lördag, februari 09, 2008

Hur skall vi ställa oss till liberalismen av idag?

Många systemkritiska människor skyller dagens elände på socialdemokraterna. När vi pratar om "elände" i detta sammanhang menar vi den katastrofala flyktingpolitiken först och främst men även andra saker som styrs av politisk korrekthet som t.ex. adoption för homosexuella. Naturligtvis åker socialdemokraternas stödpartier med i denna kritik. Det är socialdemokraterna med stödpartier som infört och i huvudsak driver det mångkulturella projektet är åsikten bland en hel del av dagens systemkritiker och politiskt inkorrekta.

När det så visar sig att Alliansen driver samma politik blir besvikelsen stor. Det var ju socialdemokraterna som drev projektet med det mångkulturella samhället, det var ju socialdemokraterna som drev PK-frågor som adoption för homosexuella och andra mer eller mindre extremt feministiska frågor. Svaret blir då att alliansen blivit "socialdemokratisk".

Analyserar vi traditionell socialdemokratisk politik så är den inte speciellt politisk korrekt i dagens politiska klimat. De gamla socialdemokraterna hade aldrig tillåtit adoptioner för homosexuella t.ex. När riksdagen röstade om förslaget med adoptioner var det lika många från alliansen som röstade för som från det socialistiska blocket. Det var dessutom socialdemokraterna som införde stoppregeln den 13e december 1989 för flyktingmottagningen när flyktingvågen från Balkan blev det svenska samhället övermäktigt. Stoppregeln innebar att Sverige enbart tog emot konventionsflyktingar och flyktingströmmen blev med en gång till en rännil. Det var den borgerliga Bildt-regeringen som rev upp beslutet och såg till att flyktingströmmen till Sverige återigen tog fart.

Det är Reinfeldt som sagt att allt svenskt är "barbari", det är Maud Olofsson som sagt att det inte är svenskar som byggt upp Sverige, det är Leijonborg som skall starta statlig, skattefinansierad imamutbildning. Har dessa borgare gått och blivit socialdemokrater i själ och hjärta? Nej, naturligtvis inte, sanningen är otrevligare än så. Sanningen är tyvärr så att liberalismen i dag är lika politiskt korrekt som socialdemokratin. Liberaler är lika mycket för det mångkulturella samhället som socialdemokrater (går vi till respektive väljarkår kan det t.o.m. vara värre på liberalt håll).

Läs hela artikeln på SD-blogg

fredag, februari 08, 2008

Nu börjar det!

Ja nu börjar de komma, kraven på att västerländska samhällen skall anamma sharialagar. I Storbritannien har ärkebiskopen, Rowan Williams, föreslagit att sharialagar skall införas i landet. Jag trodde att någon liberal skulle bli först med denna typ av förslag i mångkulturens namn, men tydligen kom kyrkan före med detta förslag. Ärkebiskopen motiverar införandet med att det skulle underlätta integrationen samt att vissa delar av sharia redan har godkänts av västerlandet.

Det gamla ordspråket att "ger man lillfingret tar de hela handen" visar sig stämma återigen. Bäst är alltså att sätta stopp från början, här gäller västerländska lagar, punkt slut. Utan tvivel skulle införandet av sharialagar underlätta integrationen av muslimska människor, haken är bara att ursprungsbefolkningen skulle "desintegreras" och plötsligt känna sig som främlingar i sitt eget land.

Ärkebiskopen kommer sedan med ytterligare ett argument, han påstår att "eftersom många muslimer ändå inte har något förhållningssätt till brittisk lagstiftning" är det lika bra att införa sharia. Nu är det nog så att ursprungsbefolkningen i Storbritannien inte har något som helst "förhållningssätt" till sharia, och därmed så faller detta argument lika tungt som en berusad clown med för stora skor. Förövrigt så menar Williams att muslimerna skiter i brittisk lag när han säger att de saknar "förhållningssätt" till denna lag.

Ett naturligare förhållningssätt vore att ställa kravet, - följ brittisk lag eller åk härifrån. Nu ger väl ett sådant förhållningssätt inte lika många PK-poäng kan jag tro.

Länk DN

torsdag, februari 07, 2008

Skärpta regler för anhöriginvandring

Regeringen vill tillsätta en utredning om skärpta krav för anhöriginvandring. Den som vill ta hit sina anhöriga skall kunna visa på en bostad och regelbundna inkomster. Detta nya krav framfördes under en presskonferens där Reinfeldt och Billström deltog.

Oppositionen har genast kritiserat regeringens förslag. Socialdemokraternas flyktingpolitiske talesman, Magdalena Streijffert, säger så här i DN.

Vi tror det är viktigt för integrationen att familjemedlemmar får komma hit och vi är rädda att försörjningskravet skapar ett A- och B-lag med personer som är beroende av att anhöriga kan försörja dem

Nu är det så att detta B-lag redan finns, fast det är skattebetalarna som betalar notan och inte anhöriga. Hur Streijffert menar att integrationen befrämjas för att anhöriga kommer skulle vara intressant att veta. Alla erfarenhet visar att just arbete och flyktingens inställning är viktiga för integrationen.

Förslaget skall ses mot bakgrund av att det börjar bli alltmer uppenbart att nuvarande flyktingpolitik inte fungerar. I stället för att börja i rätt ände och reformera svensk flyktingpolitik i grunden så lappar man på en politik som inte har visat sig hålla. Begreppet "flykting" har tappat sin innebörd och antalet som för uppehållstillstånd som inte har betecknats som flyktingar har hela tiden varit stort. Problemen med nuvarande politik är uppenbara med arbetslöshet och uppkomsten av etniska ghetton där laglöshet råder. När en allt större andel av de röstberättigade medborgarna börjar inse problemens omfattning så lappar och lagar regeringen på en politik som från början var absurd och ohållbar.

Länk SvD

Länk DN

onsdag, februari 06, 2008

Rädsla och demokrati

DN:s ledarredaktion hyllar förslaget från Leijonborg att starta utbildning av imamer i svensk statlig regi. Så här skriver de i sin ledarartikel.

Sverige har en gedigen tradition av rädsla för främmande trosuppfattningar. Gustav II Adolf satsade på att göra Sverige till den rätta trons försvarare och hade framgång i trettioåriga kriget. Då var katolikerna fienderna och jakten på dem skoningslös. Stormaktsväldet föll och upplysningsidéerna nådde också hit.

Ja, Sveriges intoleranta tradition visar sig också när det gäller politisk inkorrekthet. Där måste man nog säga att DN:s ledarredaktion fullföljer denna tradition. Vi kan bara konstatera att katolicismen aldrig erövrade Sverige. Samma utfall kanske vi inte får när det gäller islam, det gör en avsevärd skillnad. Det är heller inte bara fråga om rädsla, det är frågan om vad människor vill i detta land som skall vara demokratiskt. Oavsett hur det ser ut med människors rädsla för främmande religioner så kan det ju vara så att en majoritet av den inhemska befolkningen inte VILL omvandla Sverige till en islamisk stat. Så hur ställer sig DN:s ledarredaktion till det då?

Vidare skriver redaktionen.

En av staten organiserad utbildning för imamer (vars roll skiljer sig från kristna präster) är ett viktigt steg för att markera att islam liksom kristendom och judendom är en religion med hemort i Sverige. Det ska vara möjligt att leva som muslim på samma sätt som det är möjligt att leva som kristen, det vill säga att vår gemensamma, världsliga lagstiftning är överordnad religiösa föreskrifter.

Svenska folket har alltså blivit påtvingade en främmande religion utan att ens ha blivit tillfrågad. Nu kan man ju tycka att denna fråga är viktigare än om vi skall ha 75 eller 80 % A-kassa. När vi går till val kan vi rösta på vilken nivå vår A-kassa skall ligga på, vi får dock inte välja om det svenska samhället skall omvandlas i sina grundvalar.

Liknelsen med judendomen är inte heller relevant. Antalet judar riskerar inte att komma upp i det antalet muslimer vi redan nu har i vårt land. Antalet judar beräknas till knappt 20,000 i vårt land, antalet muslimer beräknas till minst 100,000 kanske är de mångdubbelt fler beroende på hur man räknar. Judar har aldrig ifrågasatt svensk lag eller det sätt vi andra, icke judar, lever på. Skillnaderna är fler och en tröttande lista kanske inte nödvändig. Vi kan bara konstatera att jämförelsen mellan islam och judendomen är irrelevant. Det tonfall ledarredaktionen använder är inte speciellt demokratiskt och vad människor i allmänhet tycker är ointressant, det lyser igenom DN:s artikel mycket tydligt. Om landets journalister visade samma hänsyn och tolerans till politiskt inkorrekta och systemkritiska människor som de visar mot en främmande religion så skulle det vara ett viktigt steg mot ett mer demokratiskt synsätt.Länk DN

tisdag, februari 05, 2008

Utbildning av svenska imamer

I SvD står det att regeringen tagit fram en utredning för att ta fram konkreta förslag att utbilda svenska imamer. Staten utbildar för präster för skattepengar, Leijonborg tycker att detta är ett argument för att utbilda svenska imamer för samma skattepengar. Luciano Astudillo (S) säger så här i SvD.

Först när den muslimska religionstillhörigheten är ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet kan vi bryta utanförskapet och isoleringen som många svenska muslimer upplever

Man kan undra om Astudillo ägnat en tanke åt att det svenska folket kanske borde få yttra sig i frågan att den muslimska religionstillhörigheten skall bli ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet. Lars Leijonborg säger så här i samma artikel.

Det påstås att saudiarabiska radikala muslimer erbjuder sig att tillhandahålla imamer gratis, och brist på pengar gör att moderata muslimer som vill starta en moské inte har något alternativ. Då bidrar vi med öppna ögon till en radikalisering av islam i Sverige, vilket är mycket, mycket olyckligt.

Jaha, saudiarabiska radikala muslimer erbjuder imamer gratis. Man kan undra hur de i så fall fått uppehållstillstånd i Sverige. Enligt allt sunt förnuft har saudiarabiska muslimer inga som helst flyktingskäl i vårt land. Enligt all logik skall det inte finnas någon möjlighet för dessa att ens bosätta sig i vårt land, hur i hela friden kan då dessa radikala grupper erbjuda dessa imamer? Det är något som inte stämmer här.

Lite längre ner i samma artikel står det att Leijonborg vill förändra den sneda könsfördelningen inom den akademiska världen. Enligt artikeln så är 83 % av alla professorer män. Nu slås ju alla av att 100 % av alla imamer är män. Vore det inte naturligt att Leijonborg försökte få lite jämnare könsfördelning av imamerna i detta jämställdhetens paradis?

I nätupplagan av SvD denna morgon står det i artikeln under den nämnda artikeln att "stening hotar otrogna systrar i Iran". Jaha, det är alltså ett sådant synsätt Leijonborg vill utbilda bort med våra skattepengar. Det är alltså ett sådant synsätt Astudillo vill, skall bli ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet. Ingen av dessa politiker, varken på höger eller på vänsterkanten, skulle drömma om att fråga vad svenska folket tycker i dessa frågor.


Länk SvD imamer

Länk stening

måndag, februari 04, 2008

Kulturkrock


Ytterligare en flicka misstänks ha knuffats ut från en balkong, denna gång i Malmöstadsdelen Fosie. Vid ett antal liknande sådana fall tidigare har det misstänks att flickor knuffats ut från balkonger, någon gång har också personer dömts för brott, andra gånger har brott ej kunnat bevisas. Det är lätt att börja raljera kring dessa brott men det är naturligtvis djup tragik som ligger bakom dessa händelser, oavsett hur det gått till när dessa unga flickor fallit från sina respektive balkonger. Vi kan utesluta att unga flickor från mellanöstern har ett speciellt dåligt balanssinne samtidigt som de drabbas av en obetvinglig lust att balansera på balkongräcken. Den förklaringen är inte trovärdig helt enkelt.

Det är tyvärr så att människor från vissa kulturer har ett helt annat synsätt på många saker än vad vi har i detta kalla nordiska land. Relationer i unga år och frihet att gå ut och träffa vem man vill är helt otänkbara i en del kulturer. Det är inte så att de har ett synsätt som vi hade på medeltiden, vi har förmodligen aldrig haft en sådan kultur här. Inte ens på vikingatiden hade vi ett sådant synsätt som vissa kulturer har nu, utan en betydligt friare inställning till relationer och frihet för unga människor. Detta är mångkulturens baksida och hela detta gigantiska experiment med att flytta snart sagt hela folkgrupper har visat sig misslyckat och missriktat. Många människor som kommer hit till Sverige från en annan tid och annan kultur kommer aldrig rota sig här eller trivas. De kommer aldrig känna sig hemma här lika lite som vi skulle känna oss hemma i den iranska landsbygden. I all vår svenska snällhet har vi gjort en massa människor en otjänst liksom vi gjort oss själva en otjänst. Svenska politiker kan verkligen spelet där alla förlorar i slutänden.

Länk SvD

Länk DN