torsdag, april 03, 2008

Politiserad historia

I en artikel i DN-debatt så tar en lång radda forskare och historiker upp problemet med att en regering politiserar historieskrivningen. Bakgrunden är regeringens genomdrivande av att den statliga institutionen "Forum för levande historia" skall undervisa landets gymnasieelever i kommunismens brott mot de mänskliga rättigheterna. Redan i ingressen så kommer författarna till problemet kärna, så här står det.

Den statliga myndigheten Forum för levande historia har nu fått regeringens uppdrag att upplysa landets gymnasieelever om kommunistregimers brott mot mänskliga rättigheter. Men det innebär i praktiken att historieämnet görs till slagfält för en ideologisk regeringskampanj. Det riskerar att skada den öppenhet och kritiska hållning som kännetecknar god historisk forskning. Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Det är i diktaturer, inte i demokratier, som historieskrivningen ställs i statens tjänst.

Staten och den för tillfället sittande regeringen skall inte i en demokrati göra om hela historieskrivningen så att det passar just deras politiska agenda, det är självklart. Det gäller alla regeringar åt både höger och vänster. Historiebeskrivningen som landets elever får ta del av skall vara skriven av experter och professionella yrkeshistoriker utan inblandning från politiker åt något håll. Tankarna för i själva verket till den gamla Sovjetstaten där all historiebeskrivning var styrd av den rådande politiska uppfattningen. Det är lika illa om en tillrättalagd historiebeskrivning sker åt andra hållet naturligtvis. Det är principen det är frågan om. Även om en tillrättalagd historiebeskrivning skulle hamna ganska rätt så är principen att denna historiebeskrivning blivit påverkad av politiker demokratiskt fel.

Kommunismens brott skall läras ut i den normala obligatoriska historieundervisningen som alla andra historiska händelser, utan inblandning av politikers långa fingrar. Vi har sett andra skrämmande exempel på hur fel det kan gå när undervisning och politik går hand i hand. Undervisningsredaktionen UR sade i ett av sina program att man borde kalla människosmugglare för "människohjälpare" i stället, detta för att de var så snälla och hjälpte människor finna tryggheten i vårt karga land. Att dessa smugglare sedan bröt mot ett stort antal lagar brydde man sig inte om ett dugg.

Länk DN

1 kommentar:

Fenrisulv sa...

Fullkomligt korrekta slutsatser, Robsten. En regering skall ALDRIG använda sig av denna typ av ideologiska dumheter för att fabricera "fakta" om dess politiska motpoler. Men eftersom vinnaren är den som skriver historien lär väl knappast objektivitet och ärlighet stå högst upp på agendan för denna regering. Eller någon annan regering heller för den delen.

Skolans kvalitet är redan nu under all kritik, man slussar efter nio år ut funktionella analfabeter och obildade slapprövar. Skall ett av dom viktigaste ämnena nu bli föremål för partisk politisering kan man ju bara stå bredvid och åse ytterligare accelererande förfall.