lördag, oktober 21, 2006

Även du min käre Brutus

Alliansen har börjat ta efter den vänsterregering som vi hade innan valet. Allt handlar om att dra in pengar, principer och vallöften är det inte så noga med när allt kommer till kritan. Alliansen sade före valet att den skulle "öka egenfinansieringen" vad gällde de olika A-kassorna. Det står tydligt i regeringsförklaringen,

– Arbetslöshetsförsäkringen skall bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar. Det bör vidtas åtgärder för att säkra att de som är arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Vi kommer att presentera förslag om att öka egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen.

Nu har de olika siffrorna kommit på vad höjningen till årsskiftet ska bli. Principen om egenfinansieringen gäller tydligen inte, två förbund, Lärarförbundet samt Akademikernas A-kassa kommer att få betala så stora avgifter att de drar in mer än vad förbunden har i utgifter. Det kan inte med bästa vilja i världen betraktas som att "öka egenfinansieringen". Dessutom skall det bli obligatoriskt att vara med i dessa kassor, där frångår man de liberala principer som de flesta i Alliansen säger sig förfäkta varmt i andra sammanhang. Varför det blir obligatoriskt är lätt att räkna ut, i vissa förbund som betalar mer än den s.k. egenfinansieringen, är risken att bli arbetslös liten, alltså skulle en stor del av medlemmarna lämna A-kassan när den nya höjningen kommer. Nu gäller det att dra in pengar, alltså överger man liberala principer och låter mammon tala, precis som den förra regeringen. Skall vi välja pest eller kolera?

Inga kommentarer: