torsdag, maj 11, 2006

Reinfeldt försvarar religiösa friskolor

I partiledardebatten mellan Göran Persson och Reinfeldt så försvarade Reinfeldt de reigiösa friskolorna, tyckte att det behövdes olika skolformer.

onsdag, maj 10, 2006

De etablerade partierna skall stoppa SD

De etablerade partierna funderar som bäst på hur de skall agera för att på olika sätt stoppa SD och hindra att de får något inflytande. Folkpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern vill att partierna redan innan valet deklarerar hur SD skall bemötas.

Fp:s partisekreterare Johan Jakobsson, vill att inget av partierna skall bilda lokala majoriteter med hjälp av SD.

Inget av de sju riksdagspartierna kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna på nationell, lokal eller regional nivå efter höstens val enligt SvD.

söndag, maj 07, 2006

Slöja i försvarsmakten

DN skriver stolt att den första kvinna som täcker sitt hår av religiösa skäl ryckt in i försvarsmakten. Kvinnan rycker in i F 17 i Kallinge Blekinge. Enligt DN har Plutonchefen och tre andra personer från flygflottiljen har inlett ett nära samarbete med Malmö moskén för att få djupare kunskaper i Islam och bättre förstå kvinnan situation.

Utmärkt integrationsarbete kan man tycka. Folk från försvaret studerar islam för att kunna ta emot en person, det görs stora ansträngningar för att alla skall kunna delta utan att bli kränkta. Sverige strävar väl efter att bli det mest jämställda och mest multikulturella försvaret i värden. Det kanske vi lyckas med också. Nu är det så att försvaret skall fylla en uppgift, nämligen att försvara våra gränser mot invaderande styrkor. Min oro är att man glömmer bort denna basala uppgift, om man nu inte redan gjort det, i sin strävan att göra politiskt korrekta politiker nöjda, de skiter sannolikt i försvarets verkliga uppgift, bara vi framstår i jämlik dager.

Pressofficerare Kent Löving säger så här i DN,

- Hon är som alla andra värnpliktiga och ska göra sin värnplikt. Det är bara att hon har slöja och då får vi anpassa vissa saker efter det.

Nä, det tycker inte jag, att svenska försvaret skall behöva anpassa sig efter krav från några religioner. Det är ju absurt, skall svenska försvaret anpassa sig efter de religioner som människor som invandrat till vårt land har?

Mats Norman, handläggare för lika behandling på Försvarsmakten säger så här i DN,

- Försvarsmakten ska ju spegla samhället.

Fel, försvarsmakten skall skydda Sverige mot främmande makters invasionsarméer.