Högre tjänstemän, statsvetare och andra akademiker som tagit politisk ställning

Här publicerar vi politiska ställningstagande av högre tjänstemän i statliga/kommunala organisationer, högre befattningshavare i andra andra offentliga organisationer, samt  statsvetare och andra akademiker. 

Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund.

Inga kommentarer: