lördag, oktober 21, 2006

Inga övergångsregler denna gång heller

Efter årsskiftet får vi två nya medlemmar i EU, det är Rumänien och Bulgarien. Förra gången öststater blev medlemmar i EU diskuterade Sverige övergångsregler för arbetskraft därifrån. (S) ville ha regler mot att arbetskraft därifrån utnyttjade våra transfereringssystem. Dessutom finns ju farhågan att denna arbetskraft slår ut svensk arbetskraft. (S) blev nedröstat i riksdagen förra gången när de ville ha de s.k. övergångsreglerna, nu sitter Alliansen i regeringsställning och har majoritet i riksdagen, några övergångsregler lär det inte bli. Alla är dock medvetna om att denna gång har även Storbritannien och Irland talat om att införa övergångsregler.

Det har påtalats gång efter gång att farhågorna kommit på skam, det blev ingen invasion av sociala turister. Det stämmer säkert, bara krångligheten att skaffa bidrag gör det sannolikt svårt för utländska människor att tillskansa sig dessa bidrag. Däremot har det kommit en ström av polska arbetare till Sverige. Det är inget fel i det om arbete utförs på områden där vi inte har egen arbetskraft. Nu är det inte riktigt så. Jag skulle uppsöka en vallokal som låg vid en förskola på valdagen, jag hittade inte dit. Jag cyklade in vid en förskola och skulle fråga några parkservice-arbetare om vägen, de höll på med att fixa rabatter och liknande. Nu kunde jag inte fråga dem om någonting, de var nämligen polacker som kommit hit för att jobba. Dessa arbetare är förmodligen mycket duktiga och hederliga människor, ingen skugga skall falla över dem, men varför, varför i hela friden kan inte några av alla de arbetslösa som finns i min hemkommun utföra dessa arbeten? Jag bor i en kommun med stor arbetslöshet, det rörde sig här om enkla arbeten som de flesta kan utföra, det rörde sig om kommunala jobb dessutom. I stället för att sätta de arbetslösa i jobb med dessa arbeten så har kommunen lagt ut dessa jobb på entreprenad, som i sin tur anställt polska arbetare. Jag undrar också hur många svenska arbetare som hittat jobb i Polen? Eller går strömmen av arbetare från Polen och hit, den andra strömmen som går till Polen från Sverige är företag som flyttar från vårt land till polen för att få billigare arbetskraft. Jag har en bestämd känsla av att Sverige sitter med Svarte Petter på hand i detta illustra EU-spel.

Inga kommentarer: