lördag, december 19, 2009

Utvecklingen går bakåt på vissa håll

Denna blogg klagar på att utvecklingen på vissa områden verkar gå bakåt i vårt eget land. Vi kan konstatera att vi kanske ändå inte ligger så illa till. I Somalia har al-Shabab-milisen beordrat män att odla helskägg, visa sina vrister, samt raka av sig mustaschen. Kvinnorna är sedan länge beordrade att bära heltäckande klädsel. Dessutom så är ringsignaler med musik strängeligen förbjudna, att dansa på ett bröllop är heller inte att tänka på i den av milisen kontrollerade området.

Som grädde på moset läser vi att en muslimsk separatiströrelse i Thailand mördad några buddister, som misshagat de rättrogna kan vi tänka.  

Vi undrar var den svenska annars så aggressiva feministrörelse är när nyheterna om kvinnornas situation i dessa områden haglar från nyhetssidorna. Det är tyst som i graven från våra feminister när kvinnor i områden som kontrolleras av muslimsk milis behandlas mycket sämre än en svensk gris. När övrig befolkning reagerar på att en religion, gång på gång utmärker sig för att verka befinna sig längre tillbaka i tiden än svensk stenålder, så kommer anklagelserna om att den drabbats av en fobi.

Länk DN

Länk SvD

Länk DN Thailand

fredag, december 18, 2009

Ett stycke svensk industrihistoria läggs ned

Saab tillhör den svenska industrihistorien och är en del av det fundament som Sverige byggt sin rikedom och sitt välstånd på. Nu har beskedet kommit att Saab läggs ned och försvinner, i alla fall Saab automobil.

Det har påståtts i pressen att Saab nästan aldrig gått med vinst. Det kan vara sant rent resultatmässigt för själva enheten (fast det vet vi inte ett dyft om egentligen) men ett stort företags effekter på underleverantörer och andra diverse effekter på företag och samhälle i övrigt är stora. Dessutom är det samhällsekonomiskt en vinst att alla som arbetar i ett företag ändå inte belastar A-kassan eller andra transfereringssystem. En samhällsekonomisk vinst blir det först när andra mer vinstgivande företag anställer arbetsstyrkan på Saab, vilket i dagsläget lär dröja ett bra tag. 

När jag var ung så kapsejsade svensk TEKO-industri, det var en plågsam men nödvändig utveckling. Vi kunde i förlängningen inte konkurrera med låglöneländer där arbetarna i princip inte fick betalt alls med svenska mått mätt. Därefter kom turen till varvsindustrin. En enorm överkapacitet fanns för varven världen över och någon måste dra det kortaste strået. Det var förresten inte bara svenska varv som dog när överkapaciteten blev manifest världen över.

Kanske fanns det ingen räddning för Saab på lång sikt, företaget sålde helt enkelt för få bilar. En enkel men klinisk sanning för det dilemma Saab hamnat i. Däremot så uppvisar både Alliansregeringen och den förra socialdemokratiska regeringen en nonchalans när vår högteknologiska industri går i graven som är uppenbar och stötande. Det magstarkaste och vidrigaste exemplet på detta var när Gislaved gummifabrik flyttades med hjälp av EU-pengar till Portugal. Gislaved var en framgångsrik lönsam fabrik med en alldeles egen nisch i däcktillverkning. Det hela kan liknas vid ett gigantiskt rån i fullt dagsljus och vår dåvarande regering hånlog i princip åt protesterna. Efter denna affär när Gislaved lades ned i Sverige blev jag en övertygad EU-motståndare och min systemkritiska hållning antog en definitiv och fundamental karaktär.      

Att vi som vissa regeringsföreträdare har låtit påskina, skulle kunna leva gott på att sälja diverse tjänster åt varandra tror i alla fall inte jag på. En sådan ekonomi måste sluta med armod. Det talas ibland om att satsa på turism i vårt land. Det är inget fel i det men det kan ju aldrig bli basen i vår ekonomi. De länder som har turism som bas i sin ekonomi är rena s.k. bananrepubliker. Så vad återstår om vi skall hålla vår position som ett välfärdsland bland andra välfärdsländer med stark ekonomi?

Länk DN

Länk SvD

Grundläggande missförstånd som aldrig blir verkar bli förklarade

Två egyptier avvisades av den svenska socialdemokratiska regeringen med hjälp av CIA för åtta år sedan. Själva avvisningen stred vad jag kan förstå mot gällande lagar och regler. Främmande makt skall inte få flyga in i Sverige och hämta människor för vidare transport ut ur landet. Kritiken mot själva avvisningen är såvitt jag kan bedöma befogad men det är märkligt att ingen tidning kan publicera klart och tydligt vilka lagar som gäller i ärendet.

Med anledning av att de båda egyptierna sökt uppehållstillstånd väljer deras juridiska ombud att publicera en artikel i SvD där de kräver att de båda männen får uppehållstillstånd. Med tanke på alla människor som fått uppehållstillstånd på tveksamma grunder i vårt land är det inget konstigt att de båda Egyptierna försöker få uppehållstillstånd igen i vårt land. Men man undrar ändå varför männen vill tillbaka till just vårt land om Sverige behandlat männen så illa. Dels är deras hemland Egypten och i övrigt finns det en mängd andra länder på vårt jordklot att söka uppehållstillstånd i, länder som inte sparkat ut männen på samma brutala sätt som Sverige. Så här skriver männen ombud i sin artikel.

Avvisningarna har gett Sverige omfattande internationell kritik. FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har funnit att Sverige brutit mot tortyrförbudet. Den dåvarande regeringen ertappades med att inför FN ha ljugit om vad den visste om behandlingen i Egypten.


Om man skall tro alla artiklar där Sverige påstås fått omfattande kritik av FN så måste vårt land vara en av jordens mest cyniska skurkstater. Gemene man måste undra hur mycket kritik stater som Jemen, Iran, Uganda och Nordkorea brukar få av FN. Väljer FN att rikta in sig på Sverige som av invånarna själva vanligen betraktas som alltför ”mesigt” i sådana här frågor så är det helt enkelt något fel på FN. Vidare i artikeln så står det så här.

Riksdagen antog den 14 december ett regeringsförslag som innebär att kvalificerade säkerhetsärenden även i fortsätt-ningen ska prövas av regeringen som sista instans. Vi är mycket oroade för följderna av detta. Enligt EU-direktiv ska alla asyl-ärenden kunna överklagas i domstol. Sverige har nu gått en annan väg där Säpo kan välja att kalla ett ärende ”kvalificerat” och välja en process som inte uppfyller konventionskrav och av allt att döma inte heller EG-rätten.


Här föreligger att allvarligt missförstånd som i princip aldrig påtalas av media. Varje nation har rätt att själva bestämma vilka människor som skall få beträda landets territorium eller inte. Svenska regeringen kan avvisa vilken utländsk medborgare den vill utan att lämna några skäl. Det är en urgammal rätt som i princip funnits sedan nationalstaternas uppkomst. Att egyptierna sannolikt blivit felbehandlade ändrar inte på detta faktum. Vidare i artikeln så står det så här.

En utlänning som anklagas och misstänkliggörs i hemlighet kommer inte heller i fortsättningen att få möjlighet att försvara sig med en rättsstats medel.  


Precis, så är det i nästan alla länder och det måste vara så av en hel rad orsaker. En orsak är att faller starka misstankar mot en utländsk person så är det orimligt att en regering skall behöva bevisa personens skuld när han ändå inte är medborgare i landet. Vidare i artikeln så skriver männen juridiska ombud så här.

De hade rätt att få uppehållstillstånd. Om ett internationellt organ sagt att Sverige kränkt en utlännings mänskliga rättigheter ska uppehållstillstånd ges enligt 5 kap 4§ utlänningslagen om det inte finns ”synnerliga skäl”. Med detta menas mycket grova brottslingar och personer som är uteslutna från flyktingskydd, exempelvis krigsförbrytare.


Denna paragraf som juristerna hänvisar till är mycket märklig och bör snarast avskaffas, det är bra att den nämns dock. Om en person blir illa behandlad av Sverige skall detta åtgärdas genom ett uppehållstillstånd i vårt land, samma land som alltså behandlat personen illa. Om jag blir illa behandlad när jag är i en annan nation så är denna nation den sista jag vill ha uppehållstillstånd i. Vi trodde ju att orsakerna till att människor får uppehållstillstånd i vårt land just att deras hemländer kränkt deras mänskliga rättigheter. Nu säger en lag att om människor som blir kränkta av vårt land skall de få uppehållstillstånd just här, där de blivit kränkta. Enligt vår egen logik som hela asylpolitiken bygger på skulle de ju få uppehållstillstånd i något annat land, där de inte blivit kränkta ännu.

Lagstiftningen bygger på att Sverige är paradiset på jorden och att den högsta belöningen för varje människa på jorden måste vara att få ett svenskt uppehållstillstånd, en nästan rasistisk hållning. Dessutom verkar det ligga något i hela resonemanget. Varför vill egyptierna ha uppehållstillstånd i just vårt land, nu är det ju vi som gjort oss medskyldiga till tortyr enligt männens ombud? Vanligtvis skulle de ju sky vårt land som pesten och snarast fly från Sverige som behandlat dessa män så illa. Varför väljer inte frun till den ena egyptiern att förenas med sin man i Egypten, ett populärt och varmt turistmål för många svenskar? Det finns snart ingen annan förklaring än den ekonomiska kvar, om det inte är så att vårt minst sagt omväxlande klimat utgör en så oerhörd lockelse på människor världen över.

Länk SvD

torsdag, december 17, 2009

Är diktatur den allra bästa vägen?

I en artikel på DN-opinion skriver Johannes Åman hur man skall förhålla sig till det snöpliga resultatet av minaretomröstningen i Schweiz. Folket i det lilla alplandet hade ju den dåliga smaken att rösta mot det som etablissemanget påbjöd, alltså för ett förbud mot minareter. Så här skriver Åman i sin artikel.

Schweizarna har inte bara skapat problem för sig själva. Runt om i Europa grubblas det över vilka konsekvenser folkomröstningsbeslutet om förbud mot byggande av minareter ska få. 


Konsekvenser skall alltså läsas som ”straff” här. Folket röstade fel och nu skall det i sann demokratisk anda självklart straffas för det. Vidare i artikeln står det.

I DN:s kulturdel förordade på onsdagen Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul bojkott av Schweiz.


Vilken lysande idé, om vi bojkottar Schweiz för att folket inte fattade hur de skulle rösta så kanske de lär sig att lyda i fortsättningen. Egentligen borde Sverige också bojkottas eftersom vi röstade fel i EMU-omröstningen, men det blir lite svårt att argumentera för just en sådan bojkott av svenska politiker. När man läser vidare i artikeln så upptäcker man att Åman närmar sig problemets kärna, så här skriver han.

Ofta drabbas inte de ledare som protesten riktas mot. Därför har man på senare år börjat övergå till sanktioner direkt mot ledarna, exempelvis reseförbud och frysningar av ekonomiska tillgångar.
Men i fallet Schweiz är det svårt att skylla på regeringen. Det var inte den som ville ha minaretförbud. Ska sanktionerna då riktas mot hela det schweiziska folket? Och vad är målet? Att folket ska ta initiativ till en ny omröstning och den gången ge motsatt svar?


I klartext, folket tyckte fel och röstade fel. Det finns bara en metod för att försäkra sig mot sådana här bakslag där etablissemangets massiva mediepropaganda inte får folk att förstå hur de skall rösta, det är att helt enkelt avskaffa demokratin och införa direktstyre för etablissemanget. Man skulle kunna driva propagandan där man påstår att risken för att odemokratiska krafter skall vinna terräng till sin spets och därför avskaffa alla val och omröstningar för att införa något slags demokratiskt ”direktstyre”  där etablissemanget driver sin demokratiska politik utan inblandning av det i grunden odemokratiska och opålitliga folket, allt för att värna demokratin, människosynen och det humana samhället såklart.

När allt kommer omkring ser vi ju obehagliga tendenser även i vårt land,. Etablissemanget i vårt land trummar in i folket, villigt bistådda av media att de inte skall rösta eller sympatisera med ett visst parti som knackar på riksdagens dörr, ändå så stiger opinionssiffrorna hela tiden för detta lilla obstinata parti. Varför inte rädda demokratin en gång för alla genom att avskaffa den? I sanning ett genialiskt drag.

Länk DN

Kul julaffisch – gå vidare

Jag såg i DN en artikel om en kul julaffisch där Josef och Maria ligger i samma säng, med texten ” Stackars Josef. Gud var inte lätt att leva upp till”. Jag skrattade gott åt skämtet och ironin. Man måste få skämta om religion också, bara det inte går för långt och blir äckligt som i Ecce Homo utställningen.

Så jag tycker vi går vidare med samma tema fast i en muslimsk tappning. Muhammed liggande med sin fru i samma säng, med texten ” Muhammeds gud är lite lättare att leva upp till” eller något ännu roligare. Samma regler för alla religioner, right?

Länk DN

onsdag, december 16, 2009

Vad skvallrar bilden om?

Bilden nedan är tagen i en snabbköpsaffär i Stockholm och tyder inte på att vår asylpolitik direkt är seriös och rättvis, snarare indikerar den att vår asylpolitik blivit ett geschäft. Varför skall samma personer som söker asyl ha samma experttolk för försäkringskassan? Man får intrycket av någon slags paketlösning, även om det naturligtvis inte behöver vara så. Visst finns det behov av att kontakta försäkringskassan av helt naturliga orsaker för hårt arbetande människor.

Dessa plakat på experttolk skvallrar om hur vår asylpolitik fungerar och på vilka premisser den bedrivs. Det var aldrig meningen att vår immigrationspolitik och flyktingpolitik skulle fungera på detta sätt, som ett geschäft med flyktingsmuggling för de som har respengar. Vi skulle ge människor som var politisk förföljda av en ondsint regering skydd från tortyr och död, inget annat. Det är den politik som möjligtvis har folkligt stöd.tisdag, december 15, 2009

Struntprat om arbetskraftsbrist

Vi läser ännu en artikel som påstår att enbart en massiv immigration i sig skulle höja vår välfärd. Denna gång är det Olle Wästberg som kommer med påståendet, han hänvisar även han till en ekonom som heter Philippe Legrain. Denna Legrain nämns alltid när man skall bevisa att enbart invandring i sig är ett instrument för välstånd. Det verkar därför som om Legrain är den enda ekonom som tycker så eller i alla fall vill sätta sitt namn i pant på det.  Så här skriver Wästberg i sin artikel.

Arbetslöshetsvågen sköljer över Sverige i spåren av finanskrisen och det internationella efterfrågefallet. Ändå är det just nu nödvändigt för Sveriges långsiktiga välstånd att vi startar en kampanj för att locka flera invandrare till den svenska arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknadens omställningsförmåga är begränsad. Migrationsverket publicerar regelbundet en bristlista, en förteckning över yrken där efter- frågan är stor. Det är allt från akutsköterskor och bagare till tandläkare och VVS-ingenjörer.


Det Wästberg inte skriver att vi under den hetaste högkonjunkturen hade en arbetslöshet på över 300,000 människor. Det är många decennier sedan vi hade en verklig arbetskraftsbrist i vårt land. Vi behöver dessutom inte locka fler invandrare till vårt land, de verkar komma i stort antal i alla fall, av någon outgrundlig anledning. Att yrken som bagare och sjuksköterskor är bristyrken när flera hundratusen är arbetslösa även i högkonjunktur, tyder på systemfel och bristande incitament för folk att utbilda sig till de områden där det finns jobb. Att det skulle var för svårt att jobba som bagare för stora delar av vår befolkning är helt enkelt osannolikt. Vidare så står det i artikeln.

Nästa år kommer för första gången färre unga in på arbetsmarknaden än antalet ålder- avgångar. Och för varje år där- efter kommer cirka 2000 färre ungdomar att stå till arbetsmarknadens förfogande än antalet nya pensionärer. Under de närmaste tio åren kommer den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder att minska med 100000.


Jättebra, då kanske ungdomsarbetslösheten kan minska med 2000 personer och den totala arbetslösheten minska med 100,000 personer, men jag tvivlar t.o.m. på det. Vidare i artikeln så står det så här.

Ökat välstånd bygger i grunden på att allt fler människor som arbetar på ett alltmer produktivt sätt.


Fel, helt fel! Ökat välstånd bygger i grunden på att ANDELEN av befolkningen som arbetar på ett alltmer produktivt sätt ökar. Skulle Wästbergs infantila tes stämma skulle Indien och Kina stoltsera med världens högsta välstånd. I Kina jobbar jättemånga människor, kanske inte så produktivt men i alla fall. I Asiens tättbefolkade länder har människor alltid arbetat hårt i massor, välståndet ligger i alla fall långt efter vårt eget. Välståndet ökade när produktiviteten ökade i dessa länder, det hade INGENTING med befolkningsantalet att göra eller antalet människor i sig som arbetade. År 2000 så ledde välståndsligan av det pyttelilla landet Luxemburg, detta lilla land har inte alls många människor i arbete. Vidare så står det så här i artikeln. 

Traditionella utflyttningslän som Gotland och Norrbotten satsar också på befolkningsökning. De tänker rätt


Men du tänker helt fel Wästberg! Dessa regioner försöker förhindra att de utplånas fullständigt p.g.a. att alla tvunget skall flytta till Stockholm eller andra storstäder. Hur infantil får man bli för att bevisa en tes egentligen? Vidare i artikeln så står det så här.

Det är inte enbart den framtida demografin som talar för att vi bör underlätta för människor att invandra för att arbeta i Sverige. Det finns starka belägg för att invandrare förbättrar våra handelsrelationer med omvärlden (Brännpunkt den 23 november).


Det är högst tveksam ståndpunkt och den är inte på något sätt bevisad. Skulle den ändå vara sann så gäller det en liten grupp invandrare med hög potential, det gäller inte vilka invandrargrupper som helst. Å andra sidan så blev en del invandrargrupper så arga för att en konstnär ritade Muhammed som hund att halva den muslimska världen hotade med handelsbojkott, så det kan gå på ett ut. Till slut så står det så här i artikeln.

Flera undersökningar visar att Sverige är attraktivt för dem som vill arbeta eller studera i ett annat land. Det handlar naturligtvis om arbetsmarknaden, men är bredare: Sverige måste vara ett land som är känt för bra skolor och god miljö, för kulturutbud och säkerhet. Det är mycket som ska uppväga decembermörkret.


Man reagerar starkt på att Olle Wästberg som generaldirektör för Svenska institutet kan misshandla det svenska språket som han gör här. Att Sverige är attraktivt anade vi redan, men är vi attraktiva för rätt personer? Annars är det USA med helt andra sociala system som lockat till sig riktigt framgångsrika personer, samtidigt som vi i vårt land tagit emot raka motsatsen s.a.s. Skolorna i vårt land har snarast blivit sämre i denna globaliseringens tidevarv, bråk och stök är legio i vissa utsatta områden. Säkerheten i vårt land är faktiskt ett skämt mot var det har varit. När jag växte upp var vårt samhälle så mycket säkrare och tryggare så inga undersökningar eller bevis behövs egentligen. Vårt samhälle har tagit kliv tillbaka när vi följt och accepterat politikernas iver att göra Sverige till ett riktigt globaliserat land.

Wästberg talar självklart om att det är arbetsmarknaden som lockar och gör vårt land attraktivt. Är man anställd i vårt land så har man oftast förmånliga villkor, utan tvivel är det så. Men Wästberg bagatelliserar våldsamt den bedövande stora arbetslöshet som faktiskt fanns även under högkonjunkturen. Men visst, vi skall självklart ta emot partikelforskare, cancerforskare, civilingenjörer, färdigutbildade läkare och andra som kan aspirera på ett nobelpris. Vi hoppas bara att de har godkänd legitimation när de kommer.

Länk DN

söndag, december 13, 2009

Fem punkter för en bättre immigration och fem punkter för ett tryggare samhälle

DN har på sin opinionssida publicerat sitt ”Fem punkter program” De har listat fem punkter för en bättre politik på olika områden.  Det handlar om punkter som ” 1: Fem punkter för kunskap 2: Fem punkter för Europa 3. Fem punkter för jämställdhet 4: Fem punkter för välstånd 5: Fem punkter för skatterna 6: Fem punkter för Stockholm 7: Fem punkter för säkerheten 8: Fem punkter för världen 9: Fem punkter för hälsa 10. Fem punkter för miljön. Dessutom har de låtit valda läsare ge sin syn på punkter för en bättre politik.

Det är uppenbart för alla läsare att DN glömt ett par punkter, just därför publicerar jag mina egna fem punkter för en bättre immigration samt fem punkter för ett tryggare samhälle. 

Fem punkter för en bättre integration

1.    Anta en mer restriktiv immigrationspolitik. Grunden till den misslyckade integrationen är en vansinnig immigrationspolitik.

2.    Immigranter som gör sig skyldiga till brott som kan ge minst 2 års fängelse skall utvisas ovillkorligen. Våldtäkt och andra liknande brott skall rendera ovillkorlig utvisning på livstid.


3.    För att få asyl eller uppehållstillstånd skall identitetspapper ovillkorligen uppvisas. När man krävde identitetspapper för asyl eller uppehållstillstånd hade nästan alla detta. När man slutade med kravet på identitetspapper hade plötsligt nästan ingen detta.

4.    Ge alla som kommer en god och bra undervisning i svenska språket och en grundläggande orientering om hur det svenska samhället fungerar. Ge samtidigt en orientering i vilka lagar och regler som gäller.


5.    Medborgarskap på falska grunder skall förklaras ogiltigt omedelbart.

Fem punkter för ett tryggare samhälle

1.    Se över ungdomsrabatten för brott begångna av unga människor. Som det är nu kan en ung människa som gör sig skyldig till planerat meningslöst mord komma undan med tre års ungdomsvård. Ge även adekvat vård på anstalterna för unga människor.

2.    Ta bort lagen om hatbrott av olika kategorier och ersätt den med en lag om ”oprovocerat våldsbrott”. Som det är nu kan helt meningslösa oprovocerade grova våldsbrott ge mildare straff än ett relativt milt s.k. ”hatbrott”. Alla våldsbrott skall bestraffas hårdare och samhället skall även i övrigt markera mot dessa brott.

3.    Ge klarare besked i skolorna om moralfrågor. Återupprätta auktoriteten för lärarkåren. Ge skolor mer verktyg att komma tillrätta med bråkiga och stökiga elever. Ge föräldrarna ett klarare ansvar för deras barn samt uttala klart att det är familjen som har ansvaret i första hand för deras barns uppfostran, inte skolan som dock skall vara behjälplig i uppfostrande frågor.

4.    Fler poliser i förorterna och på tider när brott ofta begås. Ge polisen rimliga befogenheter att använda preventivt våld.

5.    Kameraövervaka alla landets skolor. Mordbrand skall alltid ge fängelsestraff samt betalningsansvar för skadornas omfattning och kostnader.

Sandelin om immigrationspolitiken

Socionomen Gunnar Sandelin skriver i en artikel på Newsmill om den förda immigrationspolitiken samt det politiska spel som lagt grunden för denna politik. Den immigrationspolitik som förts under flera decennier har till stora delar saknat folkligt stöd, den har inte debatterats eller ens granskats. Sandelin beskriver i sin artikel utmärkt väl hur denna politik kunnat fortgå fram till nu utan större protester. Så här skriver Sandelin i sin artikel.

Invandringens sociala och ekonomiska verklighet finns långt bort från den politiska och mediala elit som lever i solida bostadsområden, där högavlönade umgås med likasinnade. För dem är det av större betydelse att värna sina karriärer och där ingår att demonstrera att de är goda och progressiva människor. Det är viktigare än att allsidigt rapportera om det ansvarslösa asylmottagandets kostnader och konsekvenser


Sandelin har naturligtvis rätt. Jag har träffat representanter för både Moderaterna och Centerpartiet som varit lika kritiska till immigrationspolitiken som SD, ändå så fortsätter de i sina gamla partier, ändå så fortsätter de att hålla tyst om sina verkliga åsikter. Vi såg också i det numera klassiska ”Valstugereportaget” av Josefsson vad som kan hända om människor verkligen talar från hjärtat. Vidare i artikeln så skriver Sandelin så här.

Journalisterna har undvikit att allsidigt belysa konsekvenser och kostnader samt förtigit information som pekar på att massiv invandring och särartsfrämjande mångkulturalism tillsammans underminerar välfärdssamhället.


Vi såg senast i går hur en ”forskare” och statsvetare rekommenderade det politiska etablissemanget i en artikel publicerad på DN att fortsätta just denna politik Sandelin beskriver här ovan. Det är enligt samhällsvetaren Björn Johnson från Malmö högskola ända chansen att bekämpa att ett nytt parti kommer in i riskdagen vid nästa val.

I övrigt så talar Sandelin utmärk väl för sin sak i sin egen artikel, en artikel som jag finner mycket läsvärd.

Länk