tisdag, november 29, 2005

Eva Lundgren granskad igen

Nu får nog Uppsala universitet se upp innan dess rykte börjar närma sig det skrattretandes gräns. En journalist, Nathan Shachar har plöjt igenom Eva Lundgrens publiceringar. Han kommer fram till att intevjupersoner har ändrat sitt beteénde och svar genom hennes olika utgåvor. En person, Anders, har gett ett svar år 1990, efter att åren gått har denna Anders blivit alltmer våldsam och hatisk, samt att han genom åren börjat känna sexuella känslor i samband med hans våld mot hustrun, allt baser på EN intervju, han har alltså förvandlats enbart genom Lundgrens försorg.
Shachar tar upp detta med vetenskaplig stringens, det börjar närma sig det statiet där detta, fordom så hyllade förhållnsingsätt, mest verkar vara ett skämt.

Inga kommentarer: