onsdag, maj 10, 2006

De etablerade partierna skall stoppa SD

De etablerade partierna funderar som bäst på hur de skall agera för att på olika sätt stoppa SD och hindra att de får något inflytande. Folkpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern vill att partierna redan innan valet deklarerar hur SD skall bemötas.

Fp:s partisekreterare Johan Jakobsson, vill att inget av partierna skall bilda lokala majoriteter med hjälp av SD.

Inget av de sju riksdagspartierna kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna på nationell, lokal eller regional nivå efter höstens val enligt SvD.

Inga kommentarer: