söndag, oktober 22, 2006

Spanien får skörda vad man tidigare sått

Spanien är ytterst pressad av den flyktingström som verkar öka mer och mer. Vid EU-mötet i Lahtis diskuteras Spaniens prekära situation med en enorm flyktingström från Afrika. Bara i år har det kommit 25,000 personer från Afrika, mestadels i livsfarliga bräckliga båtar, som tagit sig till, i huvudsak Kanarieöarna. Vid EU-mötet har Spanien begärt hjälp från andra länder för att hejda den ohållbara situationen, även Sverige skulle kunna bli en av de länder som hjälper till för att hejda flyktingströmmen enligt Billström, den nye integrationsministern. Enligt Ekot säger Billström,

Sverige kan också komma att hjälpa till med den kompetens och personal som Migrationsverket har till sitt förfogande för att till exempel på plats avgöra statusen hos de asylsökande.

Jaha, vi har tydligen personal att skicka utomlands, jag trodde i min enfald att vi knappt klarade av att avgöra statusen på de vi själva får ta emot. Det är klart att vi skall hjälpa till så gott vi kan. Militära medel för patrullering och liknande uppgifter borde vi kunna avvara för att hjälpa Spanien. Både militära och polisiära insatser har dryftats, dock har förslagen redan mött hårt motstånd från vänsterhåll, inte oväntat. Vänstern ser principer om att alla skall ha rätt att söka asyl som viktigare än att Spanien nästan håller på att gå under av den flodvåg av flyktingar som formligen väller in i Nationen.

Nu är inte Spanien helt oskyldig heller till den rådande situationen, för några år sedan utfärdade den spanske statsministern en flyktingamnesti till alla flyktingar som uppehöll sig illegalt i landet. Det är efter denna amnesti som flyktingströmmen accelererat till dessa oerhörda proportioner. Alla vet ju att dessa signaler som en sådan amnesti ger har direkt effekt på flyktingströmmarna i världen, även den svenska amnestin gav en sådan effekt. När Spanien utfärdade sin amnesti så tog media i Sverige upp saken i mycket positiva ordalag, vänstern applåderade, se så humana man är i Spanien, borde inte vi göra likadant? Nu är det alltså frågan om vi skall skicka både militär och polis för att hjälpa Spanien inför den flodvåg av flyktingar som väller in i landet. Vänstern och även andra delat av det politiska etablissemanget var pigga på att hylla amnestin, nu är samma politiska krafter mol tysta över de enorma effekter denna amnesti fick, ingen vettig person andas längre ett ord om någon liknande amnesti i Sverige, man har i tysthet dragit vissa slutsatser. Åtminstone får vi innerligt hoppas det.

Inga kommentarer: