söndag, oktober 15, 2006

Det nya förslaget om arbetskraftsinvandring

Den nya regeringen avser att införa mer generösa regler för arbetskraftsinvandring. Den stora skillnaden mellan detta nya förslag och det system som redan finns är att det skall bli lättare för människor utanför EU att söka jobb och att få stanna efter att man fått arbete en period. Mauricio Rojas skriver i DN-debatt,

Det första av dessa förslag syftar till att avskaffa det gästarbetarsystem som vi hittills har haft, med korta arbetstillstånd som inte har gått att förlänga. I stället inriktas nu förslaget på att underlätta en permanent bosättning i Sverige, med initialt tillfälliga arbetstillstånd som enkelt kan förlängas för att efter några år - fyra år enligt majoritetsförslaget - lika enkelt kunna omvandlas till permanenta uppehållstillstånd. Vandelsprövning förekommer givetvis i samtliga fall.

Det andra och mest innovativa av dessa förslag är införandet av så kallade arbetssökarvisum, som ger möjlighet åt icke EU-medborgare att komma till Sverige och under tre månader söka jobb. Förutsättningen är att det ska handla om personer som söker jobb inom ett yrke som arbetsmarknadsmyndigheterna har förklarat som bristyrke och att man i övrigt uppfyller villkoren för visering inom ramen för Schengenavtalet.

Det tredje förslaget som är värt att uppmärksammas gäller en kraftig förenkling av proceduren kring tillståndsgivningen och (enligt majoritetsförslaget) arbetsmarknadsprövningen. Det ska sammanlagt ta max tio dagar att få en tillståndsansökan prövad.

Enligt arbetskraftsinvandringskommitténs förslag kommer det alltså att bli enklare för arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd, det skall enligt förslaget bli enkelt att få detta i Sverige. Dessutom skall icke EU-medborgare få komma till Sverige och under tre månader åka runt och söka jobb. Man kan undra var dessa människor skall bo under tiden de åker runt och söker jobb, på hotell? Skall dessa arbetssökande plötsligt få söka asyl om de inte hittar ett jobb? Kan de rentav beviljas asyl fast de kommit som arbetssökande? Vilken kontroll har man att det inte rör sig om kriminella personer? Hur sker en sådan vandelskontroll? Går det överhuvudtaget att kontrollera om en person är kriminell som kommer från t.ex. Filipinerna? Den största frågan är naturligtvis, varför kan inte de människor som redan går arbetslösa nu i Sverige ta de jobb som finns, om det nu råder arbetskraftsbrist inom vissa områden. Man kan förstå att om det behövs vissa typer av ingenjörer så kan det vara svårt att tillgodose detta behov från den kader av arbetslösa vi har. Men är detta förslag om friare regler för arbetskraftsinvandring utanför EU riktat till utbildade ingenjörer och läkare eller är det riktat till lågutbildade kvinnor som skall ta tjänst som pigor åt alliansens statsråd och andra? Jag har inget emot att dessa anställer pigor eller hemhjälp, men anställ dessa då från den grupp som redan i dag går arbetslösa i Sverige.

Rojas skriver också att riksdagen står oenig i frågan om hur mycket av den prövning som skall ske, ska utgöras av staten och myndigheter och hur mycket som kan skötas av företagen själva. I denna fråga har vänsterblocket mina sympatier utan tvekan.

Inga kommentarer: