fredag, februari 15, 2008

Vem företräder lärarna?

Eva-Lis Preisz företräder lärarna genom att hon är ordförande i lärarförbundet. I dag på SVT:s morgonprogram mötte hon Jan Björklund i en debatt om skolan och de regler Björklund vill införa samt en såpa om skolan som lär gå på någon för mig okänd kanal.

Diskussionen hamnade där den brukar, hur skall hårdare regler få elever att sköta sig och uppföra sig? Björklund visade sig från sin mest pedagogiska sida och förklarade noga att reglerna och lagarna bara var till stöd för lärarna, de skulle naturligtvis inte som genom ett trollslag få alla elever att sköta sig prickfritt. Preisz sade å sin sida att duktiga pedagoger förebygger alla situationer genom sin otroliga pedagogik.
Björklund fortsatte att förklara att allt inte kan vara roligt i skolan, man måste plugga glosor och annat som kan upplevas som tråkigt. Preisz replikerade att duktiga pedagoger lär in genom lust och nöje. Vi frågar oss hur duktiga pedagoger måste vara om de skall göra all undervisning lustfylld, förmodligen måste de vara i absolut världsklass.

Frågan kom till hur man skall få eleverna att sköta sig. Björklund sade att lärarna måste stärkas i sin yrkesroll och att de måste få ökade befogenheter och rättigheter. Han sade också att det är helt oacceptabelt att en elev kallar en lärare för t.ex. "hora", vuxenvärlden måste då sätta ner foten rejält. Preisz var inte imponerad av detta utan sade att duktiga pedagoger undviker detta redan innan det har hänt genom att vara duktiga "relationsbyggare".

Så då har vi facit genom lärarförbundets ordförande, de lärare som blir kallade "hora" har misslyckats som "relationsbyggare". Regeringens representant Björklund stödjer lärarna och vill ge dem ökande befogenheter och ökad status. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz som egentligen har som jobb att företräda lärarna vill tydligen inte ge ökade befogenheter och ökad status till lärarna. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur dagens fackförbund agerar och fungerar. Är det inte medlemmarna som genom sina månatliga inbetalningar driver fackföreningarna? Skall inte fackföreningarna företräda sina betalande medlemmar? På vems uppdrag agerar dagens fackföreningar egentligen? Det verkar ju inte vara på medlemmarnas uppdrag i alla fall.

7 kommentarer:

Quantrill sa...

"Skall inte fackföreningarna företräda sina betalande medlemmar? På vems uppdrag agerar dagens fackföreningar egentligen? Det verkar ju inte vara på medlemmarnas uppdrag i alla fall." Det var väldigt många år sen facken arbetade för sina medlemmars skull, nu förvånar du mig igen med din tro på något annat, du verkar ju vara en upplyst man eller?
Fackförbundens primära uppgift idag är att försörja de som befinner sig högst upp i den fackliga,styrande toppen. Man har dessutom sina "politruker" i form av ombudsmän som också avlönas väl, allt detta med medlemarnas fackliga avgift. ex en ombudsman i ett normal stort fackligt förbund erhåller ca 60000 kr/månad. Denna lön utan några som helst högre studier, förutom "livets hårda skola" samt några fackliga kurser i "rätt tänk" d.v.s. P.K.

Norbergssonen sa...

Ja, arma lärare. Såg igår på TV ett inslag om en skola där lärarna utsattes för något som kallades utvecklingssamtal av eleverna. Dvs de senare satt och recenserade lärarens undervisning, och läraren satt där och lät sig förnedras. Påminde om Kina under kulturrevolutionen. Och detta skall vuxna människor behöva finna sig i? Hur kan någon frivilligt vilja bli lärare? Men så är det ju också de svagaste studenterna som går på lärarutbildningarna. Dvs de som inte har något annat val.

Robsten sa...

Men snälla Quantrill ...frågorna var ju retoriska, likadant i någon tidigare artikel när jag slog dig med förvåning. För att det skall bli en artikel och en frågeställning måste man ju börja från utgångspunkten. jag kunde ha skrivit "fackföreningarna skall arbeta för sina medlemmar, men gör det inte" i stället omformulerar jag detta till en fråga, vilket jag ofta gör i mina texter. Det innebär inte att jag står där som slagen av blixten och att illusionen börjar skaka i sina grundvalar.

Quantrill sa...

För det första Robsten, så är jag inte ett dugg snäll numera. Detta p.g.a. sakernas tillstånd i vårat land Sverige.
Du skriver: "Jag förstår uppriktigt sagt inte hur dagens fackförbund agerar och fungerar." Är detta retoriskt? Då är skillnaden mellan dig och mig att, när jag använder begreppet uppriktigt, menar jag också att vara uppriktig. Det är möjligt att jag i vissa fall feltolkar dina kommentarer men du ger mig ändå en känsla av att du inte fullt ut förstår sakernas tillstånd i detta land och du verkar ha en naiv tro på att "svenne kålrot" till slut skall ställa allt till rätta med demokratiska medel. Glöm det, bättre att du förbreder dig på vad som komma skall.

Aloysius sa...

Robsten uppmärksammar ett viktigt område som alltför få svenskar vet något om. Skolproblemet är mycket allvarligare och går djupare än flertalet tror. Man måste känna till lärarfacken och lärarhögskolornas hjärntvätt i flum för att förstå hur illa det är.

Lärarförbundet (dagisfröknarnas förbund) är genomruttet. Men även Lärarnas Riksförbund står helt på maktens sida. Medlemmarna har i princip inget att säga till om (varken ifråga om t.ex. invandringspropagandan eller gällande pedagogiksyn, ordning i skolan, kulturarv...).

Belysande är f.ö. att LR:s ordförande, Metta Fjelkner, tjänar över 1 miljon om året... LR är en del av nomenklaturan - inte en representant för Sveriges lärare. Lärarfacken finns till dels för att indoktrinera lärarna i det makten befaller, dels för att förhindra att verkligen representativa lärarfack skall kunna uppstå.

Jag minns ännu när Metta Fjelkner utan att överhuvudtaget fråga medlemmarna gjorde hätska utspel mot kristna friskolor (DN:s debattsida). Metta är militant ateist... och förstås emot friskolor i största allmänhet. Men muslimska friskolor går finfint. PK-världen i ett nötskal...

Tyvärr förstår många inte vilken hjärntvätt svensk skola blivit. T.ex. inser många inte att mycket av svenskars bristande sammanhållning som folk grundläggs i skolan.

Quantrill sa...

"Robsten uppmärksammar ett viktigt område som alltför få svenskar vet något om. Skolproblemet är mycket allvarligare och går djupare än flertalet tror. Man måste känna till lärarfacken och lärarhögskolornas hjärntvätt i flum för att förstå hur illa det är."
Aloysius, tror du att lärarfacken är unik i detta avseende? (se andra delen av min första kommentar)

Aloysius sa...

Det sa jag inte. Däremot har jag särskild inblick i denna fråga. Sedan är det så att lärarfackens indoktrinering i många frågor i slutändan färgar av sig på eleverna, vilket ger lärarfacken en roll av ideologiska omstöpare av hela vårt samhälle och folk. Därför borde frågan vara av allmännare intresse än t.ex. undersköterskornas vedermödor med det egna facket. Slutligen torde avståndet mellan ledning och medlemmar vara som störst i just lärarfacken. Om vi bortser från invandringsfrågan, där läget nog är lika illa överallt.