fredag, december 02, 2005

Idiotin i högsätet!!

Fullständigt vansinnigt idiotförslag!
Skogsvårdsstyrelsen, med Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen i spetsen föreslår att antalet älgar och rådjur skall halveras, detta för att minska skadorna på ungskog samt kostnaderna för bilrelaterade viltolyckor. Det är alltså inte bilismen, som för med sig så mycket annat av miljöförstöring och personskador som skall minska, det är viltet i form av rådjur och älgar! Vilken idioti! Han tar inte med i beräkningarna att rovdjur som lever av rådjur kommer att minska, den livskvalité som många människor upplever i en alltmer stressad värd som dessa djur bidrar med. Skulle man asfaltera hela skogsarealen skulle viltolyckorna minska till noll, då bleve Göran utan jobb förstårs, det skulle han bli ändå tycker jag. Att vistas i skog och mark samt att ibland få uppleva möte med djur av allehanda slag är det enda som får många människor att komma bort från en alltmer stressad tillvaro och ett uppskruvat tempo på arbetsplatsen. Dessutom så var djuren faktisk här strax före människan, de har en existensrätt oavsett nyttan för oss egotrippade människor. Jag blir faktiskt så förbannad så jag nästan för lust att tipsa Al-Queda om ett lämpligt bombmål, skogsvårdstyrelsens huvudkontor, gärna när Göran Enander sitter där.

Inga kommentarer: