lördag, augusti 26, 2006

Sahlin igen

Allas vår söderböna Mona förnekar sig inte, nu har hon köpt mycket dyrare flygbiljetter än andra ”vanliga” politiker. Biljetterna gick på 28 papp, en skitsumma när det rör sig om skattemedel, det är ju sexigt att betala skatt för oss andra. Det är måhända sexigt för Mona att åka som furste. Jag skulle kunna skita i hennes Toblerone och lyxbiljetter om hon gjorde något vettigt för svenska folket. Hon har dock inte åstadkommit något konkret vad jag kan minnas, detta fast hon suttit på fler ministerposter än någon annan. Hon har ofta framträtt i TV och lagt ut texten, ibland har hon kallat de skattebetalare som förser henne med lyxbiljetter för rasister, men vad har hon konkret åstadkommit? Inget vad jag vet, jag minns när boxaren Paulo Roberto (han som INTE var kungen av Kungsan) vänslades med socialdemokraterna, då lovade Sahlin att arbeta för en legitimering av proffsboxningen i vårt land, jaha, vart tog det löftet vägen? Detta var bara ett exempel, vad har kvinnan gjort för Sveriges folk, hon som suttit hela sitt liv vid köttgrytorna?

fredag, augusti 25, 2006

Ännu en rasist

Oskorei om Bo nylén, fd styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund, läsvärt.

Kommuner vill inte ta emot flyktingar

När riksdagen sade jag till den tillfälliga utlänningslagen fick många ja på sin asylansökan. Det gjorde att många fler flyktingar än beräknat fått uppehållstillstånd. Alla dessa flyktingar måste placeras, detta arbete har dock gått trögt för intergrationsverket. Många kommuner har sagt nej eller inte alls svarat på integrationsverkets förfrågan på mottagning av flyktingar. Alla kommuner som tar emot flyktingar får pengar från staten, de kommuner som tar emot dessa extra flyktingar får extra pengar för dessa flyktingar. Senaste uppgiften är att varje kommun får 20,000 extra för varje flykting de tar emot, en summa som är mycket liten jämfört med de kostnader som ett mottagande för med sig.

Experten på Integrationsverket, Sven-Ove Johansson, säger så här till DN,

Vi har heller inte ambitioner gentemot alla kommuner i landet. En del kommuner är små, ligger avlägset och har inte så stor roll att spela i det här sammanhanget.

Ligger avlägset och har ingen roll i det här sammanhanget? Vad spelar det för roll var kommunen ligger i landet? Måste flyktingarna få bostad i storstadsregionerna, jobb lär de inte få någonstans i Sverige i dag. Låt mig gissa att Stockholms norra kommuner som Djursholm, Lidingö och Solna inte tar emot någon flykting, som vanligt. Det är kommuner med mycket låg flyktingkvot, oerhört hög skattekraft och ändå låg kommunalskatt. Politikerna som styr dessa kommuner talar fint om solidarisk flyktingpolitik, men låter de mycket fattigare södra förorterna ta emot alla flyktingar.

torsdag, augusti 24, 2006

Prövning av äktenskap

Enligt SR strömmar det in fler ansökningar om uppehållstillstånd för anhöriga. Bakgrunden är regeländringar på EU-nivå. Enligt SR är det FÖRBJUDET att kontrollera om ett äktenskap är äkta. Jag läser artikeln en gång till, det står likadant andra gången jag läser. Vem ligger bakom denna EU-lag? Svenska miljöpartiet? Detta är fanimig inte klokt, jag känner själv personer som ingått skenäktenskap och fått pengar för det. Det är väl dags att fundera på att gå ur EU om detta vansinne skall fortsätta.

onsdag, augusti 23, 2006

Insändare i lokaltidningen

Läste en insändare i lokaltidningen i dag. En upprörd person skriver om hur hon blir störd av crossmotorcyklar varje kväll. Hon har ringt polisen ett flertal gånger, inget händer. Crossarna kör på promenadvägar, det är helt förbjudet. Förarna är av låg ålder, ett lagbrott det också. Cyklarna är inte registrerade, det finns ett flertal olagligheter i samband med busåkandet, polisen gör ingenting. Samma skribent har enligt artikeln anmält grov skadegörelse av en vårdcentral, hon har pekat ut gärningsmännen för polisen, de har i alla fall inte tagit om hand förövarna. Varför gör polisen ingenting? Varför agerar de inte? Är det inte polisens jobb att beivra lagöverträdelse?

På annan plats i samma tidning lovar socialdemokraterna, att om de vinner valet (vilket de gör med säkerhet i aktuell kommun) så skall de anställa fler lärare i skolan (vilket är bra, men det är de som dragit ner lärartätheten från början) satsa på hälsa och rörelse samt att inga avgifter skall hindra ungdomar från att delta i aktiviteter på friluftsdagar och utflykter. Låter ju humant och bra, men det alla efterlyser är ju att polisen ingriper när lagöverträdelser görs av ungdomar på glid för att det drabbar alla omkringboende. Att åtgärder sätts in för att stoppa skadegörelse och busåkning med EU-mopeder som är oerhört frekvent. Det låter dock inte lika fint att sätta in åtgärder mot detta, det är sannolikt inte lika politiskt korrekt. Vad som är polisens ansvar och kommunledningens kan vi alltid diskutera, men de signaler kommunledningen ger väger oerhört tungt.

tisdag, augusti 22, 2006

Citat från Kamalis rapport (3)

Läser med fasa vidare i Kamalis rapport. Trodde inte det kunde bli värre men det blir det. Orkar ni med mer? Försök, detta blir sista citatet från den missförstådde dissidenten, om jag inte hittar något riktigt hårresande, vilket inte är otroligt. Till dagens citat,
-Utredningen har utgivit rapporterna Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59) samt På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60). Rapporterna visar att diskriminering förekommer inom alla sektorer i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Dessa resultat går mot föreställningen om att rasism och diskriminering är kopplade till illvilliga människors maktutövning. De visar i stället att det är genom vardagliga handlingar, utförda av vanliga människor, som diskriminering, exkludering och underordning skapas och vidmakthålls. Internaliserade uppfattningar om “den andra” som annorlunda och bärare av essentiella egenskaper är en viktig beståndsdel i hur arbetet organiseras, och markerar därmed både individernas position i arbetslivet och hans eller hennes möjligheter på arbetsmarknaden. Ojämlika anställningsvillkor, rasism på arbetsplatsen, utestängning från arbetslivet, inlåsning i lågkvalificerade och dåligt betalda arbeten, föreställningar om bristande kompetens, osynliggörande, stigmatisering och nedvärdering är alla komponenter i en etnisk (rang)ordning som möjliggör diskriminering, underordning och exkludering.
Diskriminering är således inget undantag i arbetslivssammanhang utan en grundläggande princip för hur arbetet ska organiseras, fördelas och belönas. 1 en situation där krav på anpassning, flexibilitet och lojalitet styr rekrytering och karriärvägar är de anställdas etniska och könsmässiga egenskaper viktiga utsorteringskriterier. Hudfärg, efternamn och klädval är avgörande i rekryteringssituationer, men de är även viktiga när det gäller vilka arbetsuppgifter man blir tilldelad och var på arbetsplatserna man förväntas vara.

"Diskriminering förekommer inom alla sektorer i arbetslivet"?? Är det Sydafrika för tjugofem år sedan han talar om? Nä, dagens Sverige. "Rasism på arbetsplatsen"? Och hur har du bevisat det Kamali? Du bara svammlar, det är du som är full av fördomar Kamali. "Etniska och könsmässiga egenskaper är viktiga utsorteringskriterier"? Nämen, är du inte riktigt klok i huvudet Kamali, jag har haft kvinnliga chefer i hela mitt arbetsliv, jag arbetar med många invandrare, det stämmer helt enkelt inte, din rapport Kamali. Du får underkänt.måndag, augusti 21, 2006

Nomenklaturan förnekar sig inte

Mona Sahlins dotter, Ann-Sofie Sahlin, har fått en mycket eftertraktad praktikplats och vikariat på svenska ambassaden i Washington. Dottern har tydligen gått förbi en lång kö på sökande till den eftertraktade praktikplatsen. Det finns regler hur dessa platser skall tillsättas, bl.a. måste platserna annonseras ut, detta skedde inte. Sahlins dotter fick platsen ”informellt” . Dottern var noga med att påpeka att hon var dotter till Sahlin, statsrådet. När Expressen försöker få en kommentar av Sahlin så vägrar hon, genom ett skriftligt besked så meddelar hon detta,

Ni får vända er till ansvarig generalkonsul i Washington med frågor hur de tillsätter praktikplatser och korttidsvikariat. Som politiker är jag självklart mycket noga så att mina barn inte särbehandlas, varken positivt men heller inte negativt. Min dotter är 28 år och har de senaste åtta åren arbetat och studerat i USA, vilket hon fortfarande gör för att ta sin magisterexamen i statsvetenskap.

Nu är det ingen som tror på att Sahlins dotter inte fått detta jobb genom modern, även om dottern i.o.f.s. är mycket välutbildad och kvalificerad. Detta visar på det jag så många gånger skrivit om, den nutida politiska nomenklaturan är vår tids adel, en överhet som har förmåner och fördelar som vanligt folk inte kommer i närheten av, vår tids frälse.

söndag, augusti 20, 2006

Socialdemokratisk valaffisch

Såg en socialdemokratisk valaffisch när jag var ute precis, stod så här, ” fem bostadslösa är fler än fyra direktörer”. Så intelligent, inga valaffischer är speciellt intellektuellt uppbyggliga, men sänks inte nivån från val till val? Sedan så börjar man fundera, jaha, bostadslösa, det finns det gått om i Stockholms län, sossarna har haft makten i hur många år? Alltså, hur tänker de? Frågan om bostadslösa är ingen långsiktig, global fråga som tar decennier att bearbeta, det är ju för fan de som suttit vid makten? Så vad har ni gjort socialdemokrater för de bostadslösa under den tiden ni suttit vid makten?

Nä, min slogan är, "fem väljare är fler än fyra maktfullkomliga yrkespolitiker."

Valkompass


Vilket parti ligger du närmast i dina åsikter? Både DN och SvD har valkompass som SvD säger och partitest som DN väljer att kalla det. Jag gjorde båda som ett test, på DN:s blev jag socialdemokrat, på SvD:s valkompass blev jag Kristdemokrat. I just dessa test blev nog SvD:s test riktigare. I DN:s test blev det dessutom mycket jämt mellan partierna när jag gjorde testet, något som bekräftar att det just är en ”Mittenpolitisk blogg”. Nu finns det andra partier som är utanför riksdagen också, dessa finns ju inte med i dessa tester, någonstans måste tidningarna dra en gräns för hur många partier man kan ha med i dessa tester. Frapperande är ändå hur olika utfallet blir mellan tidningarnas olika tester. Det beror på hur dessa är utformade naturligtvis, dessutom tillkommer i verkligheten hur man viktar olika frågor, personkemi, vad man tycker om de olika partiledarna, samt ens egen tradition, hur man brukar rösta.