söndag, februari 10, 2008

Antalet som stannar i Sverige efter ett avvisningsbeslut ökar

Antalet personer som fick avslag på sin asylansökan var förra året 3,398 från Irak, Iran, Somalia och Afghanistan. Ur denna grupp återvände 263 frivilligt och 44 personer avvisades med tvång. Samtidigt lämnade Migrationsverket 1,500 ärenden till polisen gällande irakier som fått avslag på uppehållstillstånd. Enligt DN så är det dock bara ett fåtal människor som polisen utvisar med tvång. Antalet som illegalt vistas i landet ökar och Ingrid Bråfelt, chef för Migrationsverkets operativa stödenhet, säger så här i DN.

Detta är ett problem för trovärdigheten inför asylprocessen.

Per Löwenberg, direktör i utlänningsfrågor på Rikspolisstyrelsen, säger så här om samma sak.

Vill man inte själv åka har man stora möjligheter att omöjliggöra beslutet om utvisning.

Det är känt att Irak inte följer internationell rätt som stipulerar att alla nationer måste ta emot sina egna medborgare. Irak tar för tillfället endast emot dömda personer samt de som vill återvända frivilligt. Hela systemet med att människor kan resa över nationsgränser bygger på att alla nationer håller sig till de nationella regler och avtal som säger att medborgare måste kunna återvända eller i värsta fall tvångsavvisas till sitt hemland. Alternativet är att västländer börjar stänga sina gränser.

Nu är det inte så konstigt att människor stannar kvar i Sverige efter ett avvisningsbeslut. Vår nuvarande regering, den förra regeringen samt riksdagen har själva bäddat för denna utveckling. Dels genom den flyktingamnesti som riksdagen röstade igenom på initiativ av MP, dels genom väldigt lama insatser vad gäller avvisning för de som fått avslag på sin ansökan. Stor roll spelar också att Svenska Kyrkan och andra organisationer hjälper människor att stanna kvar som fått avslag. Dessa organisationer har på ett godtyckligt sätt satt lagar och regler på undantag. Ett förslag som att låta skolbarn få rätt till svensk skolgång hjälper inte heller upp situationen. Självklart skall alla barn gå i skola, men de som fått ett avvisningsbeslut skall göra det i sitt hemland, det är sannolikt det humanaste på lång sikt också. Till sist måste vi nämna media som konsekvent tagit parti för dem som avvisats och gjort stor affär av enskilda avvisningar.

Länk DN

2 kommentarer:

Trader sa...

Sveriges lag samt internationella konventioner tycks vara ett skämt i dessa människors ögon. Sen kan vi ge oss fan på att media följer upp med snyftreportage om stackars Muhammed som "tvingas" städa toaletterna på McDonalds eller liknande, där svart svältlön utgår från bolag som oftast drivs av hans landsmän. Men det är klart, Sverige tycks ju vara det enda land på planeten som går att leva i...

Anonym sa...

Ingen intressant nyhet tyckte DN som rätt snabbt strök den från startsidan. Viktigare med Melodifestival och sånt.