fredag, september 01, 2006

Brott & Straff

Jag läste i veckan i min lokaltidning om en sällsynt rå och brutal misshandel. Efter en fest i maj blev två ungdomar uppmanade av en nittonåring att lämna festen, de två ungdomarna var sexton och sjutton år gamla. De två ungdomarna gick från festen och väntade in nittonåringen. När så nittonåringen skulle ta bussen hem så överföll de honom med sparkar och slag, sjuttonåringen använde ett knogjärn. Enligt vittnesuppgifter så fick den misshandlade nittonåringen ta emot ett trettiotal sparkar och slag, misshandeln fortsatte medan offret låg medvetslös på marken. Den misshandlade nittonåringen fick bl.a. fyra allvarliga tandfrakturer. Tingsrätten ansåg sig tvungen att döma de båda ungdomarna till grov misshandel, något Annat hade varit uppseendeväckande. Straffet för grov misshandel är mellan 1 års fängelse och tio års fängelse, vad fick då dessa ungdomar för straff? De slapp fängelse helt p.g.a. deras ungdom, de blev i sedvanlig ordning överlämnade för vård inom socialtjänsten. Vad detta innebär vet vi inget om, det skulle kunna innebära ungdomsanstalt.

Är man sjutton år och gör sig skyldig till dylika handlingar så är man mogen att ta ett fängelsestraff också. Straffmyndighetsåldern är femton år, den äldste var här sjutton år, alltså två år äldre än straffmyndighetsåldern. Detta är dalt med grova brottslingar, som dessutom inte blir hjälpta av detta dalt. Tvärtom, de tror de kan göra vad som helst och komma undan med det, staten hjälper till i detta självbedrägeri. Ännu värre är de signaler som dessa milda domar ger. Rättssystemets uppgift är framför allt att tala om för både ungdomar och andra hur allvarligt samhället ser på olika brott, denna uppgift uppfyller förnärvarande inte vårt samhälle.

Ett myrsteg fram, två tillbaka

Jens Orback trädde fram förra veckan och presenterade ett förslag om att ställa krav på flyktingar som kommer till vårt land. Det är första gången på mannaminne som Socialdemokraterna presenterar ett förslag i den riktningen, större krav. Bakgrunden torde vara en opinion bland de röstberättigade som vill ha hårdare krav. Redan har det hörts kritiska röster internt från de socialdemokratiska leden. Peter Weiderud, ordförande i den omtalade Broderskapsrörelsen säger så här till ekot,

Jag tror att det finns en risk att det spelar på fel strängar i alla fall inte på de strängar som vi från Broderskapsrörelsen skulle vilja spela på i den här diskussionen.

Nej, vi vet nog vilka strängar broderskapsrörelsen helst vill spela på. Broderskapsrörelsen är ju känd för att samarbeta med muslimska extrema organisationer, som t.ex. Sveriges Muslimska Råd (SMR), för att fiska röster. Efter förra valet kom det brev från Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges Muslimska Förbund (SMF), som är en del av paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd (SMR), som påtalade att dess medlemmar röstat socialdemokratiskt och att det vore smakligt att Socialdemokraterna betalade tillbaka genom att genomföra något av dess förslag under mandatperioden. Det är dessa strängar som Weiderud helst vill spela på.

torsdag, augusti 31, 2006

Maud Olofsson

I SVTs partiledarutfrågning i kväll torsdag. Klart den partiledare som gjorde sämst i från sig av de som hitintills framträtt. Olofsson trasslade in sig i kärnkraftsproblematik och det forna samarbetet med Socialdemokraterna. Samtidigt har jag svårt att avgöra hur hennes lite bondaktiga och flåshurtiga stil gör sig hos svenska folket, jag själv är tämligen imun mot hennes förmodade charm, men det är möjligt att den går hem ute i stugorna.

tisdag, augusti 29, 2006

Det bästa vi har sett i denna valrörelse

Rojas, SVT1, i dag tisdag morgon. Rojas debatterar med en miljöpartist som jag inte ens snappar namnet på. Jag är häpen, hakan åker ner, jag blir förvirrad, han säger ju det som jag alltid sagt, som ingen politiker någonsin vågat säga, som jag varit säker på att aldrig få höra av en etablerad politiker. Han säger att arbetslösheten bland invandrare INTE beror på rasism utan att det finns för få jobb, att det inte är svenskarnas fel utan den svenska regeringens fel (vilken superb paradox, han vänder på skulden 180 grader, det är ju regeringen som brukar anklaga det svenska folket) han säger att brottsligheten spelar roll, han säger att människor känner sig otrygga i ickeprivilegierade bostadsområden. OK, jag är ingen folkpartist, men detta var bra, för bra på en sådan dålig sändningstid. Man kände genom rutan att han stod för något, att han menade vad han sade och dessutom trodde på det. Man kände att det var allvar, man kände att här stod en politiker med rak rygg, sade obehagliga sanningar, men han stod för det, han gick rakt genom rutan. En sak skall du veta Rojas, om du har etablissemanget emot dig så har du en majoritet av folket bakom dig, jag lovar. För Maud Olofsson spelade etablissemanget större roll än folket (euroomröstningen och kovändningen därefter) jag tror inte Rojas gör en sådan 180 gradersväng. I dag tar jag av hatten för dig Rojas.

Så går det tydligen till

Centerpartiet är numera den främsta förespråkaren för en generös flyktingpolitik, inte Socialdemokraterna som vissa tycks tro. Olofsson har t.o.m. antytt att Socialdemokraterna ”fiskar i grumliga vatten” känns uttrycket bekant? Maud Olofsson går ut och propagerar för ökad invandring i form av ”green card”, ökad arbetskraftsinvandring och en slappare flyktingpolitik rent allmänt. På det lokala planet ser det dock annorlunda ut, vi vet hur få flyktingar vissa borgerliga kommuner tar emot, samtidigt som de utåt ger uttryck för en generös flyktingpolitik. De två centerpartisterna i Kungsbacka röstade i kommunalfullmäktige nej till att kommunen skulle ta emot dessa extra flyktingar som fick stanna genom den tillfälliga flyktingöverenskommelsen. Detta samtidigt som Olofsson går ut och propagerar för den rakt motsatta åsikten, samt är med och röstar igenom den tillfälliga flyktinglagen.

Följden blir att alla dessa flyktingar hamnar i de kommuner som redan tagit emot enorma mängder flyktingar och har stora problem med ekonomi och kulturella kollisioner, samtidigt som rika borgerliga kommuner som vanligt inte tar emot någon flykting alls. Kungsbacka kommun tar genom centerpartisternas agerande inte emot några flyktingar, detta samtidigt som Olofsson går ut på riksplanet och propagerar för motsatt åsikt.

måndag, augusti 28, 2006

Hmmm...

Tror jag fått en släng av detta.

Äldrefrågan

I Socialdemokraternas egen tidskrift ”Aktuellt i politiken” skriver Nina Blomberg att M-besparingar drabbar de äldre. Moderaterna vill höja högkostnadsskyddet med några hundralappar, därför hotar Blomberg med hur svårt det kommer att bli för pensionärerna om M tar över. Blomberg menar också att en tydlig skiljelinje går mellan S och M. Så här skriver hon,

Det går en tydlig skiljelinje mellan moderaternas politik och den socialdemokraterna går till val på när det gäller äldrefrågorna. Regeringen har redan tidigare i år i en nationell utvecklingsplan lagt fast att det krävs både ekonomiska satsningar och nya initiativ för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. I år har mer än en halv miljard satsats på de mest sjuka och på att utveckla hemsjukvården. Med början nästa år ska 100 000 fler platser skapas i olika varianter av äldreboende, och det sker en höjning av bostadstillägget.

Nu är det så att Socialdemokraterna var med och skrev under på den pensionsöverenskommelse som vi har i dag och som kommer att sänka min pension med ungefär 8000 kr per månad. Socialdemokraterna vill höja bostadsbidraget med en hundralapp i månaden för pensionärer, så bra, men först har de varit med om att sänka den kommande pensionen med 8000/månaden. Den enda tydliga skiljelinje som finns i denna fråga är den mellan de som skrev under pensionsöverenskommelsen och de som inte gjorde det. Det skall sägas på en gång att vi sannolikt inte hade råd med det gamla systemet, vi lever längre i dag och pensionärerna blir fler, men sättet det kom till på är i sanning odemokratiskt. Ingen föregående debatt skedde om uppgörelsen, en uppgörelse utan åsiktsskillnader eller meningsutbyte mellan de stora partierna. Allmänheten blev mycket slarvigt informerad och förstod inte innebörden i det nya systemet. Det är t.o.m. så att hela uppgörelsen medvetet blev nedtystad, enligt Hannes Råstam så hemligstämplades över 500 skrivelser inom det Socialdemokratiska partiet i pensionsfrågan.

Den avgörande frågan är dock att i en fråga som verkligen spelar roll, så vill svenska folket ha demokrati, alltså ingen överenskommelse mellan partierna, utan ett val, olika alternativ att välja mellan, prioriteringar att ta ställning till, en livlig demokratisk debatt. Det kanske fanns andra områden att prioritera ned till förmån för pensionssystemet.

Nu vill Socialdemokraterna att jag skall välja att rösta på dem i stället för M p.g.a. en hundring extra i bostadstillägg, jag skiter högaktningsfullt i denna hundralapp, jag tänker rösta på ett parti som inte skrev under pensionsöverenskommelsen.

söndag, augusti 27, 2006

Dagens fråga och morgondagens

Surfade in på en Socialdemokratisk blogg av en händelse. Nämligen Maryam Yazdanfar(kopierat, skulle aldrig komma ihåg stavningen annars;-)). På henns blogg skriver hon dagens fråga, nämligen, "varför vill moderaterna sänka och korta föräldraledigheten? Hur ska jag ha råd?" I kommentarerna skrev jag då morgondagens fråga, nämligen, "Varför genomförde Socialdemokraterna, tillsammans med övriga partier pensionsreformen. Detta utan offentlig debatt eller offentlig belysning, ingen strid partier emellan eller belysning från massmedia, folket hölls i okunskap. Denna reform gör mig ungefär 100.000 kr fattigare per år som pensionär, hur skall jag ha råd?"
Skall bli intressant och se vad hon svarar, om hon svarar. Vi väntar med spänning.

Socialdemokraterna stramar upp

Socialdemokraterna minns väl Folkpartiets trick från förra valet med språkkrav för medborgarskap. Det förslaget ensamt gav flera procent väljarstöd på valdagen. FP tänker göra om tricket detta val, samma trick går ytterst sällan att göra om två gånger dock, dessutom så är övriga alliansbröder, i alla fall C, emot ett språktest för medborgarskap, så det lär inte bli ett sådant vid en alliansseger i det kommande valet.

Nu har även Socialdemokraterna sett ljuset, en stark väljaropinion vill se hårdare krav på den slappa immigrationspolitiken. Orback presenterar därför att paket på hårdare krav för nyanlända flyktingar, ingen dagersättning om de inte medverkar i svenskutbildning samt skyldighet att ta del av samhällsinformation. Nu kan man tycka att dessa krav är självklara och borde ha införts för länge sedan. Tänk er att någon vill immigrera till ett annat land, men inte är intresserad av att ta del av samhällsinformation om det nya landet, en utvecklingsstörd borde förstå att något är fel om immigranten har en sådan inställning, det tog dock tid för sossarna att förstå detta.

Inte oväntat röner detta ytterst modesta förslag kritik från en del andra partier.
Yvonne Ruwaida säger så här enligt SvD,

Det handlar om att dra åt tumskruvarna och det skuldbelägger människor, eftersom det skapar en bild av att de som kommer hit inte vill lära sig svenska.

Jasså, men om man verkligen är intresserad av att lära sig svenska så går man väl på den utbildning som finns, samt erhåller den dagersättning som utlovats, vad är då problemet? Enda problemet är om någon inte vill lära sig svenska. Det finns faktiskt människor som invandrat till vårt land, bott här i tio år utan att lära sig svenska. Sorry Ruwaida, alla vill tydligen inte lära sig svenska.

Enligt SvD så anser riksdagsledamoten Annika Qarlsson (c) att det är "anmärkningsvärt" att Orback väljer att ställa krav på motprestationer på en enskild grupp. Hur exakt menar Qarlsson, att alla svenskar skall gå igenom svenska för invandrare? Med Qarlssons syn skulle vi aldrig någonsin kunna ställa krav på invandrare, missbrukare, arbetslösa eller socialbidragstagare, de tillhör ju alla en ”enskild grupp”. Centerpartiet är faktiskt lika mycket ute och cyklar som V och MP i dessa frågor. Vi frågar oss, kommer C ha lika stort inflytande i en borgerlig regering som MP haft i nuvarande regeringskonstellation?