lördag, februari 09, 2008

Hur skall vi ställa oss till liberalismen av idag?

Många systemkritiska människor skyller dagens elände på socialdemokraterna. När vi pratar om "elände" i detta sammanhang menar vi den katastrofala flyktingpolitiken först och främst men även andra saker som styrs av politisk korrekthet som t.ex. adoption för homosexuella. Naturligtvis åker socialdemokraternas stödpartier med i denna kritik. Det är socialdemokraterna med stödpartier som infört och i huvudsak driver det mångkulturella projektet är åsikten bland en hel del av dagens systemkritiker och politiskt inkorrekta.

När det så visar sig att Alliansen driver samma politik blir besvikelsen stor. Det var ju socialdemokraterna som drev projektet med det mångkulturella samhället, det var ju socialdemokraterna som drev PK-frågor som adoption för homosexuella och andra mer eller mindre extremt feministiska frågor. Svaret blir då att alliansen blivit "socialdemokratisk".

Analyserar vi traditionell socialdemokratisk politik så är den inte speciellt politisk korrekt i dagens politiska klimat. De gamla socialdemokraterna hade aldrig tillåtit adoptioner för homosexuella t.ex. När riksdagen röstade om förslaget med adoptioner var det lika många från alliansen som röstade för som från det socialistiska blocket. Det var dessutom socialdemokraterna som införde stoppregeln den 13e december 1989 för flyktingmottagningen när flyktingvågen från Balkan blev det svenska samhället övermäktigt. Stoppregeln innebar att Sverige enbart tog emot konventionsflyktingar och flyktingströmmen blev med en gång till en rännil. Det var den borgerliga Bildt-regeringen som rev upp beslutet och såg till att flyktingströmmen till Sverige återigen tog fart.

Det är Reinfeldt som sagt att allt svenskt är "barbari", det är Maud Olofsson som sagt att det inte är svenskar som byggt upp Sverige, det är Leijonborg som skall starta statlig, skattefinansierad imamutbildning. Har dessa borgare gått och blivit socialdemokrater i själ och hjärta? Nej, naturligtvis inte, sanningen är otrevligare än så. Sanningen är tyvärr så att liberalismen i dag är lika politiskt korrekt som socialdemokratin. Liberaler är lika mycket för det mångkulturella samhället som socialdemokrater (går vi till respektive väljarkår kan det t.o.m. vara värre på liberalt håll).

Läs hela artikeln på SD-blogg

3 kommentarer:

Quantrill sa...

Utomordentlig bra analys. Det finns/fanns en socialdemokrati, som vi kan kalla konservativ socialdemokrati, som stod för ganska sunda värderingar. Folkhemstanken, är enligt nuvarande socialdemokratiska värderingar, egentligen "rasistisk". Man lyfter aldig fram riktiga socialdemokrater som Tage E, Per Albin eller Gunnar S. Olof P är den enda referenspunkten i dagens socialdemokrati. Tro nu inte att jag är socialdemokrat, mina politiska värderingar ligger inte inom ramen för det som finns inom svensk politik. Det är bra att du belyser den fientlighet mot det etniska Sverige som alliansen med den svenskfientlige, ryggradslöse, reinfelt med co bedriver.

Robsten sa...

Tack för kommentaren Q. Jag tar gärna emot kommentarer av kritiskt slag också, jag tycker det är roligt att debattera.

Marthin sa...

Många Erlander-sossar finner man väl i Junilistan..? Det är ju i sig utbrytarsossar. (Politiker menat)