fredag, december 02, 2005

Idiotin i högsätet!!

Fullständigt vansinnigt idiotförslag!
Skogsvårdsstyrelsen, med Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen i spetsen föreslår att antalet älgar och rådjur skall halveras, detta för att minska skadorna på ungskog samt kostnaderna för bilrelaterade viltolyckor. Det är alltså inte bilismen, som för med sig så mycket annat av miljöförstöring och personskador som skall minska, det är viltet i form av rådjur och älgar! Vilken idioti! Han tar inte med i beräkningarna att rovdjur som lever av rådjur kommer att minska, den livskvalité som många människor upplever i en alltmer stressad värd som dessa djur bidrar med. Skulle man asfaltera hela skogsarealen skulle viltolyckorna minska till noll, då bleve Göran utan jobb förstårs, det skulle han bli ändå tycker jag. Att vistas i skog och mark samt att ibland få uppleva möte med djur av allehanda slag är det enda som får många människor att komma bort från en alltmer stressad tillvaro och ett uppskruvat tempo på arbetsplatsen. Dessutom så var djuren faktisk här strax före människan, de har en existensrätt oavsett nyttan för oss egotrippade människor. Jag blir faktiskt så förbannad så jag nästan för lust att tipsa Al-Queda om ett lämpligt bombmål, skogsvårdstyrelsens huvudkontor, gärna när Göran Enander sitter där.

Anna Ekelund om Rosengård

Slöläser Aftonbladet lite, letar efter något av Guillou, hittar en bra arikel av Anna Ekelund. Hon kommer tydligen från Rosengård, att någon med detta svenska namn kommer därifrån är förvånande i sig. Nu beskriver hon stadsdelen och dess fördelar och nackdelar, nackdelarna överväger, kort sagt, hon tycker sådana områden som Rosengård är skit. Jag ger mig fan på att hon är den enda av "oss", alltså någon som läser detta, som verkligen bott där, vi andra är pigga på att ha åsikter utan att ha bott där. Nu är hon alltså starkt kritisk och pekar på det faktum att så fort folk får scansen så flyttar de därifrån innan någon hinner säga "flaska", också ett argument.

torsdag, december 01, 2005

Tsunamin igen!!

Regeringen för "skoningslös kritik" enligt SVT i den utredning somblev färdig nu. Lite sans och vett ändå. Regeringen och andra instanser har säkert missat en hel del, vi lever ju väldigt skyddat i vårt hörn. Men... Thailand ligger på andra sidan jordklotet, det är ett enormt avstånd dit. Framförallt, det handlar om ett annat lands territorium, det är INTE sveriges juristdiktion. Huvudansvaret för vård och katastrofberedskap ligger i det land där katastrofen händer, är det någon som reflekterat över detta faktum? Om 100 år kommer nästa tsunami, samma sak kommer att hända då, naturkatastrofer är naturkatastrofer, Sverige kan inte ha ständig beredskap för katastrofer av tsunamityp. Vill man leva under svenska socialstyrelsens överinseénde så stanna hemma. Förövrigt så börjar folk resa till de sjukhus för att få privatvård, samma sjukhus som kritiserades så hårt för sekunda vård under tsunamin.

tisdag, november 29, 2005

Eva Lundgren granskad igen

Nu får nog Uppsala universitet se upp innan dess rykte börjar närma sig det skrattretandes gräns. En journalist, Nathan Shachar har plöjt igenom Eva Lundgrens publiceringar. Han kommer fram till att intevjupersoner har ändrat sitt beteénde och svar genom hennes olika utgåvor. En person, Anders, har gett ett svar år 1990, efter att åren gått har denna Anders blivit alltmer våldsam och hatisk, samt att han genom åren börjat känna sexuella känslor i samband med hans våld mot hustrun, allt baser på EN intervju, han har alltså förvandlats enbart genom Lundgrens försorg.
Shachar tar upp detta med vetenskaplig stringens, det börjar närma sig det statiet där detta, fordom så hyllade förhållnsingsätt, mest verkar vara ett skämt.

söndag, november 27, 2005

Dokument inifrån

Har skaffat mig verktyg så att jag kan ladda ner och spara "streaming media". Har gjort några CD'ar med "Könskriget" del 1 &2 samt "Välfärdsmysteriet". Enligt mig de två bästa reportagen som visats på mycket länge i svensk TV.
Vill ni ha en kopia så maila mig för adress och skicka ett brev med en tom CD samt ett frankerat svarskuver. Skulle vara bättre med serverutrymme så att man bara kunde lägga ut dem, men tyvärr.

Appropå kvotering

I dagens aftonblad så finns en artikel kritisk mot kvotering till högskoleutbildningar. Artikeln är skriven av Gunnar Strömmer och Luciano Astudillo, jag vet inte vad det är för några men artikeln är bra skriven, speciellt detta är välfunnet:
-"I dag har invandrartjejer generellt bättre gymnasiebetyg än svenska killar. Killar som grupp, särskilt de med utländsk bakgrund, halkar efter. Men det seriösa är väl att ta itu med problemets rot – grund- och gymnasieskolan – inte att börja trixa med urvalsreglerna till högskolan? "
Man kan bara hålla med, även i en svinstia som Aftonbladet så finns det pärlor tydligen.
Sist var det debatt om att två killar kvoterats in på sjuksköterskeutbildning i Karlstad, då var alla rörande eniga om att det var fel i alla fall.