onsdag, augusti 23, 2006

Insändare i lokaltidningen

Läste en insändare i lokaltidningen i dag. En upprörd person skriver om hur hon blir störd av crossmotorcyklar varje kväll. Hon har ringt polisen ett flertal gånger, inget händer. Crossarna kör på promenadvägar, det är helt förbjudet. Förarna är av låg ålder, ett lagbrott det också. Cyklarna är inte registrerade, det finns ett flertal olagligheter i samband med busåkandet, polisen gör ingenting. Samma skribent har enligt artikeln anmält grov skadegörelse av en vårdcentral, hon har pekat ut gärningsmännen för polisen, de har i alla fall inte tagit om hand förövarna. Varför gör polisen ingenting? Varför agerar de inte? Är det inte polisens jobb att beivra lagöverträdelse?

På annan plats i samma tidning lovar socialdemokraterna, att om de vinner valet (vilket de gör med säkerhet i aktuell kommun) så skall de anställa fler lärare i skolan (vilket är bra, men det är de som dragit ner lärartätheten från början) satsa på hälsa och rörelse samt att inga avgifter skall hindra ungdomar från att delta i aktiviteter på friluftsdagar och utflykter. Låter ju humant och bra, men det alla efterlyser är ju att polisen ingriper när lagöverträdelser görs av ungdomar på glid för att det drabbar alla omkringboende. Att åtgärder sätts in för att stoppa skadegörelse och busåkning med EU-mopeder som är oerhört frekvent. Det låter dock inte lika fint att sätta in åtgärder mot detta, det är sannolikt inte lika politiskt korrekt. Vad som är polisens ansvar och kommunledningens kan vi alltid diskutera, men de signaler kommunledningen ger väger oerhört tungt.

Inga kommentarer: