tisdag, augusti 29, 2006

Så går det tydligen till

Centerpartiet är numera den främsta förespråkaren för en generös flyktingpolitik, inte Socialdemokraterna som vissa tycks tro. Olofsson har t.o.m. antytt att Socialdemokraterna ”fiskar i grumliga vatten” känns uttrycket bekant? Maud Olofsson går ut och propagerar för ökad invandring i form av ”green card”, ökad arbetskraftsinvandring och en slappare flyktingpolitik rent allmänt. På det lokala planet ser det dock annorlunda ut, vi vet hur få flyktingar vissa borgerliga kommuner tar emot, samtidigt som de utåt ger uttryck för en generös flyktingpolitik. De två centerpartisterna i Kungsbacka röstade i kommunalfullmäktige nej till att kommunen skulle ta emot dessa extra flyktingar som fick stanna genom den tillfälliga flyktingöverenskommelsen. Detta samtidigt som Olofsson går ut och propagerar för den rakt motsatta åsikten, samt är med och röstar igenom den tillfälliga flyktinglagen.

Följden blir att alla dessa flyktingar hamnar i de kommuner som redan tagit emot enorma mängder flyktingar och har stora problem med ekonomi och kulturella kollisioner, samtidigt som rika borgerliga kommuner som vanligt inte tar emot någon flykting alls. Kungsbacka kommun tar genom centerpartisternas agerande inte emot några flyktingar, detta samtidigt som Olofsson går ut på riksplanet och propagerar för motsatt åsikt.

Inga kommentarer: