lördag, december 22, 2007

Javisst har han rätt

I en artikel på Brännpunkt i SvD försvarar Lars Hultkvist KD:s och Hägglunds ståndpunkt att äktenskapet enbart skall vara en institution mellan man och kvinna. Med uppenbar risk att bli stämplad som politisk inkorrekt tar Hultkvist denna ståndpunkt som sin egen. Så här skriver han i SvD,

- Bland alla tänkbara föreningar som två eller fler personer kan ingå är äktenskapet en unik institution för att skapa trygghet kring barnafödande och släktets fort-bestånd.

Kunde inte sagt det bättre själv, äktenskapet tjänar ett högre syfte än att tjäna enskilda personer. I dag ser varje människa bara till henne själv, varje förmån eller institution som inte kan utnyttjas för egen del är en ständig påminnelse om orättvisa. Det enda ideal som verkar sättas i högsätet i dagens politiska debatt är den enskildes rätt till allt som grannen eller arbetskamraten kan komma att utnyttja. Rättvisa in absurdum för den enskilde är det enda som gäller och alla andra hänsyn ses med yttersta skepsis och är definitivt politiskt inkorrekt. Homosexuella skall ha exakt samma rättigheter som heterosexuella oavsett om det gäller att skaffa sig barn eller gifta sig i kyrkan. Denna princip sätts så högt att konsekvenserna inte längre spelar någon roll, om barn far illa om de adopteras av homosexuella så bortförklaras detta och skeptikerna stämplas som homofober omedelbart. Hultkvist formulerar detta så här,

- De flesta riksdagspartier betraktar äktenskapsfrågan ur ett rättighetsperspektiv. Om inte enkönade par får ingå äktenskap så anses de vara diskriminerade. Men är det ett rimligt och relevant argument? Om en yrkesmässigt kvalificerad person nekas ett arbete på grund av sin hudfärg så är det ett solklart fall av diskriminering. Men få vill påstå att en man är diskriminerad för att han inte kan vara med i ett damlag.

Nå, vi män som inte är feminister får väl gemensamt söka medlemskap i något damlag och när vi blir nekade får vi väl anmäla detta till DO. Nu är chansen minimal att få DO på sin sida om man som jag är medelålders vit man med fast anställning, jag är per definition en av dem som diskriminerar.

Länk SvD

fredag, december 21, 2007

Det gränslösa Europa


I dag den 21a december utökas det så kallade Schengensamarbetet till att gälla länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Malta. Schengenavtalet innebär att man inte behöver ha pass vid gränsövergångar mellan länderna som deltar i detta samarbete, man skall dock ändå alltid ha pass med sig vid resa mellan länderna eller ett speciellt ID-kort.

Idéerna bakom detta avtal är ett gränslöst Europa där handeln och resandet ökar mellan de berörda länderna. En stark influens om internationalism torde också ligga bakom detta avtal. Man anar liberala principer och idéer bakom samarbetet och det nya regelverket. Rörliga människor och ökad handel skall bidra till ökade resultat för företag inom området.

Nu är det så att redan innan detta avtal så var det oerhört lätt att resa mellan dessa länder, skillnaden torde inte vara revolutionerande för vanliga människor. Jag själv t.ex. åkte runt i Europa redan innan vi ens var med i EU utan problem och utan att visa mer än framsidan på mitt pass när jag var i tjugoårsåldern, alltså för trettio år sedan. Man skall ju fortfarande ha passet med sig så skillnaden blir att inga gränskontroller mellan länderna görs mellan de länder som är med i avtalet. De enda som verkligen tjänar på detta torde vara kriminella ligor och smugglare, jag har svårt att se det på annat sätt.

I en artikel i DN står det så här,

"En opinionsundersökning i Öster¬rike visar att 75 procent av befolkningen är emot förändringen. Förbundskansler Alfred Grusenbauer avfärdar oron och säger att utvidgningen av Schengenområdet i stället ökar säkerheten i Österrike, som har en 126 mil lång gräns mot nya medlemsländer."

Folket är som vanligt inte med på noterna när politikerna och andra makthavare genomför sina projekt. Man får den känslan allt oftare att det demokratiska systemet mest är en hämsko för våra moderna politiker som så gärna vill mingla med sina partibröder ute i Europa. Men Grusenbauer tar väl ändå priset, hur kan en slopad gräns öka säkerheten? En annan aspekt av dessa slopade gränser är att flyktingströmmarna kommer att kunna röra sig ännu lättare genom Europa och att Dublinavtalet blir ännu svårare att tillämpa. Dublinavtalet stipulerar att en flykting skall söka asyl i det första EU-land som den kommer till. Hur detta avtal skall kunna tillämpas om vi slopat all gränskontroll har jag mycket svårt att se.

Länk DN 1

Länk DN 2

torsdag, december 20, 2007

Reepalu mot Billström om flyktingpolitiken


I Malmö högskola drabbade Ilmar Reepalu och migrationsminister Tobias Billström samman om flyktingpolitiken. Debatten skildras i en artikel på DN och enligt den har de två politikerna lite skilda utgångspunkter får en framtida flyktingpolitik. Reepalu vill ställa samma hårda krav på invandrare som på svenskar för att få diverse bidrag. Det bidrag Reepalu siktat in sig på mest är A-kassan där den inhemska befolkningen fått betydligt skärpta krav. Formellt måste vad jag kan förstå, samma A-kasseregler gälla för alla, invandrare som svenskar, det är väl i den praktiska tillämpningen det kan skilja i så fall. Dessutom är det så att flyktingar som aldrig kommit in på arbetsmarknaden uppbär socialbidrag och andra bidrag i huvudsak. Svenskar uppbär i högre grad A-kassa och det är för denna försäkring som kraven skärpts sista tiden.

Ilmar Reepalu påpekar att i Malmö är inte flyktingfrågan någon blockfråga, moderater och socialdemokrater är t.ex. överrens om att det är nödvändigt att ta bort den så kallade EBO-lagen, alltså lagen som säger att flyktingar har rätt att ordna sitt eget boende. Nu kan vi meddela att flyktingfrågan inte är någon blockpolitisk fråga på riksplanet heller, har i princip aldrig varit det. Just denna fråga om flyktingpolitiken har aldrig debatterats offentligt så gemene man kan ta del av debatten och tycka till om den. Hela frågan har debatterats högst förstulet i riksdagen på ett sådant sätt att frågan absolut inte skall sippra ut utanför riksdagens väggar. Oron från berörda politiker att frågan skall slippa ut från riksdagens lokaler har varit skriande uppenbar.

Billström påpekade under debatten att avskaffande av EBO-lagen inte är någon "quick fix" som löser hela flyktingproblematiken. Där kan vi verkligen hålla med honom, snarare blir det som att sätta plåster på ett kulhål. Det är väl enda gången hitintills vi håller med honom fullständigt och utan förbehåll.

Billströms huvudargument för att lösa flyktingfrågan är att flyktingar skall försörja sig själva, helst från första dagen i Sverige. Dessutom skall flyktingar som vill ta hit anhöriga försörja sig själva först innan några anhöriga tillåts komma hit. Kraven är högst rimliga, men ändå inte tillräckliga. Med anhöriga skall enligt mig räknas fru och barn. Har man kommit hit som politisk flykting kan inte alla som har något släktband tillåtas komma hit, det är orimligt. För det första blir det väldigt många människor, som dessutom inte har något skyddsbehov. Dessutom kostar det med tiden enorma summor då det enda dessa anhöriga gör är att tillbringa sin ålderdom här. Jag undrar själv hur gamla människor som levt ett helt liv i en annan kultur och i ett helt annat samhälle med helt andra värderingar kan trivas en enda dag i en betongförort långt hemifrån. Det verkar inte vara så många av våra makthavare som delar mina undringar dock.

Länk DN

Attacker mot räddningstjänsten

För inte så många år sedan var attacker mot räddningstjänsten ett fullständigt okänt begrepp. Det ansågs av i princip alla människor som något fullständigt sjukt att attackera brandmän och annan räddningstjänst när de ryckte ut, inte ens mördare och tjuvar skulle kunna tänka sig att göra något slikt. Rapporterna på senare tid om just sådana attacker mot räddningstjänsten duggar allt tätare, en företeelse som tidigare var ett helt okänt och otänkbar. I DN och SvD samt i en massa andra tidningar står det nu om en attack där brandmän skulle släcka en brand i Kornbäcksskolan Malmö. När räddningstjänsten kom fram till platsen så attackerades de med raketer. Branden hade dessutom uppkommit genom att en raket skjutits in i skolan. Det krävs inte något tänkande på högre abstraktionsnivå för att förstå att det var samma gäng som startat branden som senare attackerade räddningstjänsten.

Stefan Comnell vid räddningstjänsten säger att han skall polisanmäla tilltaget. Jasså verkligen? Ett ungdomsgäng attackerar räddningstjänsten när de försöker släcka en brand som startats av samma ligistgäng och vi får då veta att händelsen kommer att polisanmälas. Eftersom bevisföringen kan bli kinkig antar i alla fall jag att det inte kommer att leda till någonting som liknar en fällande dom. Skulle det ändå bevisas (mot all förmodan) att någon i gänget skjutit raketen mot skolan eller mot räddningstjänsten väntar en klapp från en luttrad socialtant. Om någon politiker eller annan makthavare händelsevis skulle läsa denna blogg kan jag meddela att jag och en massa andra röstberättigade och skattebetalande människor är jävligt trötta på detta förbannade dalt med dessa förhärdade ligister. Vi är också jävligt trötta på den allmänna samhällsutvecklingen. Vi vill inte att utvecklingen går åt detta håll där vissa områden alltmer börjar likna ett Harlem i förfall. Sätt in resurser för att lösa dessa brott, beivra dessa grova brott (för det är det även om vissa makthavare gör allt för att blunda med båda ögonen) på allvar. Alla skador skall betalas fullt ut av ungdomar eller föräldrar. I den mån en ickesvensk medborgare gör sig skyldig till dylika brott skall de utvisas på livstid. Samhället och våra valda politiker skall agera och göra något åt problemen och samhällsutvecklingen, det är liksom det som är vitsen med vårt demokratiska system.

Länk DN

Länk SvD

tisdag, december 18, 2007

Kulturarvet och svenska kyrkan

Jag läser en artikel på SvD opinion och häpnar. Skolverket anser att det är i enlighet med alla föreskrifter att ha skolavslutningar i kyrkan, bara tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. I samma artikel läser jag att en biskop, Ragnar Persenius, som alltså är en tung företrädare för svenska kyrkan, anser att alla skolavslutningar i kyrkan skall avskaffas då dessa är till för alla elever. Man häpnar, vad blir nästa steg, att kyrkan företrädare gifter sig borgerligt kanske? I sin iver att vara politiskt korrekta och med sin tid har kyrkans företrädare blivit löjliga. De anser inte att skolavslutningar kan hållas i kyrkan emedan sekulariserade tjänstemän på t.ex. skolverket anser att det går finfint.

Så här står det i artikeln.

- De allra flesta skolor firar jul på ett eller annat sätt. I klassrummen finns både julstjärnor och adventsljusstakar. Och oavsett om man går till kyrkan eller inte, så klipper barnen tomtar och smällkarameller.

Javisst, snart kommer väl krav på att skolbarn inte får klippa tomtar i skolan också. De som kräver detta högst av alla blir väl kyrkans representanter som verkar avsky sin egen religion och traditioner. I artikeln är olika röster av olika människor framförda i den debatt som varit i ämnet, några röster är mycket kloka, här är några av dessa.

- Jag tror inte att man på något sätt främjar ökad tolerans genom att säga att vi ska avskaffa våra kulturella traditioner.

- Tvärt om finns det en stor risk i det.

- Om effekten av att vi välkomnar många nya svenskar i vårt land blir att de gamla svenskarna känner att man måste utplåna sina egna traditioner, då kommer folk att vända sig emot invandring.

- Rasisterna i Sverige säger redan att invandringen leder till att vi måste ge upp vårt kulturarv.

Det är nog inte bara rasister som säger det, det är ju så explicit att vi tvingas ge upp delar av vårt kulturarv varav skolavslutningen i kyrkan är ett lysande exempel på detta. Det kan ju inte vara så att om man påstår, helt riktigt, att vi faktiskt tvingats ge upp en liten bit av vårt kulturarv om vi t.ex. avskaffar skolavslutningar i kyrkan, ja då är man rasist. Det är märkligt att så många "vanliga" människor förstår det som politiker, biskopar och människor i tidningarnas redaktioner inte förstår. Kan det ha att göra med de erfarenheter som alldeles vanliga människor kan tillgodogöra sig samt att de inte har något krav på sig att vara politiskt korrekta? Eller beror det på något annat?

Länk SvD

måndag, december 17, 2007

Den politiska nomenklaturan visar sitt rätta ansikte

Ja det gör den i en artikel av SvD där avgående politikers inkomstgaranti tas upp. Avgående politiker har en inkomstgaranti för att klara omställningen från ett politiskt uppdrag till ett vanligt jobb. Nu är det så att många lever gott på denna inkomstgaranti väldigt länge, utan att någonsin försöka få ett annat jobb. En politiker som intervjuas i SvD, Inga Lantz säger så här så här i SvD.

- Jag har fått en ekonomisk trygghet sedan jag slutade i riksdagen, så att jag har kunnat måla, kunnat skriva – ja, levt ett gott liv.

Ja, nu var inkomstgarantin inte menat som en hög pension för avdankade politiker (eller var den faktiskt det?) Lantz får 33792 kr i månaden. Denna höga ersättning har hon haft ända sedan 1988, hon har alltså aldrig ens tänkt tanken att söka något jobb.
Vivianne Gerdin, riksdagsledamot för C fram till 2006 och som kvitterar ut 38980 i månaden säger så här i artikeln.

- Ha,ha, ha... Du menar att jag skulle söka jobb! Eller vadå?

Ja det kan man kanske skratta åt. Vi förstår nu vad som menas med ordet "köttgrytorna" som den politiska makten betecknas med. Vi förstår också varför de etablerade partierna ogärna vill ha konkurrens av ytterligare ett parti som just nu står och knackar på riksdagens dörr. De etablerade politikerna vill inte trängas vid "köttgrytorna" naturligtvis. Maud Ekendahl, riksdagskvinna för moderaterna fram till 2006 säger så här i intervjun.

- Är jag då berättigad till, efter de regler som har varit i riksdagen, att få den här garantin, då är man ju dum om man går ut och jobbar, och söker ett jobb

Ja, och dumma är inte de politiker som tagit sig ända upp till maktens finrum. Återigen måste vi påminna om Anders Isakssons bok "Den politiska adeln" där han visar att politiker blivit en klass för sig, våra tiders adelsklass med speciella privilegier. Politiken har blivit en födkrok och en karriärmöjlighet, förmånerna och "pensionsvillkoren" är på den nivån att vanliga människor bara kan drömma om dem. Sedan undrar upprörda politiker varifrån politikerföraktet kommer från. Vi andra undrar varför de redan etablerade partierna slår vakt om sina positioner så fanatiskt att de tar till vilka fula knep som helst för att slippa ytterligare konkurrens. Eller rättare sagt, vi är många som inte längre undrar över just det.

Vi bara måste länka till Strokirks underbara och obetalbara teckning av denna artikel, håll till godo och njut.

Länk SvD

söndag, december 16, 2007

Gissa partitillhörighet

Ja, varför inte gissa vilket parti denna gynnare tillhör


Här kommer spelevinken igen. Här talar han om vem han är, känner ni inte till vilket ungdomsförbund han är ordförande för kan ni fortfarande gissa partitillhörighet.

Vänsterpartiet? Miljöpartiet? Kalle Ankapartiet? Nä, Niklas Wykman är ordförande för MUF, tillhör alltså Moderata Samlingspartiet. Som Grue säger är han väl knappast representativ för partiet i dag, men är han det i morgon?

Nä, jag tror vi får bjuda på lite annan musik, vi måste tvätta våra öron lite med denna uppfriskande mjuk-snällrock


KD:s dilemma


Göran Hägglund går i dag ut i en artikel där han försvarar KD:s hållning att säga nej till en förändrad äktenskapslagstiftning. Han poängterar att KD är enda riksdagsparti som står för denna ståndpunkt. Problemet är att partiet har stått för andra saker som enda riksdagsparti och sedan backat från dessa rakryggade ståndpunkter. När riksdagen röstade om adoptionsrätt för homosexuella så var KD emot detta förslag. Vid de debatter som föregick omröstningen i riksdagen så var det dock främst moderater som talade emot adoptionsrätt för homosexuella. Läser vi i KD:s partiprogram så står det absolut inget om att partiet är emot adoptioner för homosexuella. Frågan om adoptioner för homosexuella är tydligen inget man vill skylta med eller stå för offentligt i dag. Annars vore denna fråga också en fråga där KD står ensamt mot de övriga riksdagspartierna. Varför Hägglund lyfter du inte även denna fråga?

Kristdemokraterna backade även i frågan om abort för utländska kvinnor, eller rättare sagt, Hägglund bestämde sig för att tillåta abort för utländska kvinnor, en stor del av partiet var dock emot en sådan lagstiftning.

KD:s ledning med Hägglund i spetsen ville inte heller sänka abortgränsen, alltså den tid en kvinna behöver vara gravid för att inte längre få göra abort. Det fanns starka krafter inom KD som faktiskt ville sänka gränsen men Hägglund fick kalla fötter och ville väl inte stöta sig med de övriga liberala krafterna inom Alliansen.

Vi anar här en konflikt mellan konservativa krafter inom Alliansen och liberala krafter. Det råder ingen tvekan om att de liberala krafterna i dag är oerhört mycket starkare än de konservativa krafterna. Inom moderaterna så har de liberala krafterna sopat mattan med den konservativa falangen. Vi frågar oss hur mycket som egentligen återstår av den konservativa falangen inom moderaterna?

Det enda parti som överhuvudtaget kan sägas ha någon konservativ inriktning kvar är KD av riksdagspartierna. Hägglund har dock backat som vi sett från en rad konservativa ställningstaganden, detta av rädsla för att skapa en spricka i Alliansen och för att de liberala krafterna är så oerhört mycket starkare i dag. Dessutom är de flesta stora dagstidningars redaktioner och övrig media liberala i sin framtoning och konservativa ställningstaganden ses ofta som bakåtsträvande, mossiga och politiskt inkorrekta. Det är dock så att KD inte skulle förlora några väljare på att hålla fast vid sin konservativa hållning, tvärtom de skulle vinna väljare eftersom väljarkåren är mycket mer konservativ än riksdagen och den tredje statsmakten som den så träffande kallas. Skall man appellera till övriga Alliansen och media eller till en presumtiv väljarkår? Detta är KD:s dilemma och det är med bakgrund av detta som man får se att Hägglund nu går ut och för en gångs skull inte backar.