torsdag, oktober 26, 2006

Falska pass bakom asylvåg

Sverige verkar ligga högst på listan över mål för flyktingar från Irak. Flyktingströmmen är större än på länge, i år har 6000 flyktingar kommit och sökt asyl. En förklaring verkar vara de pass som utfärdades efter Husseins fall, de s.k. S-passen. Sverige har som enda land valt att tillåta inklistring av uppehållstillstånd i passen, alla andra länder har tagit bort den möjligheten p.g.a. att dessa pass är så pass lätta att förfalska. Migrationsverket har också uppmärksammat myndigheterna på att irakiska ambassader utfärdar dessa S-pass trots att det alldeles uppenbart är förfalskade ID-handlingar som ligger till grund för passansökan. En annan orsak till den ökade flyktingströmmen är den tillfälliga asyllag som riksdagen röstade igenom för ett tag sedan, många släktingar till dem som fick uppehållstillstånd har sökt asyl i Sverige.
Typiskt nog är Sverige det land som uppvisar den mest iögonfallande naiviteten, vi godkänner pass som inga andra godkänner, vi beslutar om en tillfällig asyllag som strider mot allt sunt förnuft. Vanligt folk skakar på huvudet, det är de som till slut får betala priset med ökade utgifter i statskassan och ökade problem i förorterna, allt emedan politikerna klappar sig på bröstet och berömmer sig för sin förmenta humanism. Vi får se om Alliansen förmår göra mer än den gamla regeringen, hitintills har de närmast varit en besvikelse.

Inga kommentarer: