söndag, december 04, 2005

De utvalda "Dokument innifrån

I dag söndag 4 dec visades det utmärkta "Dokument innifrån", det tog upp utnämningspolitiken i Sverige. Det är regeringen med statsministern i spetsen som utnämner över 500 generaldirektörer, domare och ambassadörer. Enligt grundlagen skall skall tillsättning enbart grundas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet, samstämmiga uppgifter som dokument innifrån tagit del av säger att så icke sker. Att så icke skett har vi nog alla varit medvetna om lite till mans. Sverige är ett av få länder där detta tillsättningsystem används, i många andra länder såsom Storbrittanien tillsätts tjänsterna genom en offentlig ansökan som sker genom vanliga ansökningar. Att detta ytterligare bekräftar min tes om den politiska nomenklaturen som den nya adelsklassen behöver knappast påpekas.

Inga kommentarer: