tisdag, augusti 22, 2006

Citat från Kamalis rapport (3)

Läser med fasa vidare i Kamalis rapport. Trodde inte det kunde bli värre men det blir det. Orkar ni med mer? Försök, detta blir sista citatet från den missförstådde dissidenten, om jag inte hittar något riktigt hårresande, vilket inte är otroligt. Till dagens citat,
-Utredningen har utgivit rapporterna Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59) samt På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60). Rapporterna visar att diskriminering förekommer inom alla sektorer i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Dessa resultat går mot föreställningen om att rasism och diskriminering är kopplade till illvilliga människors maktutövning. De visar i stället att det är genom vardagliga handlingar, utförda av vanliga människor, som diskriminering, exkludering och underordning skapas och vidmakthålls. Internaliserade uppfattningar om “den andra” som annorlunda och bärare av essentiella egenskaper är en viktig beståndsdel i hur arbetet organiseras, och markerar därmed både individernas position i arbetslivet och hans eller hennes möjligheter på arbetsmarknaden. Ojämlika anställningsvillkor, rasism på arbetsplatsen, utestängning från arbetslivet, inlåsning i lågkvalificerade och dåligt betalda arbeten, föreställningar om bristande kompetens, osynliggörande, stigmatisering och nedvärdering är alla komponenter i en etnisk (rang)ordning som möjliggör diskriminering, underordning och exkludering.
Diskriminering är således inget undantag i arbetslivssammanhang utan en grundläggande princip för hur arbetet ska organiseras, fördelas och belönas. 1 en situation där krav på anpassning, flexibilitet och lojalitet styr rekrytering och karriärvägar är de anställdas etniska och könsmässiga egenskaper viktiga utsorteringskriterier. Hudfärg, efternamn och klädval är avgörande i rekryteringssituationer, men de är även viktiga när det gäller vilka arbetsuppgifter man blir tilldelad och var på arbetsplatserna man förväntas vara.

"Diskriminering förekommer inom alla sektorer i arbetslivet"?? Är det Sydafrika för tjugofem år sedan han talar om? Nä, dagens Sverige. "Rasism på arbetsplatsen"? Och hur har du bevisat det Kamali? Du bara svammlar, det är du som är full av fördomar Kamali. "Etniska och könsmässiga egenskaper är viktiga utsorteringskriterier"? Nämen, är du inte riktigt klok i huvudet Kamali, jag har haft kvinnliga chefer i hela mitt arbetsliv, jag arbetar med många invandrare, det stämmer helt enkelt inte, din rapport Kamali. Du får underkänt.Inga kommentarer: