måndag, augusti 28, 2006

Äldrefrågan

I Socialdemokraternas egen tidskrift ”Aktuellt i politiken” skriver Nina Blomberg att M-besparingar drabbar de äldre. Moderaterna vill höja högkostnadsskyddet med några hundralappar, därför hotar Blomberg med hur svårt det kommer att bli för pensionärerna om M tar över. Blomberg menar också att en tydlig skiljelinje går mellan S och M. Så här skriver hon,

Det går en tydlig skiljelinje mellan moderaternas politik och den socialdemokraterna går till val på när det gäller äldrefrågorna. Regeringen har redan tidigare i år i en nationell utvecklingsplan lagt fast att det krävs både ekonomiska satsningar och nya initiativ för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. I år har mer än en halv miljard satsats på de mest sjuka och på att utveckla hemsjukvården. Med början nästa år ska 100 000 fler platser skapas i olika varianter av äldreboende, och det sker en höjning av bostadstillägget.

Nu är det så att Socialdemokraterna var med och skrev under på den pensionsöverenskommelse som vi har i dag och som kommer att sänka min pension med ungefär 8000 kr per månad. Socialdemokraterna vill höja bostadsbidraget med en hundralapp i månaden för pensionärer, så bra, men först har de varit med om att sänka den kommande pensionen med 8000/månaden. Den enda tydliga skiljelinje som finns i denna fråga är den mellan de som skrev under pensionsöverenskommelsen och de som inte gjorde det. Det skall sägas på en gång att vi sannolikt inte hade råd med det gamla systemet, vi lever längre i dag och pensionärerna blir fler, men sättet det kom till på är i sanning odemokratiskt. Ingen föregående debatt skedde om uppgörelsen, en uppgörelse utan åsiktsskillnader eller meningsutbyte mellan de stora partierna. Allmänheten blev mycket slarvigt informerad och förstod inte innebörden i det nya systemet. Det är t.o.m. så att hela uppgörelsen medvetet blev nedtystad, enligt Hannes Råstam så hemligstämplades över 500 skrivelser inom det Socialdemokratiska partiet i pensionsfrågan.

Den avgörande frågan är dock att i en fråga som verkligen spelar roll, så vill svenska folket ha demokrati, alltså ingen överenskommelse mellan partierna, utan ett val, olika alternativ att välja mellan, prioriteringar att ta ställning till, en livlig demokratisk debatt. Det kanske fanns andra områden att prioritera ned till förmån för pensionssystemet.

Nu vill Socialdemokraterna att jag skall välja att rösta på dem i stället för M p.g.a. en hundring extra i bostadstillägg, jag skiter högaktningsfullt i denna hundralapp, jag tänker rösta på ett parti som inte skrev under pensionsöverenskommelsen.

Inga kommentarer: