelse med fotboll, en fotboll som är på väg att spåra ur och där vanliga barnfamiljer inte längre vågar gå på matcherna? Ett förslag som bloggen kommer med är att spela dessa högriskmatcher utan publik och satsa dessa polisiära resurser på att försvara demokratin i stället.

Vi närmar oss också den punkt där politiska partier likt SD måste försvara sig själva. Alla förstår varför dessa partier håller en låg profil, man vill inte bli förknippas med våldsanvändning. Dessutom vinner man en del sympati när man blir angripna på detta nesliga sätt. Detta gäller dock bara till en viss punkt, en överdriven offermentalitet vinner i längden ingen sympati, folk anar taktik. Efter några attacker som blivit belysta i media så framstår det dessutom vilka som är angriparna och vilka som försvarar sig själva, i detta läge är det ett måste att börja försvara sig själva och de mötesdeltagare man har ansvar för. I värsta fall får man hyra in vakter för lite av de pengar man efter valet är i åtnjutande av.

måndag, oktober 16, 2006

Unga kvinnor pressas till själmord

Enligt stödföreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" så pressas unga kvinnor till själmord efter de hårda domar som mördarna av de nämnda kvinnorna fick. Enligt undersökningar så har flera föreningar kommit i kontakt med unga flickor som uppmanats att begå självmord. I flera fall där polisen först bedömt dödsfall för självmord så börjar man nu befara att det varit fråga om mord eller att kvinnorna pressats till självmord.

Detta är ju hedersrelaterade konflikter från i huvudsak muslimska familjer. Detta är så makabert så jag var tvungen att läsa artikeln två gånger för att fatta vad jag läste. Statsmakterna och våra kära yrkespolitiker visar en flathet som på mig verkar helt otroligt. Detta beteende passerar gränsen för vad som är acceptabelt med ljusår. Det är ett hot och ett hån mot allt vad vi i detta land står för. Att samhället varit alltför flat inför detta problem bevisas av att mördaren av Fadime genast tog tillbaka sitt erkännande efter att det gått upp för honom vilket straff han fick. Dessutom sker inga fler mord vad vi vet och kvinnorna pressas till själmord i stället. De som ängar sig åt sådana här saker och har en sådan syn på sin familj och döttrar hör inte hemma i vår kultur. De är inte välkomna här och bör inte få sätta sin fot här i vårt land. De bör sparkas ut efter avtjänat straff, på livstid, allt annat är fullständigt oacceptabelt, och då talar jag om alla familjemedlemmar som deltagit i dessa aktioner. Detta skulle göra att flickorna dessutom skulle leva betydligt tryggare i framtiden, den hotande släkten skulle med polisens hjälp eskorteras med expressfart till Arlanda för vidare transport till de avkrokar de kommer ifrån. Där kan de odla sin heder hur mycket de vill. Nu är det fanimig dags att sätta ner foten!

söndag, oktober 15, 2006

Smått & Gott

Visste ni att Anna Sjödin spelat rugby på landslagsnivå? Jamei visste det nog inte.
Tänkvärd krönika om en mans försyndelser mot det motsatta könet.

Det nya förslaget om arbetskraftsinvandring

Den nya regeringen avser att införa mer generösa regler för arbetskraftsinvandring. Den stora skillnaden mellan detta nya förslag och det system som redan finns är att det skall bli lättare för människor utanför EU att söka jobb och att få stanna efter att man fått arbete en period. Mauricio Rojas skriver i DN-debatt,

Det första av dessa förslag syftar till att avskaffa det gästarbetarsystem som vi hittills har haft, med korta arbetstillstånd som inte har gått att förlänga. I stället inriktas nu förslaget på att underlätta en permanent bosättning i Sverige, med initialt tillfälliga arbetstillstånd som enkelt kan förlängas för att efter några år - fyra år enligt majoritetsförslaget - lika enkelt kunna omvandlas till permanenta uppehållstillstånd. Vandelsprövning förekommer givetvis i samtliga fall.

Det andra och mest innovativa av dessa förslag är införandet av så kallade arbetssökarvisum, som ger möjlighet åt icke EU-medborgare att komma till Sverige och under tre månader söka jobb. Förutsättningen är att det ska handla om personer som söker jobb inom ett yrke som arbetsmarknadsmyndigheterna har förklarat som bristyrke och att man i övrigt uppfyller villkoren för visering inom ramen för Schengenavtalet.

Det tredje förslaget som är värt att uppmärksammas gäller en kraftig förenkling av proceduren kring tillståndsgivningen och (enligt majoritetsförslaget) arbetsmarknadsprövningen. Det ska sammanlagt ta max tio dagar att få en tillståndsansökan prövad.

Enligt arbetskraftsinvandringskommitténs förslag kommer det alltså att bli enklare för arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd, det skall enligt förslaget bli enkelt att få detta i Sverige. Dessutom skall icke EU-medborgare få komma till Sverige och under tre månader åka runt och söka jobb. Man kan undra var dessa människor skall bo under tiden de åker runt och söker jobb, på hotell? Skall dessa arbetssökande plötsligt få söka asyl om de inte hittar ett jobb? Kan de rentav beviljas asyl fast de kommit som arbetssökande? Vilken kontroll har man att det inte rör sig om kriminella personer? Hur sker en sådan vandelskontroll? Går det överhuvudtaget att kontrollera om en person är kriminell som kommer från t.ex. Filipinerna? Den största frågan är naturligtvis, varför kan inte de människor som redan går arbetslösa nu i Sverige ta de jobb som finns, om det nu råder arbetskraftsbrist inom vissa områden. Man kan förstå att om det behövs vissa typer av ingenjörer så kan det vara svårt att tillgodose detta behov från den kader av arbetslösa vi har. Men är detta förslag om friare regler för arbetskraftsinvandring utanför EU riktat till utbildade ingenjörer och läkare eller är det riktat till lågutbildade kvinnor som skall ta tjänst som pigor åt alliansens statsråd och andra? Jag har inget emot att dessa anställer pigor eller hemhjälp, men anställ dessa då från den grupp som redan i dag går arbetslösa i Sverige.

Rojas skriver också att riksdagen står oenig i frågan om hur mycket av den prövning som skall ske, ska utgöras av staten och myndigheter och hur mycket som kan skötas av företagen själva. I denna fråga har vänsterblocket mina sympatier utan tvekan.