onsdag, maj 31, 2006

C byter fot

Centerpartiet har förmodligen spelat ut sin historiska roll i svenskt partiväsen. Vilken fråga är naturlig för C nuförtiden? Maud Olofsson är också en katastrof som partiledare, det är min högst personliga uppfattning.
Nu har i alla fall C gjort ett mycket bra ställningstagande i sin partipolitik, de har svängt i sitt motstånd till kärnkraften. Denna omsvägning kan, så vitt jag förstår, få ganska stort genomslag i svensk politik, det sätter press på S, de vet att en majoritet av svenska folket är för kärnkraft i dagens Sverige. En förtida nedläggning av ytterligare reaktorer ter sig mycket osannolikt i dagens politiska klimat.

Inga kommentarer: