fredag, december 18, 2009

Grundläggande missförstånd som aldrig blir verkar bli förklarade

Två egyptier avvisades av den svenska socialdemokratiska regeringen med hjälp av CIA för åtta år sedan. Själva avvisningen stred vad jag kan förstå mot gällande lagar och regler. Främmande makt skall inte få flyga in i Sverige och hämta människor för vidare transport ut ur landet. Kritiken mot själva avvisningen är såvitt jag kan bedöma befogad men det är märkligt att ingen tidning kan publicera klart och tydligt vilka lagar som gäller i ärendet.

Med anledning av att de båda egyptierna sökt uppehållstillstånd väljer deras juridiska ombud att publicera en artikel i SvD där de kräver att de båda männen får uppehållstillstånd. Med tanke på alla människor som fått uppehållstillstånd på tveksamma grunder i vårt land är det inget konstigt att de båda Egyptierna försöker få uppehållstillstånd igen i vårt land. Men man undrar ändå varför männen vill tillbaka till just vårt land om Sverige behandlat männen så illa. Dels är deras hemland Egypten och i övrigt finns det en mängd andra länder på vårt jordklot att söka uppehållstillstånd i, länder som inte sparkat ut männen på samma brutala sätt som Sverige. Så här skriver männen ombud i sin artikel.

Avvisningarna har gett Sverige omfattande internationell kritik. FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har funnit att Sverige brutit mot tortyrförbudet. Den dåvarande regeringen ertappades med att inför FN ha ljugit om vad den visste om behandlingen i Egypten.


Om man skall tro alla artiklar där Sverige påstås fått omfattande kritik av FN så måste vårt land vara en av jordens mest cyniska skurkstater. Gemene man måste undra hur mycket kritik stater som Jemen, Iran, Uganda och Nordkorea brukar få av FN. Väljer FN att rikta in sig på Sverige som av invånarna själva vanligen betraktas som alltför ”mesigt” i sådana här frågor så är det helt enkelt något fel på FN. Vidare i artikeln så står det så här.

Riksdagen antog den 14 december ett regeringsförslag som innebär att kvalificerade säkerhetsärenden även i fortsätt-ningen ska prövas av regeringen som sista instans. Vi är mycket oroade för följderna av detta. Enligt EU-direktiv ska alla asyl-ärenden kunna överklagas i domstol. Sverige har nu gått en annan väg där Säpo kan välja att kalla ett ärende ”kvalificerat” och välja en process som inte uppfyller konventionskrav och av allt att döma inte heller EG-rätten.


Här föreligger att allvarligt missförstånd som i princip aldrig påtalas av media. Varje nation har rätt att själva bestämma vilka människor som skall få beträda landets territorium eller inte. Svenska regeringen kan avvisa vilken utländsk medborgare den vill utan att lämna några skäl. Det är en urgammal rätt som i princip funnits sedan nationalstaternas uppkomst. Att egyptierna sannolikt blivit felbehandlade ändrar inte på detta faktum. Vidare i artikeln så står det så här.

En utlänning som anklagas och misstänkliggörs i hemlighet kommer inte heller i fortsättningen att få möjlighet att försvara sig med en rättsstats medel.  


Precis, så är det i nästan alla länder och det måste vara så av en hel rad orsaker. En orsak är att faller starka misstankar mot en utländsk person så är det orimligt att en regering skall behöva bevisa personens skuld när han ändå inte är medborgare i landet. Vidare i artikeln så skriver männen juridiska ombud så här.

De hade rätt att få uppehållstillstånd. Om ett internationellt organ sagt att Sverige kränkt en utlännings mänskliga rättigheter ska uppehållstillstånd ges enligt 5 kap 4§ utlänningslagen om det inte finns ”synnerliga skäl”. Med detta menas mycket grova brottslingar och personer som är uteslutna från flyktingskydd, exempelvis krigsförbrytare.


Denna paragraf som juristerna hänvisar till är mycket märklig och bör snarast avskaffas, det är bra att den nämns dock. Om en person blir illa behandlad av Sverige skall detta åtgärdas genom ett uppehållstillstånd i vårt land, samma land som alltså behandlat personen illa. Om jag blir illa behandlad när jag är i en annan nation så är denna nation den sista jag vill ha uppehållstillstånd i. Vi trodde ju att orsakerna till att människor får uppehållstillstånd i vårt land just att deras hemländer kränkt deras mänskliga rättigheter. Nu säger en lag att om människor som blir kränkta av vårt land skall de få uppehållstillstånd just här, där de blivit kränkta. Enligt vår egen logik som hela asylpolitiken bygger på skulle de ju få uppehållstillstånd i något annat land, där de inte blivit kränkta ännu.

Lagstiftningen bygger på att Sverige är paradiset på jorden och att den högsta belöningen för varje människa på jorden måste vara att få ett svenskt uppehållstillstånd, en nästan rasistisk hållning. Dessutom verkar det ligga något i hela resonemanget. Varför vill egyptierna ha uppehållstillstånd i just vårt land, nu är det ju vi som gjort oss medskyldiga till tortyr enligt männens ombud? Vanligtvis skulle de ju sky vårt land som pesten och snarast fly från Sverige som behandlat dessa män så illa. Varför väljer inte frun till den ena egyptiern att förenas med sin man i Egypten, ett populärt och varmt turistmål för många svenskar? Det finns snart ingen annan förklaring än den ekonomiska kvar, om det inte är så att vårt minst sagt omväxlande klimat utgör en så oerhörd lockelse på människor världen över.

Länk SvD

3 kommentarer:

Tobbe sa...

Lite info

Saxat från Amnesty:

"Egyptisk familj får stanna

Efter två och ett halvt års ovisshet fick idag Hanan Attia och hennes fem barn det glädjande beskedet att de får stanna i Sverige.

Regeringen beslutade i december månad 2001 att de asylsökande egyptiska medborgarna Hanan Attia, Ahmed Agiza och deras fem barn skulle avvisas från Sverige till Egypten. Samtidigt fattades också beslut om avvisning för en annan egyptier, Mohammad El Zari. Samtliga ansågs ha behov av skydd men exkluderades på grund av vad regeringen betecknade som misstänkta terroristaktiviteter från Agizas och El Zaris sida.
Regeringen fattade beslutet på grundval av hemlig information från säkerhetspolisen."

Länk: http://www2.amnesty.se/hem.nsf/d365a5f17867ca0dc1256acb004e9448/1b9539a1cf5f3246c1256eb4004dd8a8?OpenDocument


Saxat från Sydsvenskan:

" 3 miljoner till avvisad egyptier Ahmed Agiza, som under förnedrande former tvångsavvisades till Egypten 2001, får tre miljoner i skadestånd av staten. Han hade begärt att få 35 miljoner kronor och antog JK:s bud med stor tvekan.

STOCKHOLM. Ahmed Agiza, som under förnedrande former tvångsavvisades till Egypten 2001, får tre miljoner i skadestånd av staten, uppger hans ombud för TT.

Agiza, som fortfarande sitter i fängelse i Egypten, hade begärt att få 35 miljoner.

Hans juridiska ombud, Anna Wigenmark, berättar att Agiza antog justitiekanslerns (JK:s) bud med stor tvekan.

– Det stora missnöjet ligger i att hans situation är så svår som den är i dag. Han känner sig orättvist behandlad. Han mår inte alls bra. Han har både fysiska och psykiska skador som är svåra, säger Wigenmark till TT. "

Länk: http://sydsvenskan.se/sverige/article369988/3-miljoner-till-avvisad-egyptier.html


Sverige liknar alltmer ett dårhus och jag tvingas vara med och betala för galenskaperna.

Olbap sa...

De är muslimer, och fanatiska sådana. Muslimer av manligt kön är tickande bomber, de bara väntar på att få "sudden jihad syndrome". Finns en lösning: skicka tillbaka alla muslimer dit islam en gång i tiden kom ifrån: det som idag är saudi-arabien, och från vilket islam spreds, med sabel i hand...

Anonym sa...

Det positiva är väl att Sverige i framtiden inte längre kommer att vara ett paradis för allehanda internationella ekonomiska skojare och islamister. Ty snart är Sverige ett utblottat och kaotiskt U-land med svåra etniska konflikter.

Det negativa är att våra politiker och journalister driver denna negativa utveckling med raketfart.

// G.W