fredag, september 01, 2006

Ett myrsteg fram, två tillbaka

Jens Orback trädde fram förra veckan och presenterade ett förslag om att ställa krav på flyktingar som kommer till vårt land. Det är första gången på mannaminne som Socialdemokraterna presenterar ett förslag i den riktningen, större krav. Bakgrunden torde vara en opinion bland de röstberättigade som vill ha hårdare krav. Redan har det hörts kritiska röster internt från de socialdemokratiska leden. Peter Weiderud, ordförande i den omtalade Broderskapsrörelsen säger så här till ekot,

Jag tror att det finns en risk att det spelar på fel strängar i alla fall inte på de strängar som vi från Broderskapsrörelsen skulle vilja spela på i den här diskussionen.

Nej, vi vet nog vilka strängar broderskapsrörelsen helst vill spela på. Broderskapsrörelsen är ju känd för att samarbeta med muslimska extrema organisationer, som t.ex. Sveriges Muslimska Råd (SMR), för att fiska röster. Efter förra valet kom det brev från Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges Muslimska Förbund (SMF), som är en del av paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd (SMR), som påtalade att dess medlemmar röstat socialdemokratiskt och att det vore smakligt att Socialdemokraterna betalade tillbaka genom att genomföra något av dess förslag under mandatperioden. Det är dessa strängar som Weiderud helst vill spela på.

Inga kommentarer: